In het spoor van Franciscus

3 avonden met een getuigend karakter

Op zoek naar inspiratie en verbondenheid

Woensdag 5 oktober, 9 november en 7 december om 20 u. in de kloosterkapel

Interesse?
Meer info en inschrijving: email: [email protected] of 014/22 28 21of Br. Toon

De Kapucijnen van Herentals, Kapucijnenstraat 9

IN    HET   SPOOR   VAN  FRANCISCUS

Leven als christen-gelovige mens is niet zo vanzelfsprekend. Bij veel tijdgenoten leeft een honger naar diepgang en een verlangen om in verbondenheid met elkaar te leven. Ze zijn op zoek naar inspiratie om hun leven een positieve zin te geven.

Voor de meeste mensen van Herentals zijn wij als kapucijnen geen onbekenden. Steeds zijn wij zeer actief geweest op kerkelijk en sociaal vlak. Maar wie zijn wij eigenlijk? Wij leven in het voetspoor van Franciscus van Assisi.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze franciscaanse geest voor zoekende mensen van vandaag een echte rijkdom kan betekenen. Hen willen wij de kans geven om nader kennis te maken met onze levensspiritualiteit om daardoor hun christelijk geloven meer te verdiepen en zinvoller te beleven.

Daarom plannen wij in de komende herfstperiode drie avonden met vooral een getuigend karakter, gegeven door mensen die vertellen hoe zij hun christen zijn beleven vanuit een evangelisch-franciscaanse achtergrond.

Wie en wanneer?

Woensdag 5 oktober 2022:           Liset Hamblok

Franciscus wijst de weg. Voor mij is Franciscus de ‘wegwijzer’ geweest om de weg terug te vinden naar het Evangelie. Franciscus is mijn inspiratiebron en is één van de  redenen waarom ik kies voor de zorg voor kwetsbaren in onze maatschappij. Wat ik als gelovige ervaar of weet kan ik moeilijk loskoppelen van wat ik ermee doe. ‘Vorm’ en ‘inhoud’ horen samen. Het Evangelie is een uitdaging voor mij. Het is een appél en in die zin probeer ik antwoord te geven op een aantal noden in onze samenleving en wordt vrijwilligerswerk geen opdracht maar een gave die ik in alle vrijheid kan of wil opnemen.

Woensdag 9 november 2022:        Kenny Brack

Franciscus en Clara toetsen jouw beleving. In Meersel-Dreef bestaat sinds een 4 tal jaar het Franciscaans Belevingscentrum.  In 7 hedendaagse thema’s wordt je als bezoeker ondergedompeld in je eigen ervaring.  Franciscus en Clara vangen jouw ervaring op of bieden jou feedback aan om een andere blik te kunnen werpen op jouw dagelijkse realiteit. Ondertussen bezochten al heel wat individuele mensen en verschillende groepen het Franciscaans Belevingscentrum.  Dit stelde de bewoners van het klooster in staat om heel wat getuigenissen en ervaringen van mensen te beluisteren en zelf anders te gaan kijken naar deze 2 springlevende heiligen.

Woensdag 7 december 2022:         Luc Vinkx

Als pelgrim gezonden, als vreemdeling op weg. Franciscus zond zijn medebroeders twee aan twee uit met een boodschap van nederigheid, vrede en vreugde. Een gelijkaardige zending ontving het echtpaar Vinkx-Christiaensen in de kloosterkapel van de Kapucijnen te Meersel-Dreef bij de aanvang van hun pelgrimstocht naar Compostella in 2021. Met een minimum aan bagage trokken zij te voet naar het zuiden van het land. In 2022 hervatten zij hun pelgrimstocht en trokken zij door Frankrijk. Ze ontdekten wat het betekent als pelgrim en vreemdeling een land te doorkruisen Ze waren afhankelijk van wildvreemden en werden dankbaar voor wat voordien vanzelfsprekend was. Tussentijds werden zij een luisterend oor voor levensverhalen van mensen onderweg. Luc Vinkx getuigt van zijn pelgrimservaring, geïllustreerd vanuit [email protected]

Waar?

in onze kloosterkapel, Kapucijnenstraat 9, 2200 Herentals om 20 u.

Info en inschrijven:

Wie geïnteresseerd is kan zich melden:

of via email: [email protected]

of tel.: 014/22.28.21

of via de parochie bij medebroeder Toon

De kapucijnen van Herentals
Vrede en alle Goeds