Plant een boom

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie uit het boek Genesis. 1 september werd in 1989 uitgeroepen tot Dag van het Gebed voor het milieu. In 1997 nam de Wereldraad van Kerken dit initiatief over en stelde voor om jaarlijks een “scheppingsperiode” in te stellen van 1 september tot 4 oktober. Paus Franciscus sloot zich aan bij dit initiatief van de Orthodoxe Kerk en riep in 2015 1 september uit tot jaarlijkse “Werelddag van Gebed voor de zorg voor de Schepping”. Hiermee begint dus de scheppingsperiode die eindigt op 4 oktober, feestdag van Franciscus van Assisi en omvat daarnaast ook nog Vredeszondag op 19 september en Werelddag van de Migrant en Vluchteling op 26 september. In onze kerken is de rode draad doorheen deze periode de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef “over de zorg voor het gemeenschappelijk huis”. Genoeg ideeën om ons pastoraal werkjaar mee te beginnen!

Wij doen vanuit de pastorale eenheid Heilige Thomas een warme oproep voor het planten van een Laudato Si’ boom! Vorig jaar werd deze oproep gelanceerd en dit jaar herhaald. Plant een fruitboom op een plaats in de buurt van de kerk, die voor iedereen toegankelijk is, zodat de vruchten die hij voortbrengt voor iedereen toegankelijk zijn…. Plant een boom die diep wortelt in de grond, met een sterke stam, een boom die gul schaduw spreidt, die bloeit en vruchten draagt. Een boom voor de volgende generaties, een boom voor alle mensen, die groeit en bloeit als Gods liefde!

Wil je hier meer over weten. Neem dan contact op met onze werkgroep diaconie