Welzijnszorg 2022

Regelmatig worden we geconfronteerd met het feit dat heel wat mensen in armoede digitaal niet meekunnen. Daarom is er de nieuwe actie van WELZIJNSZORG: het invullen en opsturen van de oude
POSTKAART. Laat je stem horen en schrijf het op, stuur je postkaart naar Welzijnszorg of breng ze binnen want zo kunnen we samen iets ondernemen.
klik op de titel hierboven voor meer info

Liturgie

noemt men vieringen
waarin afzonderlijke leden
van een gelovige gemeenschap
op een uitdrukkelijke wijze
 samen hun geloof belijden, beleven en vieren.
De teksten, gebaren en symbolen
die gebruikt worden,
bedoelen slechts een doorgang te zijn
tot het eigenlijke waarvoor ze staan:
het onzichtbare en het onzegbare,
het verbond dat God
met de mens gesloten heeft.

J. Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

contact : Gerda

Verkondiging

In deze tijd, in onze kerk
is er een vorm van verkondiging
die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt.
Het gaat erom het evangelie te brengen
aan de mensen
met wie iedereen te maken heeft,
zowel aan hen die het meest dichtbij zijn,
als aan onbekenden.
Leerling zijn betekent voortdurend
bereid zijn aan anderen
de liefde van Christus te brengen
en dit gebeurt spontaan op iedere plaats,
op weg, op het plein,
op het werk, op straat.

Naar Evangelii Gaudium

contact: Marianne en Elly

Diaconie en Solidariteit

is dienstbaarheid.
Het is je laten raken door het lot van de ander
en deze nabij zijn in zijn kwetsbaarheid,
broosheid en weerloosheid.

Je laat de ander tot zijn recht komen.
Barmhartigheid en gerechtigheid beoefenen
leidt tot liefdevolle,
warme zorg
voor de mensen maar ook voor de schepping.

Die toegenegen zorg zou een grondhouding
moeten zijn
van elke christen, van elke mens.
Zorg die zich uit in concrete inzet,
maar ook in bewustmaking en politieke actie.

contact : Diane en Karin

Weekendvieringen

Parochies (klik hier)

Herentals : St. Waldetrudis : zondag 11 u

Herentals : St. Jan de Doper ( Molekens ) : zondag 9.30 u

Herentals : St. Antonius van Padua (Paterskerk)  : zaterdag 18.30 u, zondag 10.30 u , maandag en vrijdag 18u

Herentals : Sint Catharina, Begijnhof

Noorderwijk: St. Bavo : zondag 9.30 u (2de, 3de, 4de zondag)

Noorderwijk : Onze Lieve Vrouw op ’t Zand (Zandkapel) : zondag 9.30u (1ste zondag)

Morkhoven: St. Niklaas : zaterdag 19 u

Olen: St. Martinus : zondag 10.30 u

Olen: O.L.Vrouw Geboorte

Olen: St. Jozef : zondag 9 u

Herenthout : St. Pieter en Pauwel : zondag 10.30 u

Bouwel: O.L.Vrouw ten Hemelopneming : zondag 9 u

Grobbendonk: St.Lambertus : zondag 10.30 u

Vorselaar: St. Pieter : zaterdag 18 u en  zondag 9 u