Laden Evenementen

« Alle evenementen

12 juni 2022 Feest van de Heilige Drie-eenheid

juni 23 - juli 28

Volg waartoe je geroepen bent en neem er de consequenties bij.

Vastberaden ging Jezus op weg,
zijn gezicht gericht op Jeruzalem.
Hij beet zich vast in zijn levensopdracht
en wist dat lijden en dood zijn deel zouden worden.
Maar ook stond Hem voor ogen:
leven voorgoed in het Rijk van God,
een hemel op aarde voor alle mensen.
Daarvoor leefde en werkte Hij.
Daartoe voelde Hij zich gezonden.
Zo trok Hij van stad tot stad.
Zijn leven werkte aanstekelijk en uitnodigend.
Het riep om navolging, maar wel radicaal.

Vastberaden mogen wij op weg gaan in zijn Geest.
Hij roept ons op om liefde en goedheid te realiseren
waar we leven en werken.
En er is maar één doel: zinvol leven,
het onderste uit de kan van onze goedheid halen.
We mogen op weg gaan
met ons gezicht gericht op onderlinge vrede,
op recht en gerechtigheid voor iedereen.
Het is niet de weg van de minste weerstand,
wel de weg van licht en uiteindelijk geluk.
Wim Holterman osfs

Eerste lezing 1 Koningen 19, 16b.19-21  Roeping van Elisa
In de eerste lezing laat Elisa zijn boerenbedrijf in de steek om de profeet Elia te volgen en zijn dienaar te worden.

Tweede lezing Galaten 5, 1.13-18  Leef naar de Geest
Je bent een vrij mens, zegt Paulus in deze lezing, maar misbruik die vrijheid niet.
Kies ervoor de Geest te volgen.

Paulus legt er de nadruk op dat de Geest van Jezus bij zo’n ‘roeping’ betrokken moet zijn. Hij is het die deze levensweg leidt.

Evangelie Lucas 9, 51-62  Op weg naar Jeruzalem

In het evangelie roept Jezus zijn leerlingen op Hem radicaal te volgen op zijn weg.
Ook Jezus nodigt ons uit Hem te volgen op zijn weg naar Jeruzalem maar dan graag resoluut.

 

Gegevens

Begin:
juni 23
Einde:
juli 28

Gegevens

Begin:
juni 23
Einde:
juli 28