Plannen voor de pastorie van Olen Centrum

Over de pastorie van Sint-Martinus-Olen hoort men nogal eens de vraag stellen: “Wat gaan ze daarmee doen?” Een groepje geëngageerde Olenaars, die zich De Vrienden van de Pastorij noemen, wil de vraag graag omkeren naar: “Wat gaan we daarmee doen?” Ze nodigen belangstellenden uit op een ‘open avond’ op woensdag 25 januari, om 20.00 uur, in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum Komie Geire aan de Herentalseweg.

Overdracht

Op de website van Olen staat te lezen: “De pastorie van Olen-Centrum werd gebouwd in 1769. Omdat de parochie al meer dan duizend jaar bestaat, zal vroeger op deze plaats wellicht een pastoorswoning hebben gestaan. Deze norbertijnenpastorie met vest werd tot 2001 door een pastoor bewoond. Het gebouw is een beschermd monument.” Wijlen Frans Verbeeck was de laatste ter-plaatse-wonende pastoor in de Sint-Martinusparochie. Toen de pastorie leeg kwam te staan, was het gebouw in slechte staat. De nieuwe parochieverantwoordelijken beseften dadelijk dat de renovatie en de instandhouding ervan hun parochiaal petje ver te boven gingen. Daarom werd besloten – in overleg met toenmalig vicaris-generaal Rik Aegten – om er als parochie niet langer gebruik van te maken. De gemeente gaf de pastorie toen een beperkte opknapbeurt en bracht er gedurende een tijd enkele van haar diensten in onder. Later waren het archief van de heemkring De Linde en van de Sint-Antoniusgilde er onder andere gevestigd. Ook de Olense Kartoenale vond er een werkplek en een onderkomen. 

Renovatie

Op de website van Olen staat verder te lezen: “De pastorie kreeg in 2021 een flinke opknapbeurt. (…) Wat is er gebeurd?

  • De gevel werd gereinigd en kreeg nieuw voegwerk.
  • Het dak werd vernieuwd.
  • Het buitenschrijnwerk werd gerestaureerd.
  • In het gebouw kregen onder meer de vloeren, bepleistering, schouwmantels en binnendeuren een opknapbeurt.”

Het lokaal bestuur van Olen zoekt nu naar een nieuwe invulling voor de pastorie. In het voorjaar van 2023 start de zoektocht naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten aan de hand van een erfpachtovereenkomst. De functies kunnen uiteenlopend zijn. Dit kan gaan van horeca, handel tot zorg. Maar in alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaars. De pastorietuin blijft publiek toegankelijk. Bovendien moet elke nieuwe functie respect hebben voor het historische karakter van het gebouw. Verbouwings-, uitbreidings-, of inrichtingswerken moeten steeds gebeuren in overleg met de erfgoedconsulent. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van toepassing is, moet bijgesteld worden. De procedure hiervoor is opgestart.

Ideeën

Een aantal mensen uit Olen, die zich de Vrienden van de Pastorij noemen, hebben inmiddels enkele keren de koppen bij elkaar gestoken. Ze zien tal van mogelijkheden voor het gebouw op allerlei terreinen: cultureel, sociaal, educatief,… Ook qua horeca en ontspanningsmogelijkheden zijn er heel wat opties. De nabijheid van het lokaal dienstencentrum Komie Geire – met tussen beide gebouwen in een mooi parkgebiedje – is een grote troef. De Vrienden van de Pastorij zouden heel graag zien dat het gebouw het ‘bruisend hart van Olen-Centrum’ wordt. Daarover willen ze graag in gesprek en in overleg gaan met het lokaal bestuur. Maar vooreerst willen ze weten of er nog mensen hier zo over denken. Heeft dit idee met andere woorden een draagvlak? Leven er nog andere interessante ideeën? Daarom is er een ‘open avond’ gepland op woensdag 25 januari, om 20.00 uur, in de grote zaal van het lokaal dienstencentrum Komie Geire. Eerst wordt de pastorie samen bezocht en daarna worden de koppen bij elkaar gestoken. Misschien wordt er wel een aanzet gevonden voor een antwoord op de vraag: “Wat gaan WE doen met de pastorij?”

Zestien houtkachels voor Oekraïne – Olen Centrum

Na een geslaagde inzamelingsactie van winterkledij, lanceerde het parochieteam van Sint-Martinus-Olen tijdens de kerstvieringen een nieuwe oproep: houtkachels voor Oekraïne. Deze oproep kende nog een vervolg tijdens de weken nadien.

Oproep

Diaken Cis Marinus: “Aanleiding tot deze actie was het magazine van Caritas International van december 2022. Daarin stonden getuigenissen te lezen over de bittere winterkou in Oekraïne. Er werd tevens in vermeld dat lokale ambachtslui zelf kachels maken van dikke metalen platen. Voor verwarming én om op te koken en te bakken. Zo’n kachel kost 100 euro.” Tijdens de twee kerstvieringen in de Sint-Martinuskerk werd letterlijk stil-gestaan bij de koude die momenteel in Oekraïne heerst. Alle kerkgangers werden uitgenodigd om recht te staan, het hoofd te buigen en zich gedurende een minuut proberen in te beelden hoe het zou voelen om te moeten leven bij een temperatuur van min 20 graden, zonder verwarming en zonder elektriciteit. Daarna werd het voorstel gelanceerd om één extra – fictieve – gast uit te nodigen voor het kerstdiner en de kostprijs voor diens maaltijd te schenken aan Caritas. Cis Marinus “Op die manier zouden we met onze parochie enkele kachels kunnen financieren, dachten we.” De respons was overweldigend. Tijdens de twee kerstvieringen samen werd een bedrag van meer dan 1.100 euro opgehaald. Goed voor elf kachels in Oekraïne.  

Kerstfeest

Nina Van Turnhout, één van de vormelingen van de Sint-Martinusparochie, lanceerde de idee tijdens het kerstfeest met haar grote familie in Noorderwijk. De tafel stond er gedekt voor 30 personen en er werd letterlijk een 31ste bord bijgeplaatst. Naar jaarlijkse gewoonte ging de familie pas aan tafel na de reportage over de veldrit op TV, waarvoor zoals altijd een pronostiek opgezet werd. De winnaar besloot al dadelijk om zijn winst aan Caritas te schenken. Cis Marinus: “Nina haalde tijdens het kerstfeest met haar familie zomaar eventjes 231,40 euro op. Een geweldig resultaat! Goed voor twee extra kachels in Oekraïne.”

Nina met haar 31ste bord

Driekoningen

Vorige zaterdag ging een aantal vormelingen driekoningen zingen, samen met de catechisten. Ze besloten om hun opbrengst ook aan Caritas te schenken, voor hetzelfde doel. Mooi uitgedost trokken ze doorheen enkele straten van de Sint-Martinusparochie. De bewoners van de betrokken straten waren enkele dagen op voorhand verwittigd dat er die avond mogelijk zangers zouden langskomen. De koningen maakten ook een tussenstop in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum Komie Geire aan de Herentalseweg. Daar waren een 40-tal ziekenbezoekers van Samana Olen-Centrum in feestvergadering bij de start van het nieuwe jaar. Marinus: “De vormelingen en hun begeleiders werden er bijzonder hartelijk onthaald. Toen de tocht van de vormelingen ten einde was, bleek dat ze zomaar eventjes 350 euro bijeengezongen hadden op amper twee uur tijd. Goed voor nog eens drie kachels in Oekraïne.”

Nieuwjaarsdrink

Zondag bood het parochieteam een receptie aan, achteraan in de kerk, na de viering van 10.30 uur. Marinus vervolgt: “Er waren flink wat mensen komen opdagen en het werd een gezellige bedoening, waarbij onze parochianen de kans hadden om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Uiteraard was onze ‘houtkachelactie’ er ook onderwerp van gesprek. We zijn fier dat we inmiddels voldoende geld hebben opgehaald voor 16 stuks.”

Vredeswensen aan Oekraïne

De mensen van de Sint Antonius parochie in Herentals willen de mensen in Oekraïne alle warme en vrede toewensen.

Ze doen dat met deze mooie Pax Christi vredesboom

Vrede en alle goeds

Sint Antonius parochie