Het licht van Betlehem is aangekomen in ons bisdom! We gaan het verspreiden naar iedereen die naar vrede verlangt.

In de donkerste tijd van het jaar, ontvangen wij het licht. In de Sint Pieter en Pauwel kerk in Herenthout is het licht warm ontvangen.

Liturgie

De kersttijd is voorbij. De mooie rode en witte gewaden van onze priesters en diakens worden opgeborgen en de kleur in onze kerk is nu groen. Groen van ‘de tijd door het jaar’, groen van ‘gewoon’.

En dat is nu precies waar we allemaal om bidden : gewoon!
Laat ons terug ‘gewoon’ kunnen samenkomen, in onze gezinnen, in onze verenigingen, in onze kerken en kapellen.
Laat ons terug ‘gewoon’ kunnen omgaan met elkaar, zonder afstand of plexiglas.

Laat ons in deze ‘gewone’ tijd door het jaar hopen, geloven en bidden op een mooie en nieuwe wereld.

Liturgie vieren is moeilijk nu de meeste kerken gesloten zijn voor de eredienst. Het bisdom Antwerpen heeft een ruim aanbod online gezet.

Foto: NT, Landweg, Noorderwijk

Verkondiging

Met het hele bisdom Antwerpen zijn we tijdens de werkjaren 2019-2022 op weg met het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen. 

In dit tweede jaar is het thema :
In de naam van Jezus: gebruik uw voeten!

Het is een oproep met vele betekenissen. Hoeveel ervaringen van vermoeidheid, ontgoocheling of verlamming zitten niet verborgen achter deze oproep? Bij hoeveel pakken zijn wij blijven zitten? Door hoeveel lekken is onze kracht weggevloeid? In Handelingen spelen de apostelen niet voor loodgieter.   Zij komen of gaan geen lekken dichten.   Hun oproep is klaar en duidelijk: ‘in de naam van Jezus: gebruik je voeten

foto: Bisdom Antwerpen

Diaconie

Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!
In de advent worden we opgeroepen om rondom ons te kijken. Zelfs in onze omgeving is er nog veel onrechtvaardigheid en armoede.
Tijdens deze advent sluiten we aan bij de acties van Welzijnszorg. Er is een petitie opgestart om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor iedereen. Je kan deze petitie  hier online tekenen. Wil je de petitie liever ‘live’ ondertekenen dan kan dat in de bidkapel van de Sint Pieter en Pauwel kerk in Herenthout.

foto: Welzijnszorg

Nieuws uit onze Pastorale Eenheid

Weekendvieringen

Parochies (klik hier)

Herentals : St. Waldetrudis : zaterdag 17.30 u en zondag 11 u

Herentals: St. Catharina ( Begijnhof ) : zondag 10 u

Herentals : St. Jan de Doper ( Molekens ) : zondag 9.30 u

Herentals : St. Antonius van Padua (Paterskerk)  : zaterdag 18.30 u en zondag 10.30 u 

Noorderwijk: St. Bavo : zondag 9.30 u

Noorderwijk : Onze Lieve Vrouw op ’t Zand (Zandkapel) : zondag 8 u

Morkhoven: St. Niklaas : zaterdag 19 u

Olen: St. Martinus : zaterdag 18 u en zondag 10.30 u

Olen: O.L.Vrouw Geboorte: zondag 10.30 u

Olen: St. Jozef : zondag 9 u

Herenthout : St. Pieter en Pauwel : zondag 10.30 u

Bouwel: O.L.Vrouw ten Hemelopneming : zondag 9 u

Grobbendonk: St.Lambertus : zondag 10.30 u

Vorselaar: St. Pieter : zaterdag 18 u en  zondag 9 u

© Copyright - Heilige Thomas