Het Licht van Betlehem, ook in onze scholen!

In december ontving onze bisschop Johan Bony uit handen van de scouts het Licht van Betlehem. Vanuit de Onze Lieve Vrouwe kathedraal verspreidde het Licht zich naar onze dekenaten, pastorale eenheden en parochies. Na de paasvakantie waren enkele scholen in onze pastorale eenheid bereid om dit vredeslicht verder te verspreiden. Enkele mensen van ons team brachten hen het vredeslicht.

Vanaf nu kunnen ook zij het vredeslicht verspreiden, naar de klassen, naar de leerlingen, naar de gezinnen.

Een mooi filmpje van Meester Sebastiaan legt het heel duidelijk uit. https://app.animaker.com/video/41X30O37U532UBP0