Kerkelijk hemelwater ter beschikking.

Olen Sint Martinus

Vanaf september kunnen de bloemen en planten op de begraafplaats van Olen-Centrum
gegoten worden met kerkelijk hemelwater. Een initiatief in het kader van de jaarlijkse
Scheppingsperiode in de Kerk.

Symbolische actie
Vorig jaar plantte de Sint-Martinusparochie naast de kerk een appelboom, in herinnering
aan de vijfde verjaardag van ‘Laudato Si’, de zogenaamde groene encycliek van paus
Franciscus. In die tekst roept de paus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en
eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is
ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, en ook de Kerk, moeten gericht zijn op het
behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de
zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Bij de appelboom naast de
kerk staat een bordje dat herinnert aan deze oproep.
Wij(k)water
Dit jaar groeide de idee om het regenwater van een gedeelte van het dak van de kerk op te
vangen, zodat het hergebruikt kan worden. De inspiratie voor dit initiatief werd gevonden in
Gent, via Ecokerk. In Gent staan 47 kerken, samen goed voor ongeveer 5,7 hectare aan
dakoppervlakte, waarop jaarlijks zo’n 45 miljoen liter regenwater valt. Bijna al dat water
komt rechtstreeks in de riolering terecht. Het Gents MilieuFront (GMF) onderzocht hoe dat
hemelwater maximaal kan opgevangen worden, om te hergebruiken of in de aarde te laten
infiltreren.
Medewerking
De Sint-Martinusparochie zocht én vond enthousiaste medewerking bij Karel Nijs,
diensthoofd Technische Dienstverlening van de gemeente Olen. Samen met Luc Ven,
verantwoordelijke gebouwen, werd grondig bekeken hoe het project best kon aangepakt
worden en Steven Andries zorgde voor een perfecte uitvoering.
Hergebruik
Naast de Sint-Martinuskerk staat nu een tank van 1000 liter. Omdat zo’n tank niet echt mooi
om zien is, wordt ze aan het zicht onttrokken door een minutieus geplaatste houten
omheining. Het opgevangen regenwater in de tank kan gebruikt worden om er de bloemen
en planten op het kerkhof mee te gieten. De medewerkers van de Groendienst kunnen het
uiteraard ook gebruiken. Buurtbewoners kunnen water komen tappen voor huishoudelijke
toepassingen. Op deze wijze wordt kostbaar drinkwater gespaard dat uit het kraantje op de
begraafplaats komt. Daar hangt trouwens een verwijzing naar het hemelwater en wat
verderop zijn wegwijzertjes geplaatst. Tijdens de komende maanden zal bekeken worden in
hoeverre er gebruik gemaakt wordt van het hemelwater. Indien nodig zal er nog een tweede
tank bijgeplaatst worden.