Vormselcatechese Sinten Pieter en Pauwel : PAROCHIE

Vandaag zaterdag 13 januari komen onze vormelingen weer samen voor hun volgende stap: ‘PAROCHIE’ toepasselijk dit keer in de kerk.

We horen eerst uit het evangelie, hoe de eerste christenen leefden.                   
Ze deelden alles onder elkaar en er was geen jaloezie of pesten, iedereen was gelukkig.

We gaan dan ook vandaag horen hoe veel vrijwilligers het nu doen in onze parochie. Te beginnen bij Wieza, zij vertelt over ‘Samana’. Maandelijks gaan ze op bezoek bij de zieken. Ook ieder jaar ergens naartoe, plus een bingoavond met een geschenkje en een koffiefeest bovenop. De meeste zieken komen niet meer buiten, ze zien dan ook erg uit naar hun bezoekjes, het is even weer leven.

Dan hebben we Herman, die neemt ons mee doorheen het ‘Kerkelijk jaar’.        
Heel intens legt hij Jezus leven uit, en de kledij, de kleuren voor iedere gelegenheid,  een sacrament en alles wat erbij hoort. Hij kan het zo boeiend vertellen.

Dan hebben we Karin, die laat horen wat er allemaal nodig is voor een doopsel.  Die klein boelekes die opgenomen worden in de parochiegemeenschap.            
Zo ontdekken de vormelingen ook ‘hun naam’ in het grote boek van de parochie, bijzonder.

Ook Julia vertelt haar verhaal, haar leven als grote vrijwilliger van ‘Vincentius’.  De voedselbank waar zij voor zorgen, eten halen, eten delen, ook kleding mogen ze komen kiezen en wat er nog allemaal komt bij kijken.

Tot slot nog even met hun eigen catechiste over de voorbereiding op hun vormsel. De uitleg en het verslag komt altijd in het parochieblad, ze kunnen  enkele parochiebladen in kijken. 

We overlopen deze stap, al die vrijwilligers die zoveel mooie werken doen, proficiat en dankjewel om het hier te komen vertellen.

Als we nu eens iedere dag iets goed doen voor iemand, dan is die gelukkig en wij ook en vooral het leven mooi!

Vormelingen volgende stap is voor een keer op een vrijdagavond.                         
Vrijdag 9 Februari 17u50 verzamelen VLS  De Luchtballon.                                
Warm gekleed want we gaan op stap met licht en vuur.

Catechiste Angela