Laden Evenementen

« Alle evenementen

25 september 2021 26ste zondag door het jaar

september 24 - oktober 1

De manier waarop de Heilige Geest werkt.
Die Geest waait waar Hij wil: zijn manier van denken,  handelen is veel ruimer dan die van mensen. 

Leven is ruimer dan het eigen gelijk.
Het moet over de grenzen van het ik heen gaan.
Soms blijven we steken in de sfeer van
‘eigen huisje, boompje, beestje’.
Dan verengt ons leven zich
en wordt het kleingeestig.
We worden dan in de verdediging gedrukt,
omdat we onszelf veilig moeten stellen.
De bijbel houdt ons een andere levensles voor.
Er is maar één ding belangrijk:
het goede, dát moet gedaan worden.
Dat is de enige, echte, goede levenshouding.
Waar dat gebeurt, kunnen we gezamenlijk
naar dezelfde wereld kijken
en ruimte scheppen voor leven en toekomst.
Samen ook kunnen we ons dan inzetten
voor het goede, voor vrede en liefde.
Dat is ook de bevrijdende ruimte,
waarin we dan zelf mogen leven.
Daardoor ontstaat er leven volop
voor mens en wereld.
Dat is de Geest die rustte op Mozes,
de Geest ook van de man van Nazareth.
Zij gingen voorbij aan hun eigen grenzen
en stonden in dienst van het goede.
Hun voorbeeld verdient onze navolging.

Wim Holterman osfs

 

De werking van Gods Geest willen vasthouden binnen de eigen gesloten kring
“wij hebben de waarheid en zij zijn fout,
of erger nog: het zijn ketters”
is iets van alle tijden en van alle sociale fenomenen.
In de Schrift wordt die bekrompen mentaliteit afgewezen.
We horen het zowel uit de mond van Mozes als uit die van  Jezus.

 

Eerste lezing (Num. 11, 25-29)  De Geest van God.
De Geest liet twee mannen profeteren (in naam van God spreken) die niet bij de groep aanwezig waren. Toen Jozua vond dat dit verboden moest worden zei Mozes dat hij wou dat dat het hele volk zo zou spreken.

Tweede lezing (Jak., 5, 1-6)  De gevaren van rijkdom.
Jacobus schrijft in zijn brief dat de Geest niet waait waar mensen rijkdom verwerven op de rug van anderen. 

Evangelie (Mc. 9, 38-43. 45. 47-48)  Jezus volgen.
In het evangelie van vandaag horen wij een voorbeeld van een enge reactie:
Een leerling ergert zich omdat iemand, die geen volgeling van Jezus is, duivels uitdrijft. 

Jezus’ reactie is scherp: “Laat het goede toch gebeuren, ook als het elders gebeurt! Wie niet tegen ons is, is voor ons.” m.a.w. “Wie het goede doet, of hij nu Mijn leerling is of niet, hij handelt in Mijn gezindheid.”

Gegevens

Begin:
september 24
Einde:
oktober 1

Gegevens

Begin:
september 24
Einde:
oktober 1