Tijdens deze vastentijd steunen ook wij de acties van Broederlijk Delen

Geen koffie maar bloembollen dit jaar. Ze houden de belofte van nieuw leven in zich. Een nieuw leven waarnaar we allemaal verlangen, voor iedereen.

Liturgie

De vastentijd is een ‘sterke tijd’ , een tijd waarin we ons geloof op een andere manier beleven. We zijn op weg naar het belangrijkste feest voor de gemeenschap van Christenen. De weg die we hiervoor moeten gaan is de weg van inkeer en bekering. De tempel moet worden afgebroken, de graankorrel moet sterven in de aarde, Jezus gaat door het lijden en de dood. Allemaal om te komen tot het echte ware leven in het licht van de Verrezen Christus. Hoe beleven we dit nu we niet samen liturgie kunnen vieren? Hoe vieren we ons geloof in kleine kring, thuis? Hoe voelen we ons nu er zoveel beproeving is door corona? Hoe kijken we uit naar Pasen, naar nieuw leven, naar opnieuw (normaal) leven.

Tel mee af naar Pasen en ontdek hoe : klik hier

Foto: NT, Landweg, Noorderwijk

Verkondiging

Met het hele bisdom Antwerpen zijn we tijdens de werkjaren 2019-2022 op weg met het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. 

In dit tweede jaar is het thema :
In de naam van Jezus: gebruik uw voeten!

Het is een oproep met vele betekenissen. Hoeveel ervaringen van vermoeidheid, ontgoocheling of verlamming zitten niet verborgen achter deze oproep? Bij hoeveel pakken zijn wij blijven zitten? Door hoeveel lekken is onze kracht weggevloeid? In Handelingen spelen de apostelen niet voor loodgieter.   Zij komen of gaan geen lekken dichten.   Hun oproep is klaar en duidelijk: ‘in de naam van Jezus: gebruik je voeten

foto: Bisdom Antwerpen

Diaconie en Solidariteit

Diaconie is dienstbaarheid. Het is je laten raken door het lot van de ander en deze nabij zijn in zijn kwetsbaarheid, broosheid en weerloosheid. Je laat de ander tot zijn recht komen. Barmhartigheid en gerechtigheid beoefenen leidt tot liefdevolle, warme zorg  voor de mensen maar ook voor de schepping. Die toegenegen zorg zou een grondhouding moeten zijn van elke christen, van elke mens. Zorg die zich uit in concrete inzet, maar ook in bewustmaking en politieke actie.

Wij willen bouwen aan de verbinding tussen de vele initiatieven in onze pastorale eenheid. Want in onze pastorale eenheid gebeurt al veel op het gebied van diaconie en solidariteit, vanuit diverse groepen, organisaties en bewegingen. Wij zouden graag als team van de pastorale eenheid deze groepen willen ondersteunen en bemoedigen. We zien het ook als onze specifieke taak om tussen al deze werkingen verbinding tot stand te brengen. Deze samenwerking zien we heel graag, niet alleen over de parochiegrenzen heen, maar ook tussen gelovigen, Christelijk of andere, en niet-gelovigen.

Deze vasten steunen wij de acties van Broederlijk delen maar hebben we ook onze eigen actie. klik hier voor meer

contact : Diane en Karin

Weekendvieringen

Parochies (klik hier)

Herentals : St. Waldetrudis : zaterdag 17.30 u en zondag 11 u

Herentals: St. Catharina ( Begijnhof ) : zondag 10 u

Herentals : St. Jan de Doper ( Molekens ) : zondag 9.30 u

Herentals : St. Antonius van Padua (Paterskerk)  : zaterdag 18.30 u en zondag 10.30 u 

Noorderwijk: St. Bavo : zondag 9.30 u

Noorderwijk : Onze Lieve Vrouw op ’t Zand (Zandkapel) : zondag 8 u

Morkhoven: St. Niklaas : zaterdag 19 u

Olen: St. Martinus : zaterdag 18 u en zondag 10.30 u

Olen: O.L.Vrouw Geboorte: zondag 10.30 u

Olen: St. Jozef : zondag 9 u

Herenthout : St. Pieter en Pauwel : zondag 10.30 u

Bouwel: O.L.Vrouw ten Hemelopneming : zondag 9 u

Grobbendonk: St.Lambertus : zondag 10.30 u

Vorselaar: St. Pieter : zaterdag 18 u en  zondag 9 u

© Copyright - Heilige Thomas