Licht van Betlehem in onze parochiekerk St. Pieter en Pauwel te Herenthout

Wij waren heel fier om dit Licht van Betlehem in januari in ontvangst te mogen nemen.
Heel wat mensen namen hun brandend kaarske mee naar huis en droegen er zorg voor.
Op de hoogdag van Pinksteren zou deze vlam doorgegeven worden zoals het vuur van Pinksteren.
Het was een plechtig moment dat door onze kerkgangers enthousiast onthaald werd.
Ze ontstoken hun nieuwe kaarsje en namen het begeesterd mee om uit te dragen.

Het vuur van Betlehem werd gedoofd…
De Geest leeft tussen ons, mensen en laat ons vurig over Jezus vertellen, Zijn Blijde Boodschap doorgeven.