Liturgie

noemt men vieringen
waarin afzonderlijke leden
van een gelovige gemeenschap
op een uitdrukkelijke wijze
 samen hun geloof belijden, beleven en vieren.
De teksten, gebaren en symbolen
die gebruikt worden,
bedoelen slechts een doorgang te zijn
tot het eigenlijke waarvoor ze staan:
het onzichtbare en het onzegbare,
het verbond dat God
met de mens gesloten heeft.

J. Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

contact : Gerda en Katleen

Verkondiging

In deze tijd, in onze kerk
is er een vorm van verkondiging
die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt.
Het gaat erom het evangelie te brengen
aan de mensen
met wie iedereen te maken heeft,
zowel aan hen die het meest dichtbij zijn,
als aan onbekenden.
Leerling zijn betekent voortdurend
bereid zijn aan anderen
de liefde van Christus te brengen
en dit gebeurt spontaan op iedere plaats,
op weg, op het plein,
op het werk, op straat.

Naar Evangelii Gaudium

contact: Marianne en Elly

Leerlingen van de Klim Op school Herenthout
namen deel aan onze bloemenverkoop ten voordele van Broederlijk Delen

Diaconie en Solidariteit

Als kerk hebben we een opdracht om zorg te dragen.
Voor mensen die het moeilijk hebben, dichtbij en veraf,
Voor jongeren die zoekende zijn,
Voor onze aarde die ons gegeven is als huis en thuis,
Die gedeelde zorg voor mensen en milieu
noemen we Diaconie en Solidariteit

We stappen met onze PE in de campagne van Eco-kerk die loopt van 1 september tot 4 oktober.

Alle info vind je op de website van Ecokerk 

Diane en Karin
Diaconie en solidariteit
PE H. Thomas

contact : Diane en Karin

Weekendvieringen

Parochies (klik hier)

Herentals : St. Waldetrudis : zondag 11 u

Herentals : St. Jan de Doper ( Molekens ) : zondag 9.30 u

Herentals : St. Antonius van Padua (Paterskerk)  : zaterdag 18.30 u, zondag 10.30 u , maandag en vrijdag 18u

Herentals : Sint Catharina, Begijnhof

Noorderwijk: St. Bavo : zondag 9.30 u (2de, 3de, 4de zondag)

Noorderwijk : Onze Lieve Vrouw op ’t Zand (Zandkapel) : zondag 9.30u (1ste zondag)

Morkhoven: St. Niklaas : zaterdag 19 u

Olen: St. Martinus : zondag om 9u en 10.30 u in de pastorie die dienst doet als noodkerk

Olen: O.L.Vrouw Geboorte

Olen: St. Jozef : zondag 9 u

Herenthout : St. Pieter en Pauwel : zondag 10.30 u

Bouwel: O.L.Vrouw ten Hemelopneming : zondag 9 u

Grobbendonk: St.Lambertus : zondag 10.30 u

Vorselaar: St. Pieter : zaterdag 18 u en  zondag 9 u