Wie zingt er met ons mee ? Sint Pieter in Vorselaar

Na 2 jaren onderbreking (… door covid, natuurlijk !) heeft het Vorselaarse Sint-Ceciliazangkoor al een tijdje de draad weer opgenomen.   Met onze nieuwe dirigent, Rob Meyboom, en  een vijftiental  enthousiaste zangeressen/zangers, verkennen we intussen – meestal vierstemmig – nieuwe  muzikale horizonten.

Maar : hoe meer zielen, hoe meer vreugd !!... En omdat er  in ons dorp  zeker nog vele volwassenen en tieners zijn met een beetje gevoel voor toon en ritme,  en die daarbij ook nog houden van samen zingen,  nodigen we jullie uit :

Op maandagavond 9 januari houden we in onze parochiekerk een “open” repetitie, waar iedereen welkom is.  Al wie zijn/haar “zangdrang” een keertje volop  wil botvieren  of z’n zangtalent graag wil testen,  kan daar naar hartenlust komen  méé-oefenen en -zingen, samen met ons  koor.

Dus : allemaal hartelijk welkom in de kerk op 9 januari,  vanaf 19 u ! Niet twijfelen ! Doen !

 We zullen jullie met open armen ontvangen ! Tot dan !

Wie hierover meer wil weten :

Bert Verdonck (mail: [email protected])

Een witte (lintjes) Kerstmis in de Sint-Martinusparochie in Olen

Na een geslaagde actie op 11 november, lanceert het parochieteam van Sint-Martinus-Olen een nieuwe
uitnodiging voor een symbolisch vredesinitiatief: een oproep om samen een witte (lintjes) Kerstmis te
realiseren.
Oproep
Diaken Cis Marinus: “We nodigen iedereen uit om witte lintjes of linten op te hangen, als een oproep
voor vrede. Dat kan in je kerstboom, aan je deurklink, aan bomen of struiken in je voortuin,… eender
waar. Misschien zijn er wel mensen die iets in gang willen steken voor hun buurt, hun straat of hun
wijk?” Alle inwoners van Olen-Centrum kregen alvast een kerstkaart in hun brievenbus, met de
uitnodiging om deel te nemen aan dit vredesinitiatief. Het parochieteam hing al een wit lint omheen elk
van de 100 bomen op het dorpsplein, met toelating en medewerking van het lokaal bestuur. Een lange
banner langsheen de balustrade aan de voormalige pastorij legt passanten uit wat de bedoeling is.
Oorsprong
Het witte-lintjes-idee komt oorspronkelijk van een vrouw uit Brugge. Die nam een tijd geleden het
initiatief om witte lintjes als teken van vrede aan haar fiets te hangen. Dit idee werd opgepikt in
de Vredesweek van september. Toen werd gevraagd om met een wit lint aan de fiets of de auto je
verlangen naar vrede duidelijk te maken. Pax Christi Vlaanderen breidt dit initiatief nu ook uit naar witte
lintjes in de kerstboom en elders. Ook Pax for Peace in Nederland sluit zich aan. 
Gewenning
Marinus: “We merken stilaan een zekere gewenning bij mensen in verband met het nieuws over de oorlog
in Oekraïne. Luchtalarm, raketten, verwoesting van steden en dorpen, gerichte aanvallen op
energiecentrales, wreedheden tegen burgers,… we horen het al zolang. Op kerstavond gaat die oorlog
haar elfde maand in. Dringt het eigenlijk wel tot ons door wat voor een koude gruwelwinter vele
Oekraïners wacht? Mensen beseffen tegelijk dat we als individuele Vlaming niets kunnen veranderen aan
die verschrikking en daarom heerst er ook een gevoel van onmacht.”
Solidariteit
Het parochieteam van Sint-Martinus-Olen wil de verontwaardiging om hetgeen er in Oekraïne gebeurt
levend houden. Tegelijk wil het oproepen tot solidariteit. Al tweemaal werd een inzamelactie op touw
gezet. Een eerste keer van onder andere levensmiddelen, medisch en sanitair materiaal, een tweede keer
van winterkledij. De respons overtrof telkens alle verwachtingen. Bij de eerste inzamelactie werd een
container vol hulpgoederen tot in Oekraïne gebracht, in samenwerking met de kapucijnengemeenschap
van Antwerpen. De tweede keer werd er een massa aan winterkledij verzameld. Die vond haar weg naar
Oekraïense vluchtelingen in ons land en in Nederland, maar ook naar mensen in nood in onze eigen
streek. Marinus: “Als ik zeg dat we toen tienmaal meer kledij ingezameld hebben dan we gehoopt
hadden, dan overdrijf ik niet.”
Symbool
Als symbool van verontwaardiging, van onmacht, van solidariteit én van hoop op vrede wordt nu
opgeroepen om witte linten op te hangen. Cis Marinus: “Mensen dromen wel eens van een witte
Kerstmis, met sneeuw en ijs. Hoewel, met de huidige energieprijzen hopen heel veel mensen op een
zachte winter, zodat de stookkosten onder controle kunnen gehouden worden.” Toch wil men in de Sint-
Martinusparochie proberen om – samen – een witte (lintjes) Kerstmis te realiseren. Cis Marinus vervolgt:
“De verontwaardiging, de solidariteit en de hoop zullen het thema worden van de kerstvieringen in onze
parochie. We willen daar letterlijk bij stil – staan. We nodigen iedereen uit om mee Kerstmis te komen
vieren in onze Sint-Martinuskerk: zaterdag 24 december om 18.00 uur, zondag 25 december om 10.30
uur. Onze kerk zal stemmig versierd zijn. In het wit natuurlijk.”

Soep op de stoep in Klim-op in Herenthout

In de week van 14 nov werd er in Klim-op soep verkocht ten voordele van WELZIJNSZORG.

Verschillende ouders en collega’s maakten een heerlijke pot soep: tomatensoep, kervelsoep, preisoep, courgettesoep, teveel om op te noemen.

De ouders die op oudercontact kwamen, passeerden in de gang en namen voor € 4 een heerlijke pot verse soep mee naar huis.

Ook Peter Kip sponsorde 50 l tomatensoep voor het goede doel, bedankt Peter!

Dan was het aan de leerlingen van het zesde leerjaar om deze stand te bemannen en de soep aan te prijzen… en dat lukte fantastisch!

€ 354 werd opgehaald en integraal gestort voor WELZIJNSZORG ten voordele van mensen in armoede.

HARTELIJK DANK AAN IEDEREEN VOOR HUN WARM HART EN VRIJWILLIGE BIJDRAGE.

Voor meer specifieke info over de campagne van welzijnszorg: www.welzijnszorg.be