Artikelen door

Eerste document van synode vrijgegeven: brief aan alle gelovigen

In een Brief aan het Volk van God richten de synodeleden zich nog voor het afsluiten van de werkzaamheden tot het brede publiek. GEPUBLICEERD OP DONDERDAG 26 OKTOBER 2023 / Kerknet / Lieve Wouters Wat valt ons op in de brief? Vorige week donderdag stelde het synodesecretariaat aan de vergadering voor om, behalve een slottekst, […]

Sint Jozef en Onze lieve Vrouw in Olen genieten van hun vormelingendag

Verslag vormelingendagZaterdag 21 oktober stond al geruime tijd in onze agenda. Op die dag stond eenvormelingendag gepland voor de hele pastorale eenheid Heilige Thomas rond het thema“Alles wat ademt en leeft”. Uiteindelijk bleek enkel onze catechesegroep, die bestaat uit devormelingen van OLV Olen en St-Jozef-Olen, interesse te hebben in deze dag dusorganiseerden we de activiteiten […]

Petitie : DIT MAG NOOIT VERGETEN WORDEN

OLEN Sint Martinus “Een golf van verontwaardiging raast doorheen Vlaanderen.” De media bedienen zich vanniet mis te verstane beelden om te beschrijven wat het programma ‘Godvergeten’ heeftteweeggebracht. Heel wat mensen willen iets doén. Zo ook het parochieteam van Sint-Martinus-Olen.ReactiesVorige week woensdagmorgen, na de laatste aflevering van de vierdelige documentaire, waser weer een tsunami aan reacties. […]

Vierend het nieuwe schooljaar in

Het schooljaar is begonnen en in heel wat scholen wordt dat met alle leerkrachten en leerlingen samen gevierd in de kerk. Zo ook in VBS De Wegwijzer in Morkhoven. De Leerlingen en leerkrachten van de VBS De Wegwijzer openden het nieuwe schooljaar met een mooie Eucharistieviering opgesteld door het 6e leerjaar. Ze hebben de Heer gevraagd […]

Olen Sint Martinus : Begassingswerken onder strenge veiligheidsmaatregelen

De restauratiewerken in de Sint-Martinuskerk van Olen-Centrum gaan een nieuwe fase in. Volgende week staat de begassing van het houtwerk op de planning. Daarbij gelden strenge veiligheidsmaatregelen in en rondom het kerkgebouw. Wat? Zoals bekend is het houtwerk van de kerk sterk aangetast door de grote klopkever en door andere houtboorders. Een begassing of fumigatie […]

Kerstmis is een nieuw licht – 800 jaar Greccio

Kan een oud verhaal ons vandaag inspireren voor het leven van nu? Mag Kerstmis nog steeds ons hart verwarmen en ons brengen in een nieuw licht? Hoe kunnen Franciscus en Clara ons inspireren en ons laten delen in hun diepe vreugde? In het spoor van Sint Franciscus Franciscus, een heilige man van 800 jaar geleden, […]

Mijn Heer en mijn God : Verslag van een geslaagde Thomasdag

Op 16 april vieren we Beloken Pasen.Die zondag lezen we evangelie waarin de apostel Thomas als ‘ongelovige’ wordt bestempeld. Hij is echter veel meer dan dat. Hij is diegene die als eerste een ‘geloofsbelijdenis’ uitspreekt : ‘Mijn Heer en mijn God!’Hij is de eerste die Jezus (h)erkent als Heer en God.Hij is ook de patroonheilige […]

Vredeswensen aan Oekraïne

De mensen van de Sint Antonius parochie in Herentals willen de mensen in Oekraïne alle warme en vrede toewensen. Ze doen dat met deze mooie Pax Christi vredesboom Vrede en alle goeds Sint Antonius parochie

Wie zingt er met ons mee ? Sint Pieter in Vorselaar

Na 2 jaren onderbreking (… door covid, natuurlijk !) heeft het Vorselaarse Sint-Ceciliazangkoor al een tijdje de draad weer opgenomen.   Met onze nieuwe dirigent, Rob Meyboom, en  een vijftiental  enthousiaste zangeressen/zangers, verkennen we intussen – meestal vierstemmig – nieuwe  muzikale horizonten. Maar : hoe meer zielen, hoe meer vreugd !!… En omdat er  in ons […]