Plant een boom

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie uit het boek Genesis. 1 september werd in 1989 uitgeroepen tot Dag van het Gebed voor het milieu. In 1997 nam de Wereldraad van Kerken dit initiatief over en stelde voor om jaarlijks een “scheppingsperiode” in te stellen van 1 september tot 4 oktober. Paus Franciscus sloot zich aan bij dit initiatief van de Orthodoxe Kerk en riep in 2015 1 september uit tot jaarlijkse “Werelddag van Gebed voor de zorg voor de Schepping”. Hiermee begint dus de scheppingsperiode die eindigt op 4 oktober, feestdag van Franciscus van Assisi en omvat daarnaast ook nog Vredeszondag op 19 september en Werelddag van de Migrant en Vluchteling op 26 september. In onze kerken is de rode draad doorheen deze periode de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef “over de zorg voor het gemeenschappelijk huis”. Genoeg ideeën om ons pastoraal werkjaar mee te beginnen!

Wij doen vanuit de pastorale eenheid Heilige Thomas een warme oproep voor het planten van een Laudato Si’ boom! Vorig jaar werd deze oproep gelanceerd en dit jaar herhaald. Plant een fruitboom op een plaats in de buurt van de kerk, die voor iedereen toegankelijk is, zodat de vruchten die hij voortbrengt voor iedereen toegankelijk zijn…. Plant een boom die diep wortelt in de grond, met een sterke stam, een boom die gul schaduw spreidt, die bloeit en vruchten draagt. Een boom voor de volgende generaties, een boom voor alle mensen, die groeit en bloeit als Gods liefde!

Wil je hier meer over weten. Neem dan contact op met onze werkgroep diaconie 

Herentals als bedevaartsoord

De grotten van Sint-Antonius van Padua

Tijdens het maken van het boekje “Kapelletjes in Herentals” raakten de auteurs Rudy Dillen en Bart Wynants meer en meer geïntrigeerd door de grotten van Sint-Antonius. Deze zes (en later zeven) grotten met levensgrote beelden die een aantal verhalen uit het leven van Sint-Antonius illustreerden, werden in 1914 naast de Antoniuskerk opgericht en waren jarenlang een grote trekpleister voor bedevaarten uit Antwerpen en de Noorderkempen. Tot ze in 1990 werden afgebroken. De twee auteurs spelen nu met het idee om hier in de toekomst en nieuwe publicatie aan te wijden. Hiervoor zijn ze op zoek naar mensen die zich hun bezoeken aan de grotten nog goed herinneren en daar wat over vertellen, alsook naar foto’s die in en rond de grotten werden genomen.

Wie hierbij kan helpen, kan contact opnemen met Rudy of Bart.

Rudy.dillen@telenet.be tel. 014/22 16 98

Bart.wynants@gmail.com tel. 0476/46 80 68

Bedankt!

Vlam van vrede en hoop in gemeenteschool Klim-op te Herenthout

Toen de vlam van Betlehem in januari in onze school aankwam, waren de kinderen onder de indruk.
Kwam die van zo ver naar onze school toe?

Waaaaw!!!

Een vredeslicht dat ons hoop geeft op een leven vol liefde zoals Jezus het heeft voorgeleefd.
Het filmpje van meester Sebastiaan maakte het nog duidelijker.

https://app.animaker.com/video/41X30O37U532UBP0

Het Pinksterfeest is een vurig feest waarop wij, christenen, willen getuigen van Jezus’ boodschap.
Wij willen hieraan meewerken, juf.


Wij dromen ook van een mooie wereld zonder haat.
Wij geven ook graag die vlam door aan anderen.
Ze maakten een kleurrijke affiche van die vlam van Betlehem, de vlam van hoop en vrede.

Een elektronisch theelichtje kregen ze mee naar huis om thuis te laten branden.

Zo kan iedereen zien dat wij meewerken aan een vredevolle omgeving dicht bij ons.

Bedankt, kinderen, voor jullie enthousiasme…

Licht van Betlehem in onze parochiekerk St. Pieter en Pauwel te Herenthout

Wij waren heel fier om dit Licht van Betlehem in januari in ontvangst te mogen nemen.
Heel wat mensen namen hun brandend kaarske mee naar huis en droegen er zorg voor.
Op de hoogdag van Pinksteren zou deze vlam doorgegeven worden zoals het vuur van Pinksteren.
Het was een plechtig moment dat door onze kerkgangers enthousiast onthaald werd.
Ze ontstoken hun nieuwe kaarsje en namen het begeesterd mee om uit te dragen.

Het vuur van Betlehem werd gedoofd…
De Geest leeft tussen ons, mensen en laat ons vurig over Jezus vertellen, Zijn Blijde Boodschap doorgeven.

Kapelletjes in Herentals


Herentaldum, de Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde vzw, laat u dit jaar op een sportieve manier kennismaken met de vele kapellen en kapelletjes in en rond het centrum van Herentals. Een wandel- en een fietszoektocht leiden u over bekende en minder bekende paden langsheen niet minder dan 64 “kapelletjes en heiligen onder dak” in en rond het centrum van Herentals. In een uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde brochure gaan Rudy Dillen en Bart Wynants bovendien op zoek naar de vele verhalen die schuilgaan achter al deze kapelletjes. Hiervoor gingen ze te rade bij de buurtbewoners die zich nog konden herinneren waarom en wanneer al deze kapelletjes ooit werd gebouwd, wie er ooit bij betrokken was en wie er nu nog altijd zorg voor draagt, waarom ze soms werden verplaatst of afgebroken en elders toch weer opnieuw verschenen, welke bijzondere gebeurtenissen zich ooit rond de kapelletjes hebben afgespeeld …
Ontdek kapelletjes waar je ze nooit eerder vermoedde en laat je op een sportieve manier verrassen door dit stukje bijna vergeten erfgoed en door deze nog verrassend talrijke bevoorrechte getuigen van de ooit zo levendige en warme devotie die een onlosmakelijk deel uitmaakte van het leven van de gewone mensen.

Wandel- of fietszoektocht
Ontdek 40 kapelletjes in het centrum van Herentals tijdens een wandelzoektocht van ongeveer 7 kilometer of fiets rond het centrum langs 24 kapelletjes. Maak kans op één van de mooie prijzen, waaronder cheques van Handelshart Herentals, jaarabonnementen op Herentaldum, heemkundige en geschiedkundige boeken …
Fietszoektocht

Brochure “Kapelletjes in Herentals”
Lees de achtergrondverhalen bij 69 kapelletjes en “Heiligen onder dak” in Herentals in een brochure van 120 pagina’s, rijkelijk versierd met historische en actuele foto’s.

De wandelzoektocht, fietszoektocht en brochure “Kapelletjes in Herentals” zijn vanaf dinsdag 4 mei verkrijgbaar bij Toerisme Herentals, Grote Markt 35 te Herentals
Openingsuren
dinsdag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:00,
zaterdag van 10:00 tot 14:00, zondag en maandag gesloten

Vieringen in de kerken van onze pastorale eenheid

Stilaan proberen de lokale parochies vieringen aan te bieden. Hierbij dient altijd rekening gehouden te worden met de geldende maatregelen.

Alle informatie vind je in het plaatselijke parochieblad en via deze link
U kan ook altijd contact opnemen met de plaatselijke verantwoordelijken. Die kan je vinden door op onze homepagine onderdaan te klikken op de parochie van uw keuze.

Vieren in de kerk van Sint Antonius

Na meer dan 3 maanden mochten we in onze kerk de eucharistieviering heropstarten. Heel voorzichtig, met alle Coronamaatregelen, strak in acht genomen….

Met zaterdag precies 15 aanwezigen plus Toon, onze pastoor. Zondag iets minder.
Het werd een bijzondere “asweekendviering”, met de gewijde as uitgestrooid op ons hoofd. We zijn hiermee de 40-dagen begonnen en hopen dat we dit mogen en kunnen volhouden tot Pasen… en ook nadien…
Met dank aan Toon om voor te gaan, aan het parochieteam voor de organisatie, kerkraad voor de ondersteuning, maar vooral dank aan de aanwezigen. Zij maakten mee van de eucharistie een echte viering!

Zin om mee te vieren?
Elke donderdag kan u zich telefonisch laten inschrijven op telefoonnummer 0486 37 76 28.
Let wel: uw telefonische inschrijving is verplicht, elke week opnieuw!

Na de viering kon men bloembolletjes kopen ten voordele van Broederlijk Delen, 60 jaar delen, ook met het Zuiden. Ten zeerste aanbevolen.

Meer over deze actie tvv Broederlijk Delen vind je hier

Broederlijk delen

Tijdens de vasten werken wij in onze Pastorale Eenheid mee aan de acties van Broederlijk Delen. Geen koffiestops of andere vastenacties dit jaar. Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. Maar niets doen? Wij zeggen het dit jaar met bloem(bollen). Meer over deze actie vind je hier

Vormsels en Eerste Communievieringen uitgesteld tot het najaar

De bisschoppenconferentie heeft beslist om alle vormels en eerste communies uit te stellen naar het najaar van 2021. Normaal hebben de vormsels plaats in de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren maar door de corona-pandemie worden deze tussen verplaatst. Ook voor de eerste communie wordt hiervoor gekozen.

Dit geeft ten eerste onze catechisten de tijd om onze jongeren op een zinvolle manier voor te bereiden op hun grote dag. Ten tweede hopen we dat er tegen het najaar minder strenge maatregelen zullen gelden en dat we met de hele gemeenschap kunnen en mogen meevieren.

Dit zijn de data van de vormsels in onze parochies:

Sint Jozef Olen – zaterdag 9 oktober
Onze Lieve Vrouw Geboorte Olen – zaterdag 9 oktober
Sint Martinus Olen – zaterdag 9 oktober

Sint Pieter Vorselaar – zaterdag 23 oktober

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Bouwel – 11 september
Sint Lambertus Grobbendonk
Hier wordt geen vormselcatechese meer georganiseerd, de vormelingen kunnen aansluiten bij Bouwel of bij een parochie naar keuze.

Sint Pieter en Pauwel Herenthout – 11 september

Sint Bavo Noorderwijk
Hier wordt geen vormselcatechese meer georganiseerd, de vormelingen kunnen aansluiten bij Morkhoven of bij een parochie naar keuze.
Sint Niklaas Morkhoven – 11 september
Sint Jan de Doper Herentals – 23 oktober
Sint Antonius Herentals
Hier wordt geen vormselcatechese meer georganiseerd, de vormelingen kunnen aansluiten bij Sint Waldetrudis of bij een parochie naar keuze.
Sint Waldetrudis Herentals – 11 september

Uitvaarten

Door de nieuwe coronamaatregelen die gelden vanaf maandag 2 november, mogen er bij een uitvaart in de kerk nog maximaal 15 personen aanwezig zijn.