ECO-kerk

In het scheppingsverhaal vertrouwt God zijn schepping toe aan de mensen :
‘Laten we mensen maken die op ons lijken. Zij moeten de heerschappij dragen over heel de schepping’ Gen 1,26
Wij willen met zorg omgaan met onze wereld.

Liturgie

noemt men vieringen
waarin afzonderlijke leden
van een gelovige gemeenschap
op een uitdrukkelijke wijze
 samen hun geloof belijden, beleven en vieren.
De teksten, gebaren en symbolen
die gebruikt worden,
bedoelen slechts een doorgang te zijn
tot het eigenlijke waarvoor ze staan:
het onzichtbare en het onzegbare,
het verbond dat God
met de mens gesloten heeft.

J. Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

contact : Gerda

Verkondiging

In deze tijd, in onze kerk
is er een vorm van verkondiging
die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt.
Het gaat erom het evangelie te brengen
aan de mensen
met wie iedereen te maken heeft,
zowel aan hen die het meest dichtbij zijn,
als aan onbekenden.
Leerling zijn betekent voortdurend
bereid zijn aan anderen
de liefde van Christus te brengen
en dit gebeurt spontaan op iedere plaats,
op weg, op het plein,
op het werk, op straat.


Naar Evangelii Gaudium

contact: Marianne en Elly

Diaconie en Solidariteit

is dienstbaarheid.
Het is je laten raken door het lot van de ander
en deze nabij zijn in zijn kwetsbaarheid,
broosheid en weerloosheid.

Je laat de ander tot zijn recht komen.
Barmhartigheid en gerechtigheid beoefenen
leidt tot liefdevolle,
warme zorg
voor de mensen maar ook voor de schepping.

Die toegenegen zorg zou een grondhouding
moeten zijn
van elke christen, van elke mens.
Zorg die zich uit in concrete inzet,
maar ook in bewustmaking en politieke actie.

MET 25% KUNNEN We HET 100% ANDERS DOEN

Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen mening, maar een feit. De vraag is alleen: hoe ga je daarmee om? Broederlijk Delen wil werk maken van een rechtvaardige en duurzame wereld. Als we samenwerken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Als van de 4 lezers van deze tekst, er eentje mee doet, kan het slagen! Zet mee de verandering in gang. Doe mee met de 25%-revolutie! 25%, zo groot moet een minderheid zijn om de samenleving te heroriënteren. Benieuwd hoe jij kan meedoen? Broederlijk Delen wil het systeem veranderen. Een groots plan dat begint met delen en herverdelen. Neem een kijkje op revolutie.broederlijkdelen.be
Gedaan met de beloften, nu de actie.

contact : Diane en Karin

Weekendvieringen

Parochies (klik hier)

Herentals : St. Waldetrudis : zondag 11 u

Herentals: St. Catharina ( Begijnhof ) : zondag 10 u

Herentals : St. Jan de Doper ( Molekens ) : zondag 9.30 u

Herentals : St. Antonius van Padua (Paterskerk)  : zaterdag 18.30 u, zondag 10.30 u , maandag en vrijdag 18u

Noorderwijk: St. Bavo : zondag 9.30 u (2de, 3de, 4de zondag)

Noorderwijk : Onze Lieve Vrouw op ’t Zand (Zandkapel) : zondag 9.30u (1ste zondag)

Morkhoven: St. Niklaas : zaterdag 19 u

Olen: St. Martinus : zaterdag 18 u en zondag 10.30 u

Olen: O.L.Vrouw Geboorte: zondag 10.30 u

Olen: St. Jozef : zondag 9 u

Herenthout : St. Pieter en Pauwel : zondag 10.30 u

Bouwel: O.L.Vrouw ten Hemelopneming : zondag 9 u

Grobbendonk: St.Lambertus : zondag 10.30 u

Vorselaar: St. Pieter : zaterdag 18 u en  zondag 9 u

© Copyright - Heilige Thomas