Muzikale Pinksteren – Sint Pieterskerk – Vorselaar

Op pinksterzaterdag worden wij weer vergast door een optreden van het zangkoor van Pulle in de avondmis van 18.00 uur

Op Pinksterzondag zelf komt onze organist en brengt Mark Ellis – Gough mee,
een Canadese bas-bariton in de zondagmis van 9.00 uur
Ontdek meer over de Canadese bas-bariton die volgende week zondag
te gast is: https://www.mark-ellis-gough.com/

De Heilige Geest gaat niet weten wat er gebeurt !
Zeker komen luisteren, misschien maar eens een weekendje met twee missen?


Voor het eerst met Jezus aan tafel – Eerste Communie Sinten Pieter en Pauwel in Herenthout

Eindelijk is er HET GROTE MOMENT voor onze communicanten op zondag 14 mei 2023.

Hier hebben ze lang naar uitgekeken.

Allemaal waren ze tijdig aanwezig en de kerk zat vol met fijn uitgedoste mensen, ouders en familie.

Joepie, het is feest, dat vinden we fijn

want ieder van ons mag het feestbeest zijn.

We doen wat nerveus, ons hartje klopt snel

maar met je vrienden, dan lukt het wel.

Priester Jan leidde de viering in goede banen.

Iedereen was enthousiast en bad mee, het klonk best fel in onze kerk.
Ook de grote mensen luisterden aandachtig.

Zo fier als een gieter gingen de kinderen hun eerste hostie ontvangen:

een kommetje maken met de handen, na HET LICHAAM VAN CHRISTUS, AMEN zeggen,

een stapje opzij zetten en de hostie in je mond steken.

En dan even rustig op je plaats in stilte bidden.

Toch wel heel speciaal.

Na het slotgebed werden nog de groepsfoto’s gemaakt en dan…

de verrassing in het park, aftellen en alle witte ballonnen tegelijk oplaten!

Zo mooi…

Bedankt aan iedereen voor dit grote mooie moment!

We zien mekaar nog terug in de DANKVIERING op zondag 4 juni om 10.30 u in de kerk.

GRAAG TOT DAN !

het EC-team van St. Pieter en Pauwel Herenthout

Sint Pieterskerk – Vorselaar : Een muzikale reis

Heilige Huisjes : de Preekstoel – editie 2023

Wat betekent het voor mij wanneer ik zeg :” Ik ben christelijk gelovig?”
Negen sprekers nemen ons ook deze zomer mee in hun persoonlijke getuigenis.

Ze zijn creatief, gedurfd, nu een spiegelend, dan weer erg actueel…

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om er samen tussen pot en pint nog even na te kaarten.

Vroege gasten kunnen reeds vanaf 19.30h genieten van de mooie klanken van het orgel van de Sint Waldetrudiskerk.

De organisatoren vragen u daarom vriendelijk, maar ook nadrukkelijk, om tijdens het orgelspel de stilte in de kerk te bewaren.

Programma

Preken met slechts één vraag | KERK & leven
 • dinsdag 4 juli
  Zr. Katharina Michiels
 • dinsdag 11 juli
  Arne Willems
 • dinsdag 18 juli
  Petros Berga
 • dinsdag 25 juli
  Vera Celis
 • dinsdag 1 augustus
  Willy Bombeek
 • dinsdag 8 augustus
  Rita Somers
 • dinsdag 15 augustus
  Sandra Cools
 • dinsdag 22 augustus
  Johan Claes
 • dinsdag 29 augustus
  Luc Vanmaercke

https://www.heiligehuisjes.be/

Heilige Huisjes : De kerk is fantastisch – Rik Torfs

De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in zijn boek ‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet altijd mooi. Vaak wel. Maar de kerk is ook een plaats van verrotting, een angstige hoedster van de absolute waarheid en een zedenmeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw neemt. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als gebouw. Als pleisterplaats voor ongelovigen. Als oase. Als hospitaal. Als bron van humor. Als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. Acht perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar helemaal te willen vatten. De kerk blijft ongrijpbaar. Niemand kent haar. Ook de paus niet.

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om de dialoog tussen kunst en christelijk geloof te bevorderen doorheen culturele activiteiten en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen. Ze zijn dan ook verheugd dat Rik Torfs twee van zijn perspectieven op de kerk van vandaag wil toelichten in het mooie kader van de Sint-Catherinakerk: de kerk als plek van schoonheid en de kerk als bron van humor.

donderdag 25 mei 2023 om 20:00 uur in de Sint-Catharinakerk (begijnhof) in Herentals

Tickets €5, ter plaatse te betalen (geen voorverkoop)

Dit is een organisatie van Heilige Huisjes : https://www.heiligehuisjes.be/

Vormselviering in Herenthout

Vol verwachting hebben we maandenlang naar deze dag toegewerkt.
En eindelijk is het dan zover, zaterdag 15 april, ons vormsel.
Met bonzende hartjes en knikkende knieën komen de vormelingen in processie, met voorop de vormheer Bart Paepen onze kerk binnen.
Ouders, grootouders, peters, meters en sympathisanten komen allemaal met ons mee vieren, een bomvolle kerk.
We worden verwelkomd door catechist Angela, die mooie woorden tot ons spreekt.


De vormheer sprak in de homilie over Jezus, die de vormeling op missie stuurt door het ontvangen van het sacrament.
Het kruisje dat bij het vormsel wordt toegediend met Chrisma noemde hij een tatoeage voor het leven.


Op het einde van de viering zorgde de vormelingen nog voor een verrassing door een optreden van het lied “I WILL FOLLOW HIM” te brengen.
Ze kregen een staande ovatie.
Na de viering kregen we achteraan in de kerk nog een drankje aangeboden door de parochie.
Bart Paepen bedankte de catechisten voor de mooie verzorgde viering.
Wij op onze beurt bedanken alle helpende handen gedurende het catechesejaar en tijdens de vormselviering.
Een mooie zonnige dag om nooit te vergeten, een feest voor alle vormelingen

Proficiat
vanwege de catechistenploeg

Mijn Heer en mijn God : Verslag van een geslaagde Thomasdag

Op 16 april vieren we Beloken Pasen.
Die zondag lezen we evangelie waarin de apostel Thomas als ‘ongelovige’ wordt bestempeld.

Hij is echter veel meer dan dat.

Hij is diegene die als eerste een ‘geloofsbelijdenis’ uitspreekt : ‘Mijn Heer en mijn God!’
Hij is de eerste die Jezus (h)erkent als Heer en God.
Hij is ook de patroonheilige van onze Pastorale Eenheid en daarom vieren we ook telkens op Beloken Pasen onze Thomasdag.

God ontmoeten

Dit jaar kozen we om mensen uit te nodigen om samen een Plechtig Lof te vieren.

In de prachtige Sint Catharina kerk in het Herentalse Begijnhof gingen EH Vic Nijs en EH Gert De Naegel voor geassisteerd door Bieke Verhelst

Voor velen van ons is het Plechtig Lof iets uit een ver verleden en roept het herinneringen op aan een andere tijd.
Voor anderen was een ontdekking van een oude vorm van loven en eren.
Maar iedereen die erbij aanwezig was, werd erdoor geraakt. De gewijde stilte die in de kerk hing, was daarvan het bewijs.

Het Lof werd muzikaal begeleid door Peter De Meyer aan het orgel en enkele leden van het Gregoriaans koor: Johan Leysen, Gert Van de Sande en Guy Van Dijck.

Elkaar ontmoeten

Na de viering begon het tweede deel van deze mooie namiddag.
Het team van de Pastorale Eenheid bood een kleine receptie aan als dank voor al het werk dat onze vele vrijwilligers in de verschillende parochies doen.

Met eerlijke producten uit de Wereldwinkel zorgde het Team van de Pastorale Eenheid ervoor dat er bij een drankje en een knabbeltje kon gebabbeld worden.
Met mensen van je eigen parochie en ook met mensen uit de andere parochies in onze Pastorale Eenheid, met mensen met wie je samen kwam en met mensen die je al een hele tijd niet meer had gezien, men mensen die je al lang kent en met mensen die je hier ontmoette.

Ook dit deel van de namiddag was deugdoend!

Een gemeend dankjewel aan iedereen die meewerkte aan deze mooie namiddag en ook aan iedereen die op onze uitnodiging inging.

Sint-Martinusparochie viert tot Kerstmis in noodkerk

In de Sint-Martinuskerk in Olen-Centrum staan ingrijpende werken op het programma. Die zullen duren tot Kerstmis. Tot die tijd zullen de liturgische diensten doorgaan in een noodkerk, ingericht in de voormalige pastorie.

Fasering

De werken kaderen in een uitgebreid restauratieprogramma van de kerk, dat in verschillende fasen verloopt. De buitenkant van het kerkgebouw werd heel wat jaren geleden al aangepakt en ook binnen werden er in 2008 al werken uitgevoerd. Het portaal en de sacristie kregen een heel ander uitzicht, het podium in het koor werd vernieuwd, er werd een nieuwe trap geïnstalleerd in de toren, de plafonds werden hersteld en het hele kerkgebouw werd vanbinnen geschilderd.

Houtwerk en altaren

Nu gaat het om de restauratie van het houtwerk: de lambrizering, de koorbanken, de biechtstoelen, de bidbanken, de balustrade van het hoogzaal en de houten wand van de voormalige doopkapel. Bovendien worden ook de drie grote altaren onder handen genomen. Het gaat dus om een behoorlijk project, dat voor 80 procent gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, voor 10 procent door het lokaal bestuur en voor 10 procent door de kerkfabriek. Het dossier is bijzonder grondig voorbereid door het architectenbureau ARAT uit Herentals, medewerkers van het lokaal bestuur en leden van de kerkfabriek. Twee firma’s toonden zich geïnteresseerd in de werken en dienden een offerte in. Na een grondig onderzoek van beide offertes werd beslist om de opdracht te gunnen aan AltriTempi uit Brasschaat.

Aanleiding

Oorzaak van deze werken is vooral de grote klopkever (xestobium rufovillosum), ook bekend als de bonte knaagkever, het doodskloppertje of de grote houtwormkever. Hij is met een vergrootglas te herkennen aan een helmvormig halsschildje over zijn kop en leeft vooral in loofhout, minder in naaldhout. Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor dikke eiken balken, die hij doorboort tot in de kern. Hij veroorzaakt dan ook grote structurele schade. De aantasting begint meestal in hout dat vooraf verzwakt is door een zwamaantasting. Hout op vochtige en verborgen plekjes is daarom het meest vatbaar, bijvoorbeeld ingemetselde balkkoppen en de onderkant van kerkmeubilair, zoals de lambrizering in de kerk.

De grote klopkever wordt in andere talen wel eens ‘klok van de dood’ genoemd. In het Engels ‘death watch beetle’ en in het Duits ‘Totenuhr’. Deze benaming komt uit de scheepvaart. Wanneer men dit diertje aantrof, wist men dat het hout van het schip tot in de kern rot was en het schip reddeloos verloren.

De bestrijding van de grote klopkever bestaat voornamelijk uit het droog maken van het hout, door condens beter af te voeren of door beter te ventileren. Dit zal de kever uiteindelijk doen verdwijnen, omdat de larven zich niet kunnen ontwikkelen. Ook kan zowel de kever als de schimmel met bestrijdingsmiddelen worden aangepakt.

Noodkerk(je)

Tijdens de periode van de werken kan er geen gebruik gemaakt worden van de kerk. Daarom werd aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd of er een noodkerk mocht ingericht worden in de voormalige pastorij, die momenteel leegstaat. Die vraag werd positief beantwoord. De vieringen zullen plaatsvinden in de twee lokalen links vooraan op het gelijkvloers. Aan de andere kant van de gang zal er ruimte zijn voor een tijdelijke sacristie. Er zal ook heel wat materiaal uit de kerk in de pastorij opgeslagen worden.

Twee vieringen

Het gaat eigenlijk om een noodkerk-je. Omdat niet alle kerkgangers van een zondagviering tegelijk een plaats zullen kunnen vinden, zullen er vanaf 23 april twee vieringen aangeboden worden op zondagvoormiddag: om 9.00 uur en om 10.30 uur. Zo hopen het parochieteam en de kerkraad iedereen de kans te geven om een viering bij te wonen.

Grote verhuis

Maandag staat de grote verhuis van de kerk naar de noodkerk op het programma en daarbij zullen de verantwoordelijken van de parochie kunnen rekenen op heel wat vrijwilligers. Medewerkers van de technische dienst van de gemeente zullen ook paraat zijn. De parochie heeft van deze dienst al heel veel hulp gekregen bij de voorbereidingen van deze verhuis. Zo werd bijvoorbeeld het orgel van de kerk vakkundig ingepakt, met behulp van een hoogtewerker. Momenteel lijkt het wel een kunstwerk van wijlen inpakkunstenaar Christo. De technische dienst heeft ook heel wat materiaal vervaardigd dat in de noodkerk nodig is.

Nieuwsbrief

Om iedereen in Olen-Centrum op de hoogte te brengen, werd door het parochieteam en enkele vrijwilligers onlangs een Nieuwsbrief verspreid in alle brievenbussen. Daarin wordt uitleg gegeven over de restauratiewerken en over de nakende fusie van de drie Olense parochies. Bovendien wordt er aan de hand van een aantal foto’s getoond wat er zoal reilt en zeilt in de Sint-Martinusparochie. Er staat ook een uitdrukkelijke boodschap van dank in aan alle vrijwilligers van deze geloofsgemeenschap.

OOK IN DE KLAS … OP WEG NAAR PASEN

De goede week komt er aan, een stille week, vol onrecht maar ook vol trouw, zoveel hoop.

Stenen worden weggerold, duisternis verlicht…

De hele weg van het Jezusverhaal bespreken we in de klas.

De kinderen zijn één en al oor en lezen en bekijken de verhalen op het bord.

We oefenen 2 middagen per week met het kinderkoortje de liedjes voor de paaswake in de bidkapel.

Palmzondag: Welkom, Jezus, jij bent onze held!

Witte Donderdag: Een feest waar Jezus de voeten van de leerlingen wast.

Goede Vrijdag: een onvoorstelbaar moeilijke weg naar het kruis.

We brengen een bezoek aan de kruisweg in de kerk en leggen de moeilijke weg naast ons leven…

Wanneer had ik het moeilijk, wanneer heb ik iemand verkeerd beoordeeld, ken ik iemand die een kruis draagt…?

Stille Zaterdag: Heel stil wordt het maar je voelt God heel dichtbij.

Paaszondag: feest van nieuw leven, weet je wel dat Jezus leeft!!!

We knutselen in de godsdienstklas een kruis dat schittert in de lentekleuren,

want telkens opnieuw is de lente weer daar!

ZALIG PASEN aan iedereen!

GBS Klim-op in Herenthout

Wakend uitkijken naar het Licht van Pasen

Foto: Leo Van Loy

In onze kerk staat vooraan een grote kaars, de Paaskaars.

Het licht van deze kaars brandt telkens we samenkomen om te vieren
als teken van Gods’ aanwezigheid in ons midden.

Als Jezus sterft aan het kruis wordt deze kaars gedoofd,
het Licht van de wereld is weg…..

Maar na deze bange en donkere nacht
is er de vreugde van de Paasnacht.

De dood is niet het einde!
Het Leven wint het van de dood.

In die vreugdevolle nacht schijnt het licht van Pasen
overal waar mensen gelovig samen komen.

En met dat nieuwe Licht steken we
de nieuwe Paaskaarsen aan.

Voor de parochies van Herentals staan deze kaarsen al klaar
in de kerk van Sint Niklaas, Morkhoven.

Tijdens de Paaswake op zaterdag 8 april
worden deze kaarsen gewijd en meegegeven naar de parochies.

Ze kwamen aan bij Getsemane, een tuin aan de voet van de Olijfberg. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ Petrus, Jakobus en Johannes gingen met Hem mee. Maar dan werd Jezus angstig en onrustig. ‘Ik ben dodelijk bedroefd,’ zei Hij, ‘blijf hier en blijf wakker.’ Hij ging wat verder, wierp zich op de grond en bad: ‘Abba, Vader, Jij kunt alles. Neem deze beker van Me weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Jij wilt, mag gebeuren.’ Jezus ging terug. Zijn drie vrienden sliepen. Hij vroeg aan Petrus: Simon, slaap je? Kon je dan niet één uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie volhouden.’ Jezus ging terug bidden. Maar toen Hij terugkwam, vond Hij hen weer in slaap. Zijn leerlingen wisten niet wat ze moesten zeggen. Wanneer Jezus voor de derde keer terugkwam, zei Hij: ‘Slaap nu maar rustig verder. Het uur is gekomen. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.’ Naar Marcus

Blijf bij mij en waak hier met Mij.

Waak en blijf bidden,
waak en blijf bidden.

De Gemeenschap van Taizé
waakt al biddend tijdens de Paaswake