OOK IN DE KLAS … OP WEG NAAR PASEN

De goede week komt er aan, een stille week, vol onrecht maar ook vol trouw, zoveel hoop.

Stenen worden weggerold, duisternis verlicht…

De hele weg van het Jezusverhaal bespreken we in de klas.

De kinderen zijn één en al oor en lezen en bekijken de verhalen op het bord.

We oefenen 2 middagen per week met het kinderkoortje de liedjes voor de paaswake in de bidkapel.

Palmzondag: Welkom, Jezus, jij bent onze held!

Witte Donderdag: Een feest waar Jezus de voeten van de leerlingen wast.

Goede Vrijdag: een onvoorstelbaar moeilijke weg naar het kruis.

We brengen een bezoek aan de kruisweg in de kerk en leggen de moeilijke weg naast ons leven…

Wanneer had ik het moeilijk, wanneer heb ik iemand verkeerd beoordeeld, ken ik iemand die een kruis draagt…?

Stille Zaterdag: Heel stil wordt het maar je voelt God heel dichtbij.

Paaszondag: feest van nieuw leven, weet je wel dat Jezus leeft!!!

We knutselen in de godsdienstklas een kruis dat schittert in de lentekleuren,

want telkens opnieuw is de lente weer daar!

ZALIG PASEN aan iedereen!

GBS Klim-op in Herenthout