ECO-kerk

In het scheppingsverhaal vertrouwt God zijn schepping toe aan de mensen :
‘Laten we mensen maken die op ons lijken. Zij moeten de heerschappij dragen over heel de schepping’ Gen 1,26
Wij willen met zorg omgaan met onze wereld.

Liturgie

noemt men vieringen
waarin afzonderlijke leden
van een gelovige gemeenschap
op een uitdrukkelijke wijze
 samen hun geloof belijden, beleven en vieren.
De teksten, gebaren en symbolen
die gebruikt worden,
bedoelen slechts een doorgang te zijn
tot het eigenlijke waarvoor ze staan:
het onzichtbare en het onzegbare,
het verbond dat God
met de mens gesloten heeft.

J. Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

contact : Gerda

Verkondiging

In deze tijd, in onze kerk
is er een vorm van verkondiging
die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt.
Het gaat erom het evangelie te brengen
aan de mensen
met wie iedereen te maken heeft,
zowel aan hen die het meest dichtbij zijn,
als aan onbekenden.
Leerling zijn betekent voortdurend
bereid zijn aan anderen
de liefde van Christus te brengen
en dit gebeurt spontaan op iedere plaats,
op weg, op het plein,
op het werk, op straat.


Naar Evangelii Gaudium

contact: Marianne en Elly

Diaconie en Solidariteit

is dienstbaarheid.
Het is je laten raken door het lot van de ander
en deze nabij zijn in zijn kwetsbaarheid,
broosheid en weerloosheid.

Je laat de ander tot zijn recht komen.
Barmhartigheid en gerechtigheid beoefenen
leidt tot liefdevolle,
warme zorg
voor de mensen maar ook voor de schepping.

Die toegenegen zorg zou een grondhouding
moeten zijn
van elke christen, van elke mens.
Zorg die zich uit in concrete inzet,
maar ook in bewustmaking en politieke actie.

Wij doen vanuit de pastorale eenheid Heilige Thomas een warme oproep voor het planten van een Laudato Si’ boom! Vorig jaar werd deze oproep gelanceerd en dit jaar herhaald. Plant een fruitboom op een plaats in de buurt van de kerk, die voor iedereen toegankelijk is, zodat de vruchten die hij voortbrengt voor iedereen toegankelijk zijn…. Plant een boom die diep wortelt in de grond, met een sterke stam, een boom die gul schaduw spreidt, die bloeit en vruchten draagt. Een boom voor de volgende generaties, een boom voor alle mensen, die groeit en bloeit als Gods liefde! meer info

contact : Diane en Karin
© Copyright - Heilige Thomas