Laden Evenementen

« Alle evenementen

25 september 2022 26ste zondag door het jaar

september 22 - oktober 27

Gods Woord wil deze wereld omgekeerd:
Hij wil een samenleving, waarin geen kloof meer is tussen rijk en arm.
Rijke mensen gewezen op hun verantwoordelijkheid. Ze vernemen hoe het beter kan.

Aan de poort van de rijke

Overdaad en bittere armoe:
ze worden hier met elkaar geconfronteerd.
De een alles, de andere niets.
Het maakt indruk op ons.
Lazarus heeft onze sympathie.
Bijna vanzelfsprekend komen we in verzet
tegen het egoïstisch gedrag van de rijke.
Hij is een vrek, naamloos en veracht.

In het Rijk van God
worden de rollen echter omgekeerd.
De arme krijgt de voorkeur,
de rijke is onbereikbaar geworden.
Daar helpen geen Wet en Profeten aan.
Hij was voldoende gewaarschuwd.

Aan de poort van onze rijkdom
liggen ook vandaag de armen.
Voor hen is er nauwelijks toekomst.
Honger en onrecht is voor hen weggelegd.
Ze worden veracht en vernederd.
Als ze hun stem verheffen
dan wordt hen de mond gesnoerd,
soms zelfs voorgoed.

En toch: wij zijn gewaarschuwd.
De wet en de profeten, Jezus van Nazareth,
zij hebben ons aangezegd,
dat het anders kan en anders moet.
Wordt het geen tijd, dat wij,
mensen uit het rijke westen
ons laten overreden?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wim Holterman osfs

 

Eerste lezing  Amos 6, 1a.4-7   Wee wie zich geen zorgen maakt
We horen uit de mond van Amos, die een striemende aanklacht richt tot de zorgeloze rijken; hij waarschuwt om er niet zomaar op los te leven.

De profeet Amos is niet te spreken over de rijken: ze wentelen zich in luxe en trekken zich niets aan van de ondergang van het land dat ze bewonen. Ze zullen als eerste de ballingschap ingestuurd worden, zegt hij.

Tweede lezing  1Timoteüs 6, 11-16   Vecht voor de goede zaak

In de tweede lezing horen we de plechtige vermaning, waarmee Paulus zijn eerste brief aan Timoteüs besluit.

Timoteüs, en ook wij, worden opgeroepen om gelovig en liefdevol te leven.

Evangelie Lucas 16, 19-31   Lazarus en de rijke
Ook Jezus vraagt ons om de woorden van de profeten en de Schrift in praktijk om te zetten.

Jezus vertelt de parabel over de rijke vrek en de arme Lazarus. Dat Jezus niet eens de moeite neemt om de rijke bij zijn naam te noemen, spreekt boekdelen. Amos zag de rijken als eerste in ballingschap weggaan, Jezus ziet de rijke man in de hel, zonder dat hij er nog uit kan.

Gegevens

Begin:
september 22
Einde:
oktober 27

Gegevens

Begin:
september 22
Einde:
oktober 27