Sint Martinusparochie Olen zamelt winterkledij in.

Veel mensen zien de winter angstig tegemoet, omwille van de hoge energiekosten. Ook voor Oekraïense vluchtelingen, die vaak in de zomer toegekomen zijn, is de komende winter een bron van zorgen. Het parochieteam van Sint-Martinus-Olen zamelt winterkledij in tot 11 november, de feestdag van Sint-Martinus, die zijn mantel deelde met een arme. De kledij zal verschillende bestemmingen krijgen.

Vluchtelingen

Marleen Gebruers, voorzitter van Samana: “Wij hebben al enkele keren met een grote groep zieken en ouderen van onze parochie voor een vakantieweek verbleven in Seniorenhotel De Postelhoef in Luyksgestel, net over de Nederlandse grens. We hebben een zeer goed contact met de eigenaars van dat hotel. Op dit ogenblik verblijven daar 70 Oekraïense vluchtelingen. Mannen en vrouwen tussen 14 en 50 jaar oud.” Veel van deze vluchtelingen zijn voorlopig tewerkgesteld in firma’s en tuinbouwbedrijven in de omgeving van Luyksgestel. Vaak is er evenwel een vervoersprobleem en daarvoor heeft de Sint-Martinusparochie al flink wat hulp geboden. Gebruers: “Na een oproep in onze parochie hebben we tot nu toe al 22 fietsen naar De Postelhoef kunnen brengen. Die zijn heel welkom als vervoersmiddel voor de vluchtelingen, van en naar het werk.”

Winterkledij

Nu roept het parochieteam op om winterkledij binnen te brengen. Diaken Cis Marinus: “Het gaat dan uiteraard om warme broeken, truien, sokken, jassen, mutsen, handschoenen en dergelijke. Ook winterschoenen zijn heel welkom. Gebruers: “We zoeken vooral ook grote maten, want tussen de mannelijke vluchtelingen zijn er heel wat met een grote gestalte.” De kledij die niet van pas komt in De Postelhoef, zal bezorgd worden aan andere mensen die er behoefte aan hebben.

Inzameling

De winterkledij kan binnengebracht worden in de kerk van Sint-Martinus-Olen:

– op zaterdag van 17.00 uur tot 19.00 uur (om 18.00 uur is er een eucharistieviering)

– op zondag van 9.30 uur tot 11.30 uur (om 10.30 uur is er een woord- en communiedienst).

De binnengebrachte kledij dient uiteraard in goede staat te zijn, proper en netjes opgeplooid. Zakken die gevuld zijn met versleten kledij, worden niet aanvaard. De actie eindigt op 11 november, de feestdag van Sint-Martinus. Je kan ook een financiële bijdrage overmaken op het rekeningnummer BE27 0015 0982 2073 van Parochie Sint-Martinus-Olen, Herentalseweg 1a, 2250 Olen. Er wordt dan voor gezorgd dat daarmee de meest noodzakelijke winterkledij aangekocht wordt.

Vierde keer

Marleen Gebruers: “Dit is al de vierde inzameling die we organiseren op vrij korte tijd. We beseffen dat maar al te goed. Maar we weten dat de nood hoog is, zowel in De Postelhoef in Luyksgestel als bij mensen hier dicht bij ons. Eens te meer willen we met onze Sint-Martinusparochie tonen dat we voluit geloven in hetgeen de Franse bisschop Jacques Gaillot ooit schreef: “Als de Kerk niet dient, dient zij tot niets.” We zijn ervan overtuigd dat weer heel wat mensen hun goed hart zullen tonen en dat ook deze inzameling een succes wordt.”

Feestelijk viering met onze nieuwe gebedsleider Leo Van Loy

Op zaterdag 17 september was het feest in de Sint Niklaaskerk in Morkhoven.

Na een zwaar traject van opleidingen en examens aan het HIGW in Antwerpen werd Leo door onze bisschop Johan Bony officieel gezonden als gebedsleider in onze Pastorale eenheid Heilige Thomas.

Om dat te vieren was er op die zaterdagavond veel volk naar Morkhoven gekomen om samen met Leo in dankbaarheid te vieren : familie en vrienden van Leo, parochianen van Morkhoven en Noorderwijk, leden van het team van de Pastorale eenheid.

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het Morkhovense koor Cum Amore.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd door het kerkfabriek van Morkhoven om het glas te heffen op onze nieuwe gebedsleider, Leo.
De Chiro van Morkhoven zorgde dat iedereen op tijd werd voorzien van een hapje en drankje.

Het was ook een uitgelezen moment om ook enkele andere onbetaalbare vrijwilligers in de Morkhovense parochie in de bloemetjes te zetten.

We zullen Leo regelmatig tegenkomen in de verschillende parochies van onze Pastorale Eenheid en wensen hem veel succes!

Parochie Sint Martinus in Olen lanceert scheppingsperiode

Van 1 september tot en met 4 oktober – de feestdag van Franciscus van Assisi – vraagt de Kerk bijzondere aandacht voor de schepping. In de Sint-Martinusparochie in Olen werd deze Scheppingsperiode zondag op een zinvolle manier ingezet. Tegelijk waren de aanwezigen getuige van de eerste praktische opdracht van Anneleen Adriaensens, die een dubbele opleiding volgt tot gebedsleidster.

Groen                                      

Al van in het portaal van de stemmige Sint-Martinuskerk is het duidelijk: de zorg om de aarde is het thema. Er hangt een reuzegrote foto van onze planeet, die gekoesterd wordt door twee handen. Het mandje waarin de kerkgangers wekelijks een tekstblaadje vinden, is omgeven door groen. Binnen in de kerk hangt tegen de balustrade van het hoogzaal nog een reuzegrote foto van de aarde. Ze rust hier in de hand van een volwassene, die haar bij manier van spreken doorgeeft aan een kinderhand. Vooraan in de kerk: grote, groene planten, een opvallend bord en foto’s van paus Franciscus en van Greta Thunberg.

Kaars

Links vooraan in de kerk staat een grote solidariteitskaars, met daarop drie landenvlaggen: van België, Oekraïne en Somaliland. Deze vlaggen hangen buiten aan de kerk ook halfstok te wapperen aan vlaggenmasten. Diaken Cis Marinus: “We ontsteken deze solidariteitskaars bij het begin van elke viering en elke activiteit in onze kerk. Ze herinnert ons aan de uitspraak: ‘Als de Kerk niet dient, dient zij tot niets.’ Ze roept ons op tot solidariteit met mensen in ons eigen land die het moeilijk hebben, met de slachtoffers van de droogte in Afrika en elders, met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en van het geweld op zoveel andere plaatsen. Sinds zondag staat er ook een afbeelding van onze aarde bij, als een oproep om zorgvuldig om te springen met onze planeet.”

Viering

Er waren zondagvoormiddag behoorlijk wat mensen opgedaagd – ook een aantal kinderen – voor deze startviering van de Scheppingsperiode. Ze namen bewust deel door samen stilte te bewaren, te bidden en te zingen. Bijzonder mooi was hoe overtuigd het ‘Shalom’ gezongen werd en hoe de kerkgangers nadien elkaar de vrede toewensten met ‘een zacht vuistje’, zoals voorganger Cis Marinus voorstelde. Die vertelde tijdens de homilie onder andere hoe christenen geroepen zijn om te zaaien: vrede, vreugde, veerkracht, vertrouwen, vriendschap, verbondenheid. Aan het eind van de viering kreeg iedere aanwezige een kaartje mee naar huis met deze boodschap op. Een bijzonder kaartje, want als je ’t plant, komen er bloemen uit tevoorschijn.

Opleiding

Lector in deze viering was Anneleen Adriaensens. Deze ondernemende dame was gedurende 21 jaar vormselcatechist in de parochie en is nu lid geworden van het parochieteam. Momenteel volgt zij een dubbele opleiding in ons bisdom: gebedsleidster in woord- en communiediensten en gebedsleidster in uitvaartdiensten. Als leerkracht godsdienst komt zij in aanmerking voor een verkort opleidingstraject. Anneleen Adriaensens: “Dat bestaat enerzijds uit een digitale cursus, gecombineerd met intervisiegesprekken, onder leiding van een verantwoordelijke van het bisdom, in het Theologisch en Pastoraal Centrum in Antwerpen. Elk onderdeel bestaat uit videofragmenten en bijhorende tekstbronnen. Als je die hebt doorgenomen, volgt een opdracht.”

Praktijk

Anneleen: “Daarnaast zijn er de praktische opdrachten, zoals bijvoorbeeld: mee op rouwgesprek gaan, een woord- en communiedienst opstellen,… Als afsluiter moet ik een woord- en communiedienst en een uitvaartdienst alleen leiden. Deze viering wordt opgenomen op beeld en besproken met mijn feedbackteam. In dit team zitten twee mensen uit onze parochie, één uit onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas én de verantwoordelijke vanuit het bisdom.

Drie

De Sint-Martinusparochie is binnenkort dus drie voorgangers rijk: gebedsleidsters Anneleen Adriaensens en Marleen Gebruers en diaken Cis Marinus. Deze laatste lacht: “In mijn kindertijd hoorde ik mijn grootvader, die koster was in Herenthout, wel eens spreken over ‘een mis met drie heren’. Dat waren dan drie priesters aan het altaar. Binnenkort kunnen we dat in onze kerk op een feestdag wel eens doen: een woord- en communiedienst met drie: maar dan twee dames en één heer.”

Een jeugddroom die uitkomt

Leo van Loy werd in 1954 geboren in een Morkhovens gezin.
In zijn jeugd was hij actief bij de Chiro. Jarenlang was hij ook leider en later werd hij gewestverantwoordelijke voor het gewest Bremstampers.

Hij verhuisde intussen naar Herenthout en droeg daar ook zijn steentje bij als lector voor de gebedswakes in de Sint Pieter en Pauwel kerk.

Maar zijn hart ligt nog steeds in Morkhoven en sinds enkele jaren keerde hij terug naar Morkhoven om zich daar in te zetten bij het verzorgen van de eucharistivieringen.

Toen Leo hoorde dat er zoveel gebedsleiders tekort was, besloot hij zich in te schrijven aan de opleiding voor gebedsleider aan het HIGW.
Na een jaar studie aan het HIGW en het leerplatform van het Bisdom Antwerpen is Leo nu officieel gebedsleider in onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas.

Leo Van Loy :” Eigenlijk een jeugddroom die uitkomt”

Op 17 september zal Leo voorgaan in een plechtige viering in de Sint Niklaas kerk in Morkhoven om 19h.

We wensen Leo veel succes in deze nieuwe functie

Pater Evarist uit Noorderwijk werd 89

In het Missiehuis van Scheut in Schilde is vorige week woensdag pater Evarist Verlinden overleden.
Evarist was afkomstig van Noorderwijk (Herentals) waar hij volgens de rouwkaart op 29 oktober 1932
de gave van het leven mocht ontvangen.
Later dit jaar zou de man zijn 90ste verjaardag vieren.

De jonge Evarist koos snel voor een religieus bestaan.
Al op 8 september 1952, net voor zijn 20ste, werd hij door zijn geloften Missionaris van Scheut.
Hij werd priester gewijd op 4 augustus 1957.
In 1964 vertrok hij als missionaris naar de Filipijnen waar hij werkzaam was als priester
maar ook als stichter van en professor aan de afdeling psychologie en counselor in de universiteit van Sint-Louis in Baguio City.

Hij keerde terug naar België in 2017 en genoot van een welverdiende rust in het Missiehuis van Kessel-Lo en later in Schilde.
Daar is hij rustig ingeslapen.
Bij één van zijn bezoekjes aan Noorderwijk werd onderstaande foto gemaakt.

De verrijzenisliturgie vond plaats in de kapel van de Missionarissen van Scheut aan de Brasschaatsebaan in Schilde op donderdag 18 augustus om 10u.
Na de uitvaart werd de urne bijgezet op de begraafplaats aldaar.

Vormsel : een mooie dag voor onze jongeren

Op 23 april 2022 werden de eerste jongeren gevormd in onze Pastorale Eenheid

Onze vormheer was EH Ronald Sletsens.

We geven hier enkele foto’s uit onze verschillende parochies

Sint Niklaas en Sint Bavo

Morkhoven en Noorderwijk

De eerste viering van de dag was voor de vormelingen van 2 parochies samen.

Foto S. Van Vlerken

Sinten Pieter en Pauwel

Herenthout

Lees hier het hele verslag

Thomasdag : het verslag van een mooie dag

Sint Antonius

Herentals

De dag begon daar met een lekker en stevig ontbijt.

Sint Niklaas

Morkhoven

In Morkhoven was er in en om de kerk heel wat te beleven.
We hebben enkele beelden samengezet in een kort filmpje : Thomasdag in Morkhoven

Sint Bavo

Noorderwijk

In Noorderwijk werd er samengewerkt met de Kerkraad en de Heemkring Nortrevic.
De geschiedenis van de Noorderwijkse Heerlijkheid was te lezen op de mooie banners in de kerk.
Er was een een hapje en een drankje door Cis4Ever tvv het kinderkankerfonds.

Onze Lieve Vrouw op ’t Zand, Zandkapel

Noorderwijk

Deze kapel is gebouwd op de plek waar lang geleden twee jongens een Mariabeeldje vonden in een boom.
In de kapel zijn de glasramen opgedragen aan ‘moderne Heiligen’ zoals Kardinaal Cardijn en Moeder Theresa.

Sinten Pieter en Pauwel

Herenthout

In Herenthout werden we onthaald door FERM met lekkere koffie en zelfgebakken cake.
Het verhaal van Thomas stond centraal in de knutselwerkjes voor de kinderen.
Ook in de film van de Zandkunstenaar die werd afgespeeld vooraan in de kerk was Thomas de centrale figuur. Bekijk hier de film.

Onze Lieve Vrouw Geboorte

Olen

De kerk van Achterolen wordt in de loop van dit jaar aan de eredienst onttrokken, het was dus een mooie gelegenheid om nog eens een kijkje te nemen. En Pastoor Jos was maar al te bereid om alles over deze mooie kerk te vertellen aan zijn bezoekers.

Thomasdag : onze Pastorale Eenheid zet zijn deuren open….


‘Ik zal het pas geloven

als ik het kan zien’

Heilige apostel Thomas

Sinds 2019 is onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas een feit.
Het doel van een Pastorale Eenheid is de samenwerking tussen de verschillende geloofskernen te ondersteunen.
Onze Pastorale Eenheid omvat alle geloofskernen van Olen, Herentals, Noorderwijk, Morkhoven, Herenthout, Bouwel, Grobbendonk en Vorselaar.

We geloven dat deze samenwerking voor iedereen die zich betrokken voelt met onze kerk waardevol kan zijn.

We weten dat er in onze parochies heel wat leeft en dat er heel wat mensen zijn die zich met heel veel overgave inzetten.

Met Beloken Pasen lezen we in het evangelie het welbekende verhaal van de Heilige Thomas.

Toen Jezus verscheen aan zijn leerlingen in de bovenkamer, was Thomas er niet bij.
En hij geloofde het verhaal van zijn vrienden niet.
‘Ik zal het pas geloven als ik het kan zien’

En dat is nu juist wat we gaan doen tijdens onze Thomasdag: we willen het jullie laten zien.
We willen jullie de kans geven om onze parochies te zien, om een kijkje te nemen in onze kerken en kapellen, om de mensen die er wonen en werken te ontmoeten.
We geven jullie de kans om met je eigen ogen te zien wie en wat er in onze Pastorale Eenheid leeft.

We bieden jullie een fietstocht aan die je langs onze parochies voert. Onze kerken zullen die dag ook allemaal open zijn en er zal ook iets te doen zijn.
Dit kan gaan van een historische tentoonstelling tot een gidsbeurt, van orgelmuziek tot een kerkcafé, van koorzang tot een filmvoorstelling.
Je kan onze kerken ook op een andere manier bezoeken en zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten.

Meer info : klik hier

Herentals krijgt een nieuwe kerk

Terwijl kerken leeglopen in Vlaanderen en veel gebouwen een andere bestemming krijgen, zal er een nieuwe kerk gebouwd worden in Herentals op het domein Le Paige aan de Nederrij. Dat schrijft De Standaard.

Dat de kerk er komt, is te danken aan een vrouw: Maria Verstappen. Zij liet al haar geld en bezittingen na aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. Er was wel één voorwaarde: dat ze met dat geld aan het kasteel een nieuwe kerk zouden bouwen.

Het gaat om een zogeheten legaat uit de jaren 70 van Maria Verstappen.

Zij liet al haar geld en bezittingen na aan de kerkfabriek in Herentals, op voorwaarde dat ze met dat geld aan het kasteel een nieuwe kerk zouden bouwen.

Uiteindelijk moet je dat legaat uitvoeren, of je moet het teruggeven, vertelt Norbert Wauters, deken voor de Zuiderkempen.”

Met de stad Herentals hebben we afgesproken dat we het legaat zouden uitvoeren, omdat daarmee ook de toekomst van het kasteel en de groene zone en het park veilig te stellen.”

Er kwam een internationale architectuurwedstrijd waar vanuit heel de wereld 63 voorstellen of ontwerpen zijn binnengekomen.

De bouw start eind volgend jaar.

(VRTNWS/N.) Beelden © GAFPA + Ted’A.