“Laudato si” boom geplant in Herenthout

In de viering bij het begin van de meimaand op 1 mei bidden we om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus het in zijn encycliek ‘Laudato si’ verwoordde.

Daarom brachten onze Chirojongens en Chiromeisjes bij het begin van deze viering een jonge fruitboom aan.

Met deze boom willen we ‘in taal en teken’ zeggen, dat we het appél van ‘Laudato si’ ernstig nemen.

Deze jonge boom werd na de viering geplant aan de achterzijde van de kerk, als symbool van ons engagement en als boodschap van hoop en vertrouwen.

We willen onze roeping als medebeheerders
van Gods’ schepping ernstig nemen
en van deze crisistijd een tijd maken
waarin we samen toekomst maken voor onszelf
en voor generaties en generaties na ons.

We planten een boom,
een boom die diep wortelt in de grond,
een boom met een sterke stam
die gul schaduw spreidt met zijn bladertakken,
een boom die bloeit en vruchten draagt.

Een boom voor de volgende generaties,
een boom voor alle mensen !
Een boom die groeit en gedijt
als Gods liefde, hier en overal.

Heer, behoed, zegen en bewaar deze boom.

Heer, behoed, zegen en bewaar ons.

Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar en om de hele schepping
te zegenen, te bewaren en te behoeden.

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.

HARTELIJK DANK aan War Mariën voor het houten opschrift dat bij de fruitboom staat ter verduidelijking!

BEDANKT ook aan het gemeentebestuur voor het financieren van dit ECO-project.

DANKJEWEL aan de projectleider van het groenplantsoen rondom onze kerk.

EEN WELGEMEEND DANKWOORD voor onze chirojongeren die onze boom droegen en plantten.