Olen : Einde van een “memorabele werf” in de Sint-Martinuskerk

De restauratiewerken aan het houtwerk en de altaren in de Sint-Martinuskerk van Olen-Centrum zijn voor 99 procent klaar. De noodkerk in de voormalige pastorij is inmiddels ontruimd. Vanaf Goede Vrijdag wordt er weer liturgie gevierd in het eeuwenoude kerkgebouw aan de Processieweg.

Fasering

De werken kaderden in een uitgebreid restauratieprogramma, dat in verschillende fasen verliep. De buitenkant van het kerkgebouw werd heel wat jaren geleden al aangepakt en ook binnen werden er in 2008 al werken uitgevoerd. Het portaal en de sacristie kregen een heel ander uitzicht, het podium in het koor werd vernieuwd, er werd een nieuwe trap geïnstalleerd in de toren, de plafonds werden hersteld en het hele kerkgebouw werd vanbinnen geschilderd.

Houtwerk en altaren

Nu ging het om de restauratie van het houtwerk: de lambrizering, de koorbanken, de biechtstoelen, de bidbanken, de balustrade van het hoogzaal en de houten wand van de voormalige doopkapel. Bovendien werden ook de drie grote altaren grondig onder handen genomen. Een behoorlijk groot project, dat voor 80 procent gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, voor 10 procent door het lokaal bestuur en voor 10 procent door de kerkfabriek. Het dossier was zeer grondig voorbereid door het architectenbureau ARAT uit Herentals en de opdracht werd gegund aan de Brasschaatse firma AltriTempi.

Planning

De werken werden aangevat in april van vorig jaar en zouden oorspronkelijk duren tot Kerstmis. Na een tijd bleek evenwel dat deze deadline niet kon gehaald worden en in overleg werd besloten dat alles klaar zou zijn tegen vrijdag 15 maart. Bedoeling was dat de kerkfabriek en het parochieteam dan nog 14 dagen de tijd zouden hebben om de kerk opnieuw in te richten, zodat ze klaar was tegen de Goede Week. Daarvoor werd een strikte planning afgesproken en werd een beroep gedaan op vrijwilligers en op medewerkers van de Technische Dienstverlening van de gemeente.

Afwerking

De werken zijn dus voor 99 procent klaar. Hier en daar moeten er nog enkele détails afgewerkt worden, maar de stofveroorzakende activiteiten zijn achter de rug. Inmiddels werd er ook gewerkt aan de elektriciteit en vonden er enkele schilderwerken plaats. Rest nog het herinstalleren van de geluidsinstallatie en dan kan vrijdag om 15.00 uur de eerste dienst in de kerk doorgaan: de kruisweg, in samenwerking met Samana Olen-Centrum.

Zitplaatsen

De kerkraad en het parochieteam hebben beslist om 100 van de oorspronkelijke stoelen (zetels) van de kerk terug te plaatsen, enkel in de middenbeuk. De reden daarvoor is de ervaring die opgedaan werd in de noodkerk. Daar stonden 60 stoelen opgesteld, dicht bij elkaar, omwille van de beperkte ruimte. Dat zorgde voor een intense verbondenheid tussen de aanwezigen. Die verbondenheid will men ook trachten te creëren in de kerk en daarom zullen er op een ‘gewone zondag‘ 100 plaatsen zijn. Voor vieringen op feestdagen en bij uitvaarten zullen er 100 extra stoelen bijgeplaatst worden. Er zijn ook nog eens 50 plaatsen op de zijbanken, zodat de maximumcapaciteit van de kerk 250 plaatsen bedraagt.

Vrijwilligers poetsen de stoelen.

Goede Week

De laatste vieringen in de noodkerk waren op Palmzondag. Op Witte Donderdag is er geen viering gepland, maar wordt er verwezen naar de Sint-Jozefskerk. Op Goede Vrijdag is er de kruisweg om 15.00 uur. Tijdens het paasweekend zijn er twee vieringen: zaterdag om 18.00 uur en zondag om 10.30 uur. Beide vieringen worden voorgegaan door pater Jef Vleugels uit Vrasene, geassisteerd door gebedsleidsters Marleen Gebruers en Anneleen Adriaensens en door diaken Cis Marinus. Laatstgenoemde staat in voor de homilie.

Memorabel

Het interieur van de Sint-Martinuskerk is nu een pareltje. Architect Philip Baelus steekt zijn bewondering voor het geleverde werk niet onder stoelen of banken. De samenwerking met projectleider Céryl Locht van de firma AltriTempi verliep bijzonder vlot. De twee houtbewerkers die het grootste deel van de werken op zich namen, kregen terecht de eretitel ‘houtovenaars’. ‘Tovenaars’ zijn ook de dames die de restauratie van de drie altaren tot een goed einde gebracht hebben. Alle betrokkenen spreken over een “memorabele werf”, omwille van de kwaliteit van het werk, omwille van de vlotte samenwerking én omwille van het feit dat de Sint-Martinuskerk duidelijk nog een belangrijke plaats inneemt in de dorpsgemeenschap van Olen-Centrum. Dat bleek bijvoorbeeld nog eens tijdens een tweede open-werf-dag, enkele weken geleden, waarbij ruim 250 mensen een kijkje kwamen nemen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

In onze Pastorale Eenheid zijn we altijd op zoek naar mensen die zich mee willen inzetten voor de opbouw van onze christelijke gemeenschap.

Alle helpende handen zijn welkom.
In al onze parochies zullen onze vrijwilligers jou verwelkomen met open armen.

Je vindt de contactpersonen van de verschillende werkvelden en parochies elders op deze website.

Gebedsleiders

Wij zoeken mensen die willen voorgaan in onze woord- en communiediensten.

Hiervoor kan je een opleiding volgen die wordt georganiseerd door ons bisdom.
Alle info vind je hier

St. Pieter en Pauwel Herenthout – Eerste communie stap 3: TAFEL

Een nieuwe bijeenkomst voor onze communicanten op zondag 17 maart ’24 met de begeleiders en als onderwerp TAFEL.

Eerst even terug in de tijd naar het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn vrienden.

Jezus zei: doe dit om aan mij te denken, als ik er niet meer ben… brood breken en wijn delen.

Vandaar dat de kinderen een broodje mochten kneden uit klei om dat dan te laten drogen en nadien in de communiedoos te steken.

Zullen we dan even oefenen hoe we “te communie gaan” bij HET GROTE MOMENT?

En ja, ze wisten al hoe het moest, met de handen een kommetje maken en HET LICHAAM VAN CHRISTUS ontvangen en dan AMEN zeggen.

Het Onze Vader bidden, gebeurt ook in de viering dus dat gebed zeggen we samen met de (groot)ouders.

Als we elkaar de vrede toewensen, is dat omdat we met iedereen vriend willen zijn. Het teken van de vrede is een witte duif, die knutselen we zodat alles in onze communiedoos verdwijnt om thuis nog eens te bekijken.

Op de speelplaats oefenden we uit volle borst de liedjes van stap 3 en dan op weg naar de kerk. Vertel het aan de mensen….Jezus wil voor altijd ons beste vriendje zijn….

Vele kinderen hadden een taakje of een tekstje om te lezen om actief te kunnen deelnemen en alles beter te begrijpen.

Er werd aandachtig geluisterd en meegevierd maar ook gezongen.

Dank aan alle meevierders aan deze mooie viering. We  kijken al uit naar de generale repetitie op WOENSDAG 1 MEI OM 9 u in de kerk.

Dat lijkt ook nog heel spannend !

Karin Lodeweyckx

Verantw. Eerste communie

Vormselcatechese Herenthout : Vuur en Olie

Vandaag zaterdag 16 maart is het weer zover, onze vormelingen komen samen voor ons vuur
en olie – spel. Gelukkig is weer best ok, zeker voor de tijd van het jaar, maar juist zoals het
weer had iedereen zin om mee te doen voor deze speciale catechese stap. Ook heel veel
helpende ouders, dankjewel.
Dit spel draait rond alles wat wij al gezien hebben in ons catechesejaar.
Wij willen nog even stilstaan bij elk belangrijk teken, symbool van en rond het vormsel.
Samen met hun catechist vervullen ze spelende, opdracht na opdracht.
Met een brandende kaars op stap gaan, terwijl de andere spreekwoorden zoeken tegen de tijd.
Een steen met olie bewerken, wat doet dit en wat doet olie nog meer?


Zo op naar de ballonnen. Die mogen ze vuur geven. Welke belangrijke stappen hebben we al
gezet en wat weten we nog…dit mag er allemaal op geschreven worden. En welke volgt er
nog …dat is moeilijk, welke ? Ja oefenen en ons Vormsel natuurlijk.
Ons vormselkruisje wordt gepuzzeld, en hun naam of een mooie eigenschap van hun zelf, of
iets liefs voor mama of papa wordt geschreven of getekend, op hun allerbest. Tot slot mogen
ze hun wensen nog te kennen geven en zien hoe ze gelukkig kunnen worden.
Voor allen een dikke proficiat en ook voor al de helpende handen, vrijwilligers en ouders die
ons spel fijner en betekenisvoller maakten.
Aansluitend nog een mooie intense viering samen met vele ouders. Daar krijgen onze
vormelingen hun kruisje van hun catechist, een bijzonder moment.
Nu op naar ons vormsel op zaterdag 6 april..
Oefenen woensdag 27 maart en 3 april om14u in de kerk.

Dankjewel mede catechisten – Chantal – Denise – Julie – Hilde.
En Julia voor het voorgaan van onze viering.
Catechiste Angela

3de Thomasdag – 7 april 2024