Wakend uitkijken naar het Licht van Pasen

Foto: Leo Van Loy

In onze kerk staat vooraan een grote kaars, de Paaskaars.

Het licht van deze kaars brandt telkens we samenkomen om te vieren
als teken van Gods’ aanwezigheid in ons midden.

Als Jezus sterft aan het kruis wordt deze kaars gedoofd,
het Licht van de wereld is weg…..

Maar na deze bange en donkere nacht
is er de vreugde van de Paasnacht.

De dood is niet het einde!
Het Leven wint het van de dood.

In die vreugdevolle nacht schijnt het licht van Pasen
overal waar mensen gelovig samen komen.

En met dat nieuwe Licht steken we
de nieuwe Paaskaarsen aan.

Voor de parochies van Herentals staan deze kaarsen al klaar
in de kerk van Sint Niklaas, Morkhoven.

Tijdens de Paaswake op zaterdag 8 april
worden deze kaarsen gewijd en meegegeven naar de parochies.

Ze kwamen aan bij Getsemane, een tuin aan de voet van de Olijfberg. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Petrus, Jakobus en Johannes gingen met Hem mee. Maar dan werd Jezus angstig en onrustig. ‘Ik ben dodelijk bedroefd,’ zei Hij, ‘blijf hier en blijf wakker.’ Hij ging wat verder, wierp zich op de grond en bad: ‘Abba, Vader, Jij kunt alles. Neem deze beker van Me weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Jij wilt, mag gebeuren.’ Jezus ging terug. Zijn drie vrienden sliepen. Hij vroeg aan Petrus: Simon, slaap je? Kon je dan niet één uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie volhouden.’ Jezus ging terug bidden. Maar toen Hij terugkwam, vond Hij hen weer in slaap. Zijn leerlingen wisten niet wat ze moesten zeggen. Wanneer Jezus voor de derde keer terugkwam, zei Hij: ‘Slaap nu maar rustig verder. Het uur is gekomen. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.’ Naar Marcus

Blijf bij mij en waak hier met Mij.

Waak en blijf bidden,
waak en blijf bidden.

De Gemeenschap van Taizé
waakt al biddend tijdens de Paaswake