Het Team van onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas kijkt naar de toekomst

Op zaterdag 29 oktober werden we verwacht in de abdij van Postel voor een dagje toekomstgericht werken in functie van DE PASTORALE EENHEID H. THOMAS. We werden begeleid door Johan Govaerts, stafmedewerker vicariaat Kempen en onze directe hulp Matthias Baeyens. Matthias is adjunct van de bischoppelijk vicaris van de Zuiderkempen. Met een terugblik op de voorbije jaren kwamen we tot de constatatie dat we toch al heel wat hebben bewerkstelligd: het licht van Betlehem, Thomasdag, onze inzet voor Welzijnszorg en Broederlijk delen, ondersteuning met een mooie kaart tijdens corona, onze affiches bij de grote feestdagen voor iedere parochie en nog zoveel meer…

We haalden onze missie en visie van 2019 weer boven en bekeken ze met een kritische blik. Waar liggen dan nu onze prioriteiten naar de toekomst toe? Na de middag stelden we een toekomstplan op voor het ganse team en hopen we snel een moderator te vinden die onze groep kan leiden en ondersteunen. De contacten met de verschillende parochies zullen we zeker niet uit het oog verliezen. We willen een kerk zijn die luistert, die verwelkomt, die vergezelt en begeleidt maar die ook verder gaat. Het werd een vruchtbare dag met veel hoop op een mooie gezamenlijke toekomst voor de H. Thomas.

Aan het einde van deze vruchtbare dag was een foto dan wel gepast.

vlnr : Gert De Naegel, Bert Verdonck, Karin Lodeweyckx, Diane Van den Bulck, Elly Lauwers, Gerda Trap, Marianne Leysen, Mattias Baeyens.