Ik ben … en ik wil Jezus volgen! Naamopgave in St Lambertus – Grobbendonk

Op zondag 22 januari loopt de kerk lekker vol met vrolijke communicanten en nieuwsgierige ouders.

Als voorbereiding op hun eerste communie op zondag 14 mei 2023 mochten ze hun naam opgeven.

Want op die zondag zeggen zij JA TEGEN JEZUS zodat alle grote mensen het horen.

Pastoor André vertelde het bijbelverhaal van Jezus die zijn naam kreeg.

En hoe leuk kan het zijn voor onze kinderen… je naam door de micro zeggen en een zelf geknutseld bloempje in die grote kerk ophangen!

Want zonder naam ben je niets, hoor je er niet bij.

Het mooie lied van SNEL GROOT klonk ook zalig doorheen het huis van God.

Heb je het gehoord Jezus, hoe mooi wij wel kunnen zingen?

En wat een stralende gezichten na afloop van de viering…

De ouders waren supertrots en de kinderen tellen stillaan af naar HET GROTE MOMENT.

Komen jullie ook meevieren?

Met dank aan pastoor André en zuster Theresa voor het mee verzorgen van deze viering.

Werkgroep eerste communieSt. Lambertus Grobbendonk

St Pieter en Pauwel : 15 januari: Naamopgave + Stap 1: eerste communie

Een beetje spannend en toch zijn ze nieuwsgierig, de communicanten…

samen met mama of papa en de communiedoos onder de arm.

Welkom in de viering in de grote kerk, hoe werkt dat?

Een kruisje maken, sorry zeggen, eer aan God zingen.

Knutselen, samen zingen, luisteren en vertellen.

En dan mijn naam zeggen: IK BEN… EN IK WIL JEZUS VOLGEN.

Priester Jan Jacobs genoot duidelijk van die kleine kapoenen.

En de grote mensen zongen vrolijk mee: JOEPIE, HET IS FEEST…

Bedankt aan iedereen die deze stap mogelijk maakte!

We zien mekaar terug op ZONDAG 12 FEBRUARI OM 9u voor een speurtocht in het huis van God.

Het EC-team St. Pieter en Pauwel Herenthout

Plannen voor de pastorie van Olen Centrum

Over de pastorie van Sint-Martinus-Olen hoort men nogal eens de vraag stellen: “Wat gaan ze daarmee doen?” Een groepje geëngageerde Olenaars, die zich De Vrienden van de Pastorij noemen, wil de vraag graag omkeren naar: “Wat gaan we daarmee doen?” Ze nodigen belangstellenden uit op een ‘open avond’ op woensdag 25 januari, om 20.00 uur, in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum Komie Geire aan de Herentalseweg.

Overdracht

Op de website van Olen staat te lezen: “De pastorie van Olen-Centrum werd gebouwd in 1769. Omdat de parochie al meer dan duizend jaar bestaat, zal vroeger op deze plaats wellicht een pastoorswoning hebben gestaan. Deze norbertijnenpastorie met vest werd tot 2001 door een pastoor bewoond. Het gebouw is een beschermd monument.” Wijlen Frans Verbeeck was de laatste ter-plaatse-wonende pastoor in de Sint-Martinusparochie. Toen de pastorie leeg kwam te staan, was het gebouw in slechte staat. De nieuwe parochieverantwoordelijken beseften dadelijk dat de renovatie en de instandhouding ervan hun parochiaal petje ver te boven gingen. Daarom werd besloten – in overleg met toenmalig vicaris-generaal Rik Aegten – om er als parochie niet langer gebruik van te maken. De gemeente gaf de pastorie toen een beperkte opknapbeurt en bracht er gedurende een tijd enkele van haar diensten in onder. Later waren het archief van de heemkring De Linde en van de Sint-Antoniusgilde er onder andere gevestigd. Ook de Olense Kartoenale vond er een werkplek en een onderkomen. 

Renovatie

Op de website van Olen staat verder te lezen: “De pastorie kreeg in 2021 een flinke opknapbeurt. (…) Wat is er gebeurd?

  • De gevel werd gereinigd en kreeg nieuw voegwerk.
  • Het dak werd vernieuwd.
  • Het buitenschrijnwerk werd gerestaureerd.
  • In het gebouw kregen onder meer de vloeren, bepleistering, schouwmantels en binnendeuren een opknapbeurt.”

Het lokaal bestuur van Olen zoekt nu naar een nieuwe invulling voor de pastorie. In het voorjaar van 2023 start de zoektocht naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten aan de hand van een erfpachtovereenkomst. De functies kunnen uiteenlopend zijn. Dit kan gaan van horeca, handel tot zorg. Maar in alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaars. De pastorietuin blijft publiek toegankelijk. Bovendien moet elke nieuwe functie respect hebben voor het historische karakter van het gebouw. Verbouwings-, uitbreidings-, of inrichtingswerken moeten steeds gebeuren in overleg met de erfgoedconsulent. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van toepassing is, moet bijgesteld worden. De procedure hiervoor is opgestart.

Ideeën

Een aantal mensen uit Olen, die zich de Vrienden van de Pastorij noemen, hebben inmiddels enkele keren de koppen bij elkaar gestoken. Ze zien tal van mogelijkheden voor het gebouw op allerlei terreinen: cultureel, sociaal, educatief,… Ook qua horeca en ontspanningsmogelijkheden zijn er heel wat opties. De nabijheid van het lokaal dienstencentrum Komie Geire – met tussen beide gebouwen in een mooi parkgebiedje – is een grote troef. De Vrienden van de Pastorij zouden heel graag zien dat het gebouw het ‘bruisend hart van Olen-Centrum’ wordt. Daarover willen ze graag in gesprek en in overleg gaan met het lokaal bestuur. Maar vooreerst willen ze weten of er nog mensen hier zo over denken. Heeft dit idee met andere woorden een draagvlak? Leven er nog andere interessante ideeën? Daarom is er een ‘open avond’ gepland op woensdag 25 januari, om 20.00 uur, in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum Komie Geire. Eerst wordt de pastorie samen bezocht en daarna worden de koppen bij elkaar gestoken. Misschien wordt er wel een aanzet gevonden voor een antwoord op de vraag: “Wat gaan WE doen met de pastorij?”

Zestien houtkachels voor Oekraïne – Olen Centrum

Na een geslaagde inzamelingsactie van winterkledij, lanceerde het parochieteam van Sint-Martinus-Olen tijdens de kerstvieringen een nieuwe oproep: houtkachels voor Oekraïne. Deze oproep kende nog een vervolg tijdens de weken nadien.

Oproep

Diaken Cis Marinus: “Aanleiding tot deze actie was het magazine van Caritas International van december 2022. Daarin stonden getuigenissen te lezen over de bittere winterkou in Oekraïne. Er werd tevens in vermeld dat lokale ambachtslui zelf kachels maken van dikke metalen platen. Voor verwarming én om op te koken en te bakken. Zo’n kachel kost 100 euro.” Tijdens de twee kerstvieringen in de Sint-Martinuskerk werd letterlijk stil-gestaan bij de koude die momenteel in Oekraïne heerst. Alle kerkgangers werden uitgenodigd om recht te staan, het hoofd te buigen en zich gedurende een minuut proberen in te beelden hoe het zou voelen om te moeten leven bij een temperatuur van min 20 graden, zonder verwarming en zonder elektriciteit. Daarna werd het voorstel gelanceerd om één extra – fictieve – gast uit te nodigen voor het kerstdiner en de kostprijs voor diens maaltijd te schenken aan Caritas. Cis Marinus “Op die manier zouden we met onze parochie enkele kachels kunnen financieren, dachten we.” De respons was overweldigend. Tijdens de twee kerstvieringen samen werd een bedrag van meer dan 1.100 euro opgehaald. Goed voor elf kachels in Oekraïne.  

Kerstfeest

Nina Van Turnhout, één van de vormelingen van de Sint-Martinusparochie, lanceerde de idee tijdens het kerstfeest met haar grote familie in Noorderwijk. De tafel stond er gedekt voor 30 personen en er werd letterlijk een 31ste bord bijgeplaatst. Naar jaarlijkse gewoonte ging de familie pas aan tafel na de reportage over de veldrit op TV, waarvoor zoals altijd een pronostiek opgezet werd. De winnaar besloot al dadelijk om zijn winst aan Caritas te schenken. Cis Marinus: “Nina haalde tijdens het kerstfeest met haar familie zomaar eventjes 231,40 euro op. Een geweldig resultaat! Goed voor twee extra kachels in Oekraïne.”

Nina met haar 31ste bord

Driekoningen

Vorige zaterdag ging een aantal vormelingen driekoningen zingen, samen met de catechisten. Ze besloten om hun opbrengst ook aan Caritas te schenken, voor hetzelfde doel. Mooi uitgedost trokken ze doorheen enkele straten van de Sint-Martinusparochie. De bewoners van de betrokken straten waren enkele dagen op voorhand verwittigd dat er die avond mogelijk zangers zouden langskomen. De koningen maakten ook een tussenstop in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum Komie Geire aan de Herentalseweg. Daar waren een 40-tal ziekenbezoekers van Samana Olen-Centrum in feestvergadering bij de start van het nieuwe jaar. Marinus: “De vormelingen en hun begeleiders werden er bijzonder hartelijk onthaald. Toen de tocht van de vormelingen ten einde was, bleek dat ze zomaar eventjes 350 euro bijeengezongen hadden op amper twee uur tijd. Goed voor nog eens drie kachels in Oekraïne.”

Nieuwjaarsdrink

Zondag bood het parochieteam een receptie aan, achteraan in de kerk, na de viering van 10.30 uur. Marinus vervolgt: “Er waren flink wat mensen komen opdagen en het werd een gezellige bedoening, waarbij onze parochianen de kans hadden om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Uiteraard was onze ‘houtkachelactie’ er ook onderwerp van gesprek. We zijn fier dat we inmiddels voldoende geld hebben opgehaald voor 16 stuks.”

Vredeswensen aan Oekraïne

De mensen van de Sint Antonius parochie in Herentals willen de mensen in Oekraïne alle warme en vrede toewensen.

Ze doen dat met deze mooie Pax Christi vredesboom

Vrede en alle goeds

Sint Antonius parochie

Wie zingt er met ons mee ? Sint Pieter in Vorselaar

Na 2 jaren onderbreking (… door covid, natuurlijk !) heeft het Vorselaarse Sint-Ceciliazangkoor al een tijdje de draad weer opgenomen.   Met onze nieuwe dirigent, Rob Meyboom, en  een vijftiental  enthousiaste zangeressen/zangers, verkennen we intussen – meestal vierstemmig – nieuwe  muzikale horizonten.

Maar : hoe meer zielen, hoe meer vreugd !!... En omdat er  in ons dorp  zeker nog vele volwassenen en tieners zijn met een beetje gevoel voor toon en ritme,  en die daarbij ook nog houden van samen zingen,  nodigen we jullie uit :

Op maandagavond 9 januari houden we in onze parochiekerk een “open” repetitie, waar iedereen welkom is.  Al wie zijn/haar “zangdrang” een keertje volop  wil botvieren  of z’n zangtalent graag wil testen,  kan daar naar hartenlust komen  méé-oefenen en -zingen, samen met ons  koor.

Dus : allemaal hartelijk welkom in de kerk op 9 januari,  vanaf 19 u ! Niet twijfelen ! Doen !

 We zullen jullie met open armen ontvangen ! Tot dan !

Wie hierover meer wil weten :

Bert Verdonck (mail: [email protected])

Een witte (lintjes) Kerstmis in de Sint-Martinusparochie in Olen

Na een geslaagde actie op 11 november, lanceert het parochieteam van Sint-Martinus-Olen een nieuwe
uitnodiging voor een symbolisch vredesinitiatief: een oproep om samen een witte (lintjes) Kerstmis te
realiseren.
Oproep
Diaken Cis Marinus: “We nodigen iedereen uit om witte lintjes of linten op te hangen, als een oproep
voor vrede. Dat kan in je kerstboom, aan je deurklink, aan bomen of struiken in je voortuin,… eender
waar. Misschien zijn er wel mensen die iets in gang willen steken voor hun buurt, hun straat of hun
wijk?” Alle inwoners van Olen-Centrum kregen alvast een kerstkaart in hun brievenbus, met de
uitnodiging om deel te nemen aan dit vredesinitiatief. Het parochieteam hing al een wit lint omheen elk
van de 100 bomen op het dorpsplein, met toelating en medewerking van het lokaal bestuur. Een lange
banner langsheen de balustrade aan de voormalige pastorij legt passanten uit wat de bedoeling is.
Oorsprong
Het witte-lintjes-idee komt oorspronkelijk van een vrouw uit Brugge. Die nam een tijd geleden het
initiatief om witte lintjes als teken van vrede aan haar fiets te hangen. Dit idee werd opgepikt in
de Vredesweek van september. Toen werd gevraagd om met een wit lint aan de fiets of de auto je
verlangen naar vrede duidelijk te maken. Pax Christi Vlaanderen breidt dit initiatief nu ook uit naar witte
lintjes in de kerstboom en elders. Ook Pax for Peace in Nederland sluit zich aan. 
Gewenning
Marinus: “We merken stilaan een zekere gewenning bij mensen in verband met het nieuws over de oorlog
in Oekraïne. Luchtalarm, raketten, verwoesting van steden en dorpen, gerichte aanvallen op
energiecentrales, wreedheden tegen burgers,… we horen het al zolang. Op kerstavond gaat die oorlog
haar elfde maand in. Dringt het eigenlijk wel tot ons door wat voor een koude gruwelwinter vele
Oekraïners wacht? Mensen beseffen tegelijk dat we als individuele Vlaming niets kunnen veranderen aan
die verschrikking en daarom heerst er ook een gevoel van onmacht.”
Solidariteit
Het parochieteam van Sint-Martinus-Olen wil de verontwaardiging om hetgeen er in Oekraïne gebeurt
levend houden. Tegelijk wil het oproepen tot solidariteit. Al tweemaal werd een inzamelactie op touw
gezet. Een eerste keer van onder andere levensmiddelen, medisch en sanitair materiaal, een tweede keer
van winterkledij. De respons overtrof telkens alle verwachtingen. Bij de eerste inzamelactie werd een
container vol hulpgoederen tot in Oekraïne gebracht, in samenwerking met de kapucijnengemeenschap
van Antwerpen. De tweede keer werd er een massa aan winterkledij verzameld. Die vond haar weg naar
Oekraïense vluchtelingen in ons land en in Nederland, maar ook naar mensen in nood in onze eigen
streek. Marinus: “Als ik zeg dat we toen tienmaal meer kledij ingezameld hebben dan we gehoopt
hadden, dan overdrijf ik niet.”
Symbool
Als symbool van verontwaardiging, van onmacht, van solidariteit én van hoop op vrede wordt nu
opgeroepen om witte linten op te hangen. Cis Marinus: “Mensen dromen wel eens van een witte
Kerstmis, met sneeuw en ijs. Hoewel, met de huidige energieprijzen hopen heel veel mensen op een
zachte winter, zodat de stookkosten onder controle kunnen gehouden worden.” Toch wil men in de Sint-
Martinusparochie proberen om – samen – een witte (lintjes) Kerstmis te realiseren. Cis Marinus vervolgt:
“De verontwaardiging, de solidariteit en de hoop zullen het thema worden van de kerstvieringen in onze
parochie. We willen daar letterlijk bij stil – staan. We nodigen iedereen uit om mee Kerstmis te komen
vieren in onze Sint-Martinuskerk: zaterdag 24 december om 18.00 uur, zondag 25 december om 10.30
uur. Onze kerk zal stemmig versierd zijn. In het wit natuurlijk.”

Soep op de stoep in Klim-op in Herenthout

In de week van 14 nov werd er in Klim-op soep verkocht ten voordele van WELZIJNSZORG.

Verschillende ouders en collega’s maakten een heerlijke pot soep: tomatensoep, kervelsoep, preisoep, courgettesoep, teveel om op te noemen.

De ouders die op oudercontact kwamen, passeerden in de gang en namen voor € 4 een heerlijke pot verse soep mee naar huis.

Ook Peter Kip sponsorde 50 l tomatensoep voor het goede doel, bedankt Peter!

Dan was het aan de leerlingen van het zesde leerjaar om deze stand te bemannen en de soep aan te prijzen… en dat lukte fantastisch!

€ 354 werd opgehaald en integraal gestort voor WELZIJNSZORG ten voordele van mensen in armoede.

HARTELIJK DANK AAN IEDEREEN VOOR HUN WARM HART EN VRIJWILLIGE BIJDRAGE.

Voor meer specifieke info over de campagne van welzijnszorg: www.welzijnszorg.be

Soep op de stoep in de Paterskerk en in de kerk van Sint Jan de Doper in de Molekens

“In het weekend van de tweede adventszondag werd er in onze Antoniusparochie “soep op de stoep” aangeboden.

Door de eerste koude werd die stoep echter verlegd naar binnen, in de kerk, bij de radiator.

Na afloop op zondagmiddag waren onze potten leeg en konden we 151.20 euro overmaken aan de adventsactie “Allemaal digitaal?” van Welzijnszorg. Met oprechte dank aan al onze soepeters.”

Ook in de kerk van Sint Jan de doper op de Molekens kan je terecht voor lekkere soep op de stoep op zondag 11 december.

Smakelijk!

Het Team van onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas kijkt naar de toekomst

Op zaterdag 29 oktober werden we verwacht in de abdij van Postel voor een dagje toekomstgericht werken in functie van DE PASTORALE EENHEID H. THOMAS. We werden begeleid door Johan Govaerts, stafmedewerker vicariaat Kempen en onze directe hulp Matthias Baeyens. Matthias is adjunct van de bischoppelijk vicaris van de Zuiderkempen. Met een terugblik op de voorbije jaren kwamen we tot de constatatie dat we toch al heel wat hebben bewerkstelligd: het licht van Betlehem, Thomasdag, onze inzet voor Welzijnszorg en Broederlijk delen, ondersteuning met een mooie kaart tijdens corona, onze affiches bij de grote feestdagen voor iedere parochie en nog zoveel meer…

We haalden onze missie en visie van 2019 weer boven en bekeken ze met een kritische blik. Waar liggen dan nu onze prioriteiten naar de toekomst toe? Na de middag stelden we een toekomstplan op voor het ganse team en hopen we snel een moderator te vinden die onze groep kan leiden en ondersteunen. De contacten met de verschillende parochies zullen we zeker niet uit het oog verliezen. We willen een kerk zijn die luistert, die verwelkomt, die vergezelt en begeleidt maar die ook verder gaat. Het werd een vruchtbare dag met veel hoop op een mooie gezamenlijke toekomst voor de H. Thomas.

Aan het einde van deze vruchtbare dag was een foto dan wel gepast.

vlnr : Gert De Naegel, Bert Verdonck, Karin Lodeweyckx, Diane Van den Bulck, Elly Lauwers, Gerda Trap, Marianne Leysen, Mattias Baeyens.