“Laudato si” boom geplant in Herenthout

In de viering bij het begin van de meimaand op 1 mei bidden we om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus het in zijn encycliek ‘Laudato si’ verwoordde.

Daarom brachten onze Chirojongens en Chiromeisjes bij het begin van deze viering een jonge fruitboom aan.

Met deze boom willen we ‘in taal en teken’ zeggen, dat we het appél van ‘Laudato si’ ernstig nemen.

Deze jonge boom werd na de viering geplant aan de achterzijde van de kerk, als symbool van ons engagement en als boodschap van hoop en vertrouwen.

We willen onze roeping als medebeheerders
van Gods’ schepping ernstig nemen
en van deze crisistijd een tijd maken
waarin we samen toekomst maken voor onszelf
en voor generaties en generaties na ons.

We planten een boom,
een boom die diep wortelt in de grond,
een boom met een sterke stam
die gul schaduw spreidt met zijn bladertakken,
een boom die bloeit en vruchten draagt.

Een boom voor de volgende generaties,
een boom voor alle mensen !
Een boom die groeit en gedijt
als Gods liefde, hier en overal.

Heer, behoed, zegen en bewaar deze boom.

Heer, behoed, zegen en bewaar ons.

Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar en om de hele schepping
te zegenen, te bewaren en te behoeden.

+ Vader, Zoon en Heilige Geest.

HARTELIJK DANK aan War Mariën voor het houten opschrift dat bij de fruitboom staat ter verduidelijking!

BEDANKT ook aan het gemeentebestuur voor het financieren van dit ECO-project.

DANKJEWEL aan de projectleider van het groenplantsoen rondom onze kerk.

EEN WELGEMEEND DANKWOORD voor onze chirojongeren die onze boom droegen en plantten.

Vormsel : een mooie dag voor onze jongeren

Op 23 april 2022 werden de eerste jongeren gevormd in onze Pastorale Eenheid

Onze vormheer was EH Ronald Sletsens.

We geven hier enkele foto’s uit onze verschillende parochies

Sint Niklaas en Sint Bavo

Morkhoven en Noorderwijk

De eerste viering van de dag was voor de vormelingen van 2 parochies samen.

Foto S. Van Vlerken

Sinten Pieter en Pauwel

Herenthout

Lees hier het hele verslag

Thomasdag : het verslag van een mooie dag

Sint Antonius

Herentals

De dag begon daar met een lekker en stevig ontbijt.

Sint Niklaas

Morkhoven

In Morkhoven was er in en om de kerk heel wat te beleven.
We hebben enkele beelden samengezet in een kort filmpje : Thomasdag in Morkhoven

Sint Bavo

Noorderwijk

In Noorderwijk werd er samengewerkt met de Kerkraad en de Heemkring Nortrevic.
De geschiedenis van de Noorderwijkse Heerlijkheid was te lezen op de mooie banners in de kerk.
Er was een een hapje en een drankje door Cis4Ever tvv het kinderkankerfonds.

Onze Lieve Vrouw op ’t Zand, Zandkapel

Noorderwijk

Deze kapel is gebouwd op de plek waar lang geleden twee jongens een Mariabeeldje vonden in een boom.
In de kapel zijn de glasramen opgedragen aan ‘moderne Heiligen’ zoals Kardinaal Cardijn en Moeder Theresa.

Sinten Pieter en Pauwel

Herenthout

In Herenthout werden we onthaald door FERM met lekkere koffie en zelfgebakken cake.
Het verhaal van Thomas stond centraal in de knutselwerkjes voor de kinderen.
Ook in de film van de Zandkunstenaar die werd afgespeeld vooraan in de kerk was Thomas de centrale figuur. Bekijk hier de film.

Onze Lieve Vrouw Geboorte

Olen

De kerk van Achterolen wordt in de loop van dit jaar aan de eredienst onttrokken, het was dus een mooie gelegenheid om nog eens een kijkje te nemen. En Pastoor Jos was maar al te bereid om alles over deze mooie kerk te vertellen aan zijn bezoekers.

OLEN : Crucifixus Iesus, een aangrijpend schilderij

Sinds Palmzondag is er vooraan in de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum een indrukwekkend schilderij te zien, van de hand van kunstenaar Marc Spiessens. Het kreeg de titel ‘Crucifixus Iesus’ en drukt het rauwe lijden uit van de gekruisigde Jezus van Nazaret. Zwart en rood vormen de hoofdtonen van het werk. Zwart als de diepste duisternis. Rood als bloed. Het imposante doek (2.00 meter hoog en 1.70 meter breed) laat de toeschouwer niet onberoerd.

Essentie

Diaken Cis Marinus: “De schilder vat in dit werk de essentie van de kruisiging van Jezus en gaat voorbij aan vragen waarover in de loop der eeuwen geschreven en gespeculeerd werd.”

– Hoe zag Jezus eruit? Was hij eigenlijk wel de blonde man met blauwe ogen zoals hij hier bij ons in het Westen vaak werd en wordt afgebeeld? Of was hij een heel ander type? De kunstenaar laat dit in het midden. De contouren van het gelaat laten elke optie open. De mond vertrekt in een kreet van helse pijn.

– Welke vorm had het kruis? Was het een kruis met vier armen of had het marteltuig een T-vorm? Marc laat weer alle opties open. Het kruishout wordt slechts gesuggereerd.

– Hoe werd een terdoodveroordeelde aan het kruis gehangen? Met de nagels doorheen de handen of doorheen de polsen? De schilder gaat aan deze vraag voorbij door de handen niet af te beelden. Idem voor de manier waarop de voeten werden vastgemaakt aan het kruishout.

Bloed

Jezus bloedt. Maar niet alleen Hij. Van boven naar beneden loopt er bloed van het doek af. Cis Marinus: “Is dit het bloed van de Vader, die toekijkt hoe zijn Zoon lijdt omwille van zijn grenzenloze liefde? Of is dit het bloed van het lijden van zoveel mensen in onze wereld, gisteren en vandaag? Het bloed van slachtoffers van geweld, in zoveel verschillende vormen? Het bloed van mensen die opkomen voor vrijheid en die genadeloos neergeknuppeld worden door ‘ordetroepen’? Het bloed van de bevolking van Oekraïne? Het bloed van de slachtoffers van vreselijke conflicten in Afghanistan, Jemen, Oost-Congo, Syrië en zoveel andere plaatsen in de wereld?”

Pasen

Is dit een mooi schilderij? Neen. Is dit een schilderij dat je raakt? Ja. Het toont de gruwel van ‘Goede Vrijdag’. Maar drie dagen later is het Pasen, waar duidelijk wordt dat het lijden niet het laatste woord heeft voor God. Geen Goede Vrijdag zonder Pasen! (Maar ook geen Pasen zonder Goede Vrijdag). Vanaf Pasen zal er daarom omheen het werk een witte doek gedrapeerd worden. Naast de deur van de Sint-Martinuskerk staat het inmiddels bekende ‘kruisjeshek’. Het parochieteam nodigt iedereen uit om daaraan een zelfgemaakt kruisje te komen ophangen. Maximum 25 centimeter hoog en liefst bestand tegen regen en wind. Met dit ritueel drukken we de boodschap van Pasen uit: ‘Alles komt goed’. Het kruisje staat ook symbool voor ons medeleven met het lijden van mensen in Oekraïne en elders.

Opzet

Enkele maanden geleden contacteerde Marc Spiessens de Sint-Martinusparochie. Hij had het plan opgevat om een tiendelige reeks schilderijen te maken over een bijzonder thema: het ontstaan en de verspreiding van het christendom, vanuit een meerledig standpunt. Niet enkel vanuit de christelijke visie, maar bijvoorbeeld ook vanuit wetenschappelijk inzicht. Het gaat met andere woorden om een zo breed mogelijke interpretatie, en bijgevolg voor een zo breed mogelijk publiek. Dit impliceert dat de werken mogelijk twijfels zouden kunnen opwekken en verschillende interpretaties kunnen uitlokken. Of er nog meer werken van Marc Spiessens zullen volgen in de reeks die hij gepland heeft, is momenteel nog onzeker. De parochie diende een projectaanvraag in voor subsidies bij de organisatie Space for Grace, maar het antwoord was negatief. Er wordt op dit ogenblik gezocht naar andere financiële bronnen om dit project mogelijk te maken.

Marc Spiessens

Praktisch

‘Crucifixus Iesus’ is te zien in de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum. De kerk is tijdens de Goede Week elke dag open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tot Pasen loopt immers de inzamelingsactie ten voordele van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en van mensen in onze buurt die het financiëel moeilijk hebben omwille van de stijgende levensduurte. Men kan in de kerk terecht met:

– levensmiddelen: koffie, thee, pasta, rijst, confituur, choco, mayo, ketchup, mosterd, groenten/fruit in blik of glas, tomatenpuree;

– verzorgingsproducten: zeep, douchegel, shampoo, tandpasta, maandverband, tampons, pampers, waspoeder;

– medisch materiaal.

Andere producten worden niet aanvaard. Dus geen kledij, dekens, speelgoed,… Financiële steun is welkom op het bankrekeningnummer BE27 0015 0982 2073 van parochie Sint-Martinus-Olen.

Deze inzameling werd georganiseerd in overleg met de Kapucijnengemeenschap van Antwerpen. Tijdens de week na Pasen zullen alle goederen vanuit de kerk overgebracht worden naar Wereldmissiehulp in Boechout. Van daaruit zal een transport vertrekken, persoonlijk begeleid door Luc Vansina, de gardiaan van de fraterniteit in Antwerpen.

Thomasdag : onze Pastorale Eenheid zet zijn deuren open….


‘Ik zal het pas geloven

als ik het kan zien’

Heilige apostel Thomas

Sinds 2019 is onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas een feit.
Het doel van een Pastorale Eenheid is de samenwerking tussen de verschillende geloofskernen te ondersteunen.
Onze Pastorale Eenheid omvat alle geloofskernen van Olen, Herentals, Noorderwijk, Morkhoven, Herenthout, Bouwel, Grobbendonk en Vorselaar.

We geloven dat deze samenwerking voor iedereen die zich betrokken voelt met onze kerk waardevol kan zijn.

We weten dat er in onze parochies heel wat leeft en dat er heel wat mensen zijn die zich met heel veel overgave inzetten.

Met Beloken Pasen lezen we in het evangelie het welbekende verhaal van de Heilige Thomas.

Toen Jezus verscheen aan zijn leerlingen in de bovenkamer, was Thomas er niet bij.
En hij geloofde het verhaal van zijn vrienden niet.
‘Ik zal het pas geloven als ik het kan zien’

En dat is nu juist wat we gaan doen tijdens onze Thomasdag: we willen het jullie laten zien.
We willen jullie de kans geven om onze parochies te zien, om een kijkje te nemen in onze kerken en kapellen, om de mensen die er wonen en werken te ontmoeten.
We geven jullie de kans om met je eigen ogen te zien wie en wat er in onze Pastorale Eenheid leeft.

We bieden jullie een fietstocht aan die je langs onze parochies voert. Onze kerken zullen die dag ook allemaal open zijn en er zal ook iets te doen zijn.
Dit kan gaan van een historische tentoonstelling tot een gidsbeurt, van orgelmuziek tot een kerkcafé, van koorzang tot een filmvoorstelling.
Je kan onze kerken ook op een andere manier bezoeken en zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten.

Meer info : klik hier

Herentals krijgt een nieuwe kerk

Terwijl kerken leeglopen in Vlaanderen en veel gebouwen een andere bestemming krijgen, zal er een nieuwe kerk gebouwd worden in Herentals op het domein Le Paige aan de Nederrij. Dat schrijft De Standaard.

Dat de kerk er komt, is te danken aan een vrouw: Maria Verstappen. Zij liet al haar geld en bezittingen na aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Er was wel één voorwaarde: dat ze met dat geld aan het kasteel een nieuwe kerk zouden bouwen.

Het gaat om een zogeheten legaat uit de jaren 70 van Maria Verstappen.

Zij liet al haar geld en bezittingen na aan de kerkfabriek in Herentals, op voorwaarde dat ze met dat geld aan het kasteel een nieuwe kerk zouden bouwen.

Uiteindelijk moet je dat legaat uitvoeren, of je moet het teruggeven, vertelt Norbert Wauters, deken voor de Zuiderkempen.”

Met de stad Herentals hebben we afgesproken dat we het legaat zouden uitvoeren, omdat daarmee ook de toekomst van het kasteel en de groene zone en het park veilig te stellen.”

Er kwam een internationale architectuurwedstrijd waar vanuit heel de wereld 63 voorstellen of ontwerpen zijn binnengekomen.

De bouw start eind volgend jaar.

(VRTNWS/N.) Beelden © GAFPA + Ted’A.