Kunstkringen

De zomer nodigt uit om op ontdekking te gaan.
Waarom niet wandelen in het spoor van Paulus door Antwerpen,
fietsen in het wiel van Petrus door de Kempen,
met de auto cruisen in de slipstream van de Geest.
Laat je verrassen door ons eigen bisdom Antwerpen.

Liturgie

Alleluia, Hij leeft!
Het Paasfeest is het belangrijkste feest voor christenen en daarom vieren we het 50 dagen lang!  Net voor de kruisdood van Christus lazen we: ‘Hij gaf de Geest’. Drie dagen is het stil.
Dan is het Pasen! De verrezen Christus toont zich, laat zich kennen en is heel dichtbij. Tot Hemelvaart. Dan neemt Hij zijn plaats in naast zijn Vader en is het aan zijn leerlingen om zijn boodschap levend te houden. En zendt Hij zijn Geest op het eerste Pinksterfeest.
De leerlingen ontmoeten Jezus in zijn nieuwe gedaante en volgen Hem. In de Paastijd lezen we in de liturgie dan ook uit Handelingen: hoe vergaat het de leerlingen, wat zijn hun verhalen, hoe gaan ze verder?
En wij? Hoe gaan wij verder in het licht van Pasen? Voelen we ons verbonden met de verrezen Heer naast ons? In welke Geest beleven wij ons geloof?

Vier 50 dagen Pasen  : klik hier

Foto: AB

Verkondiging

Met het hele bisdom Antwerpen zijn we tijdens de werkjaren 2019-2022 op weg met het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. 

In dit tweede jaar is het thema :
In de naam van Jezus: gebruik uw voeten!

Tijdens deze vakantietijd nodigen we je uit om te wandelen in de voetsporen van Paulus, om te fietsen in het wiel van Petrus en om ons bisdom te verkennen in de slipstream van de Geest.

Klaar om er op uit te trekken : kunstkringen 

foto: Bisdom Antwerpen

Diaconie en Solidariteit

Op 20 maart eindigde onze bloembollenverkoop. Zo konden we de opbrengst van 737.50 euro overschrijven naar Broederlijk Delen. Veel dank aan alle kopers! En…. Voor wie niet de kans had om bloemetjes te kopen, u kan nog altijd steunen door uw bijdrage over te schrijven naar het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen…. En zij die de envelop van Broederlijk Delen in hun brievenbus vonden, u mag die altijd gevuld afgeven aan de pastoor van uw parochie. Hij verzamelt deze en schrijft het na de Paasweek over naar Broederlijk Delen. Van harte aanbevolen!

Diaconie is dienstbaarheid. Het is je laten raken door het lot van de ander en deze nabij zijn in zijn kwetsbaarheid, broosheid en weerloosheid. Je laat de ander tot zijn recht komen. Barmhartigheid en gerechtigheid beoefenen leidt tot liefdevolle, warme zorg  voor de mensen maar ook voor de schepping. Die toegenegen zorg zou een grondhouding moeten zijn van elke christen, van elke mens. Zorg die zich uit in concrete inzet, maar ook in bewustmaking en politieke actie.

contact : Diane en Karin

© Copyright - Heilige Thomas