Scheppingsviering in de Antoniusparochie

Op zaterdag 4 september zetten wij in onze parochie het werkjaar in met een “scheppingsviering”. Centraal in deze viering stond een gebed voor de zorg voor de schepping, zoals paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si’ vroeg. Na vele maanden in onze kleine bubbels, met mondmaskers en anderhalvemetercontacten, konden we eindelijk eens een beetje meer “samen vieren”. Tegen half zeven liep onze kerk goed vol. Zij die trouw de ganse coronaperiode kwamen, waren er nu ook, maar daarnaast daagden toch ook wel heel wat “nieuwe” kerkgangers op. Het gezinskoor was op post en … jawel ook de jonge generatie was er, de leiding van KSA, de nieuwe buren van ons klooster en kerk. Als symbool voor ons engagement en als boodschap van hoop en vertrouwen brachten deze jongeren in de offerande een jonge appelboom naar voren. Na de viering werd deze boom onder de deskundige leiding van Koen naar buiten gebracht en naast de kerk geplant. De boom staat op grond van de paters, maar is niet van hen. De boom is van iedereen, met vruchten voor iedereen. Een boom voor de volgende generaties. De avond werd afgesloten met een heildronk (met appelsap!), op de gezondheid van onze “cox orange” boom!

Kerkelijk hemelwater ter beschikking.

Olen Sint Martinus

Vanaf september kunnen de bloemen en planten op de begraafplaats van Olen-Centrum
gegoten worden met kerkelijk hemelwater. Een initiatief in het kader van de jaarlijkse
Scheppingsperiode in de Kerk.

Symbolische actie
Vorig jaar plantte de Sint-Martinusparochie naast de kerk een appelboom, in herinnering
aan de vijfde verjaardag van ‘Laudato Si’, de zogenaamde groene encycliek van paus
Franciscus. In die tekst roept de paus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en
eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is
ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, en ook de Kerk, moeten gericht zijn op het
behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de
zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Bij de appelboom naast de
kerk staat een bordje dat herinnert aan deze oproep.
Wij(k)water
Dit jaar groeide de idee om het regenwater van een gedeelte van het dak van de kerk op te
vangen, zodat het hergebruikt kan worden. De inspiratie voor dit initiatief werd gevonden in
Gent, via Ecokerk. In Gent staan 47 kerken, samen goed voor ongeveer 5,7 hectare aan
dakoppervlakte, waarop jaarlijks zo’n 45 miljoen liter regenwater valt. Bijna al dat water
komt rechtstreeks in de riolering terecht. Het Gents MilieuFront (GMF) onderzocht hoe dat
hemelwater maximaal kan opgevangen worden, om te hergebruiken of in de aarde te laten
infiltreren.
Medewerking
De Sint-Martinusparochie zocht én vond enthousiaste medewerking bij Karel Nijs,
diensthoofd Technische Dienstverlening van de gemeente Olen. Samen met Luc Ven,
verantwoordelijke gebouwen, werd grondig bekeken hoe het project best kon aangepakt
worden en Steven Andries zorgde voor een perfecte uitvoering.
Hergebruik
Naast de Sint-Martinuskerk staat nu een tank van 1000 liter. Omdat zo’n tank niet echt mooi
om zien is, wordt ze aan het zicht onttrokken door een minutieus geplaatste houten
omheining. Het opgevangen regenwater in de tank kan gebruikt worden om er de bloemen
en planten op het kerkhof mee te gieten. De medewerkers van de Groendienst kunnen het
uiteraard ook gebruiken. Buurtbewoners kunnen water komen tappen voor huishoudelijke
toepassingen. Op deze wijze wordt kostbaar drinkwater gespaard dat uit het kraantje op de
begraafplaats komt. Daar hangt trouwens een verwijzing naar het hemelwater en wat
verderop zijn wegwijzertjes geplaatst. Tijdens de komende maanden zal bekeken worden in
hoeverre er gebruik gemaakt wordt van het hemelwater. Indien nodig zal er nog een tweede
tank bijgeplaatst worden.

Plant een boom

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie uit het boek Genesis. 1 september werd in 1989 uitgeroepen tot Dag van het Gebed voor het milieu. In 1997 nam de Wereldraad van Kerken dit initiatief over en stelde voor om jaarlijks een “scheppingsperiode” in te stellen van 1 september tot 4 oktober. Paus Franciscus sloot zich aan bij dit initiatief van de Orthodoxe Kerk en riep in 2015 1 september uit tot jaarlijkse “Werelddag van Gebed voor de zorg voor de Schepping”. Hiermee begint dus de scheppingsperiode die eindigt op 4 oktober, feestdag van Franciscus van Assisi en omvat daarnaast ook nog Vredeszondag op 19 september en Werelddag van de Migrant en Vluchteling op 26 september. In onze kerken is de rode draad doorheen deze periode de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef “over de zorg voor het gemeenschappelijk huis”. Genoeg ideeën om ons pastoraal werkjaar mee te beginnen!

Wij doen vanuit de pastorale eenheid Heilige Thomas een warme oproep voor het planten van een Laudato Si’ boom! Vorig jaar werd deze oproep gelanceerd en dit jaar herhaald. Plant een fruitboom op een plaats in de buurt van de kerk, die voor iedereen toegankelijk is, zodat de vruchten die hij voortbrengt voor iedereen toegankelijk zijn…. Plant een boom die diep wortelt in de grond, met een sterke stam, een boom die gul schaduw spreidt, die bloeit en vruchten draagt. Een boom voor de volgende generaties, een boom voor alle mensen, die groeit en bloeit als Gods liefde!

Wil je hier meer over weten. Neem dan contact op met onze werkgroep diaconie