Tweemaal feest in de Sint Martinus kerk in Olen Centrum

VORMSELVIERING

Ontvang het Zegel van de Heilige Geest, de gave Gods

Op zaterdagvoormiddag 21 mei vond in onze kerk het vormsel plaats van 16 jongeren. We kijken er met een warm gevoel op terug. Een dankbare terugblik…

8.00 uur

Koster Edwin is als eerste aanwezig in onze kerk. De laatste puntjes worden op de laatste i’s gezet. Heel veel werk is er evenwel niet meer, want er is al veel voorbereid na de repetitie van woensdag. Je zou er toch van schrikken als je alles zou oplijsten waarmee er voor een viering als het vormsel rekening moet gehouden worden. Maar Edwin heeft ervaring terzake, merkt dadelijk op wat er nog dient te gebeuren en voert het uit met de glimlach.

8.30 uur

De eerste grootouders arriveren en zoeken een plekje van waaruit ze alles zo goed mogelijk kunnen volgen. Iedereen komt onze kerk binnen met een glimlach. Wat wil je? ’t Is een feestdag voor de familie én het is mooi weer. Bovendien worden ze vriendelijk ontvangen door onze koster en twee catechisten.

9.00 uur

De drie andere catechisten hebben postgevat aan Komie Geire en wachten daar de vormelingen op. Die komen één voor één toe. Allen in albe en met een houten kruisje op hun borst. En vergezeld door hun fiere ouders. Fotograaf Carine is ook al ter plekke en maakt een mooie groepsfoto. Daarna trekken de jongeren over het kerkhof in stoet naar onze kerk.

9.30 uur

Onze Sint-Martinuskerk is bijna helemaal gevuld. Stipt op tijd zetten Fik en zijn medemuzikanten Belinda en Wannes het eerste lied in: een eigen, bewerkte versie van ‘Ik ben blij dat jij hier bent’. Processiegewijs komen naar voren: koster Edwin met het processiekruis, onze 16 vormelingen met een brandend paaskaarsje in de hand, onze vijf catechisten, diaken Cis met het evangelieboek, parochievicaris Jos en vormheer Bart met het chrisma.

De viering verloopt vlekkeloos. (Alleen jammer dat enkele mensen achteraan in onze kerk niet begrepen lijken te hebben dat ze best zwijgen tijdens een vormselviering). Vormheer Bart weet hoe hij de aandacht van de aanwezigen kan vatten en brengt een homilie waarnaar goed geluisterd wordt. Hij vertelt over de manier waarop eertijds soldaten werden ingelijfd in het Romeinse leger, met een belofte aan de keizer en aan elkaar (sacramentum), een tattoo op hun arm (karakter) en een zending (missio). Mutatis mutandis gebeurt tijdens een vormselviering precies hetzelfde: een belofte aan God en aan elkaar, een teken op het voorhoofd en een zending. Het grote verschil is natuurlijk dat Romeinse soldaten erop uitgestuurd werden om te vechten en dood en vernieling te zaaien, terwijl vormelingen de opdracht krijgen om te bouwen aan vrede en liefde.

10.30 uur

Vormheer Bart en parochievicaris Jos haasten zich naar de volgende vormselviering: om 11.00 uur in Onze-Lieve-Vrouw-Olen. In onze kerk worden mensen bedankt en in de bloemetjes gezet: de catechisten, koster Edwin, de muzikanten, de mensen die helpen bij de receptie,… Een bijzonder woord van dank is er voor catechist Anneleen, die na 21 jaar ophoudt met catechese geven. Zij krijgt een mooi boeket aangeboden en in onze kerk weerklinkt een heel lang en diepgemeend applaus. De vormelingen geven hun ouders een mooi geschenkpakket en verlaten dan als eersten ons kerkgebouw. Bij de uitgang worden de aanwezigen opgewacht door enkele vrijwilligers van onze parochie die inmiddels een heleboel glazen voorzien hebben van drank. Buiten op het kerkplein volgt een gezellige receptie.

Oprechte dank aan al wie betrokken was bij de viering van het vormsel!

EERSTE COMMUNIE

Vriend van Jezus

Op zondag 29 mei vierden we in onze kerk de eerste communie van 12 kinderen. ‘Vriend van Jezus’ was het thema van de viering, die door zeer veel mensen bijgewoond werd en dat deed bijzonder veel deugd! Een korte kroniek…

8.00 uur

Raad eens wie er als eerste ter plekke is? Koster Edwin uiteraard, die er dan al een half uurtje met de fiets heeft opzitten. Er dient immers nog heel wat klaargelegd en klaargezet te worden: de boekjes, de namen op de stoelen voor de ouders, stoelen voor de muzikanten, bloemen en kaarsen voor het altaar, cadeautjes voor de medewerkers, rozen voor de ouders, brood en wijn voor de eucharistie, teksten voor de voorganger,… Alle kaarsen op de drie altaren moeten ontstoken worden, het toilet gecontroleerd, licht en geluid geregeld, albes en stola’s klaargehangen, het bloemstuk bij de paaskaars opgesmukt, de vredeskaars voor Oekraïne bijgeknipt,… en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

9.30 uur

De eerste belangstellenden arriveren en worden hartelijk ontvangen door Edwin, Marina, juf Patricia en juf Niki. Ze zoeken een goed plekje uit in onze kerk vanwaar ze de viering perfect kunnen volgen. Fik en zijn vier vrouwelijke medemuzikanten komen toe en houden nog een korte repetitie. Dat klinkt goed! En daar is de eerste eerste communicant ook al!

10.00 uur

Onze kerk loopt zo goed als helemaal vol. Blijkbaar geven nogal wat mensen gevolg aan onze oproep van vorige week en dat doet bijzonder veel deugd. De communicantjes arriveren één voor één, vergezeld door hun fiere mama’s en papa’s en familieleden, en ze zien er allemaal beeldig en feestelijk uit.

10.30 uur

De viering start stipt op tijd. Op de tonen van ‘Ik ben blij dat jij hier bent’ komen de kinderen in stoet naar voor. Ze gaan netjes naast elkaar op een rij staan en steken om beurt een bordje de hoogte in. Woord voor woord verschijnt de tekst: ‘Ik ben blij dat jij hier bent! Superblij dat jij hier bent!’ De viering verloopt verder vlekkeloos. Tijdens de homilie krijgen de kinderen enkele opdrachten uit te voeren als ‘vriend van Jezus’ en ze doen dat uitstekend en met de glimlach. Wanneer Cis aan iedereen vraagt om een minuutje de ogen te sluiten en te proberen aan God te vertellen wat men voelt, daalt er een indrukwekkende stilte neer in onze kerk. Even later ontvangen de 12 jongens en meisjes voor het eerst de communie, gade geslagen door fiere ouders en familieleden en mooi op foto gezet door Chris Broos.

11.20 uur

De viering is ten einde en er worden mensen bedankt: de ouders, pastoor Jos en acoliet Edwin, de vijf muzikanten en vanzelfsprekend ook de twee juffen. Juf Patricia is vandaag paraat voor de 35ste en… laatste keer, vermits zij in het voorjaar van volgend jaar met pensioen gaat. Volgende week publiceren we een interview over haar ervaringen in die lange periode. Er klinkt herhaaldelijk een gemeend applaus doorheen onze kerk en aan de gezichten van de aanwezigen is duidelijk te zien dat ze ervan genoten hebben.

Oprechte dank aan al wie betrokken was bij de viering van de eerste communie!