Sint Niklaas Morkhoven : Onderweg naar PASEN

Met as zijn we getekend
vergankelijk als we zijn,
met Uw kruis van liefde
andermaal gemerkt.
Geef, Heer,
dat we weer,
meer van Uw liefde leren leven,
dat onze broze tijd
begin zij van Uw eeuwigheid.

Michel T’Joen