Verslag van een mooie dag

Op 24 april 2022 was er in onze Pastorale Eenheid heel wat te beleven.
Tijdens de Thomasdag kon je in al onze kerken terecht voor verschillende activiteiten.
Klik hierboven op de titel om het verslag van deze mooie dag te lezen

Liturgie

noemt men vieringen
waarin afzonderlijke leden
van een gelovige gemeenschap
op een uitdrukkelijke wijze
 samen hun geloof belijden, beleven en vieren.
De teksten, gebaren en symbolen
die gebruikt worden,
bedoelen slechts een doorgang te zijn
tot het eigenlijke waarvoor ze staan:
het onzichtbare en het onzegbare,
het verbond dat God
met de mens gesloten heeft.

J. Lavigne, vicaris-generaal, Hasselt

contact : Gerda

Verkondiging

In deze tijd, in onze kerk
is er een vorm van verkondiging
die ons allen als dagelijkse verplichting toekomt.
Het gaat erom het evangelie te brengen
aan de mensen
met wie iedereen te maken heeft,
zowel aan hen die het meest dichtbij zijn,
als aan onbekenden.
Leerling zijn betekent voortdurend
bereid zijn aan anderen
de liefde van Christus te brengen
en dit gebeurt spontaan op iedere plaats,
op weg, op het plein,
op het werk, op straat.


Naar Evangelii Gaudium

contact: Marianne en Elly

Diaconie en Solidariteit

is dienstbaarheid.
Het is je laten raken door het lot van de ander
en deze nabij zijn in zijn kwetsbaarheid,
broosheid en weerloosheid.

Je laat de ander tot zijn recht komen.
Barmhartigheid en gerechtigheid beoefenen
leidt tot liefdevolle,
warme zorg
voor de mensen maar ook voor de schepping.

Die toegenegen zorg zou een grondhouding
moeten zijn
van elke christen, van elke mens.
Zorg die zich uit in concrete inzet,
maar ook in bewustmaking en politieke actie.

“Net als vorig jaar verkopen wij deze vasten in onze pastorale eenheid bloembollen. Aan onze kerken en kapellen, op straten en pleinen, huis-aan-huis als je het wenst…
Als je ons ergens ziet, loop ons niet voorbij en sluit je aan bij de 25% actie van Broederlijk Delen.
Want met 25% kunnen we het 100% anders doen”!
Interesse? Info bij Karin en Diane van de werkgroep Diaconie.

contact : Diane en Karin

Weekendvieringen

Parochies (klik hier)

Herentals : St. Waldetrudis : zondag 11 u

Herentals: St. Catharina ( Begijnhof ) : zondag 10 u

Herentals : St. Jan de Doper ( Molekens ) : zondag 9.30 u

Herentals : St. Antonius van Padua (Paterskerk)  : zaterdag 18.30 u, zondag 10.30 u , maandag en vrijdag 18u

Noorderwijk: St. Bavo : zondag 9.30 u (2de, 3de, 4de zondag)

Noorderwijk : Onze Lieve Vrouw op ’t Zand (Zandkapel) : zondag 9.30u (1ste zondag)

Morkhoven: St. Niklaas : zaterdag 19 u

Olen: St. Martinus : zaterdag 18 u en zondag 10.30 u

Olen: O.L.Vrouw Geboorte: zondag 10.30 u

Olen: St. Jozef : zondag 9 u

Herenthout : St. Pieter en Pauwel : zondag 10.30 u

Bouwel: O.L.Vrouw ten Hemelopneming : zondag 9 u

Grobbendonk: St.Lambertus : zondag 10.30 u

Vorselaar: St. Pieter : zaterdag 18 u en  zondag 9 u