Liturgie

noemt men vieringen
waarin afzonderlijke leden
van een gelovige gemeenschap
op een uitdrukkelijke wijze
 samen hun geloof belijden, beleven en vieren.
De teksten, gebaren en symbolen
die gebruikt worden,
bedoelen slechts een doorgang te zijn
tot het eigenlijke waarvoor ze staan:
het onzichtbare en het onzegbare,
het verbond dat God
met de mens gesloten heeft.

J. Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

contact : Gerda

Verkondiging

In deze tijd, in onze kerk
is er een vorm van verkondiging
die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt.
Het gaat erom het evangelie te brengen
aan de mensen
met wie iedereen te maken heeft,
zowel aan hen die het meest dichtbij zijn,
als aan onbekenden.
Leerling zijn betekent voortdurend
bereid zijn aan anderen
de liefde van Christus te brengen
en dit gebeurt spontaan op iedere plaats,
op weg, op het plein,
op het werk, op straat.

Naar Evangelii Gaudium

contact: Marianne en Elly

Leerlingen van de Klim Op school Herenthout
namen deel aan onze bloemenverkoop ten voordele van Broederlijk Delen

Diaconie en Solidariteit

Kan jij ook zo genieten van een kleurrijk voorjaarsbloempje?
Dan kan je in het weekend van 4 en 5 maart in de parochiekerken een bloempje aankopen om je interieur of je tuin te sieren. De opbrengst gaat integraal naar Broederlijk Delen om hun campagne te steunen zodat we samen strijden tegen armoede in het zuiden. Alvast bedankt voor jouw solidariteit.
Diane en Karin
Diaconie en solidariteit
PE H. Thomas

contact : Diane en Karin