Sint Jozef en Onze lieve Vrouw in Olen genieten van hun vormelingendag

Verslag vormelingendag
Zaterdag 21 oktober stond al geruime tijd in onze agenda. Op die dag stond een
vormelingendag gepland voor de hele pastorale eenheid Heilige Thomas rond het thema
“Alles wat ademt en leeft”. Uiteindelijk bleek enkel onze catechesegroep, die bestaat uit de
vormelingen van OLV Olen en St-Jozef-Olen, interesse te hebben in deze dag dus
organiseerden we de activiteiten zelf in vrije basisschool Toermalijn.
Na de verwelkoming en een bezinnend stellingenspel, waarbij de vormelingen pittige vragen
voorgeschoteld kregen, konden we starten met ons hoofdprogramma. Dat bestond uit een
afwisseling van spel, verdieping en opdrachten. De ruime groep van bijna dertig vormelingen
werd verdeeld in drie kleinere groepjes. Via een doorschuifsysteem konden ze in de
voormiddag kennis maken met verschillende activiteiten. Zo konden ze in de knusse
woonwagen op de speelplaats luisteren naar gastspreker Joeri Cortens, papa van één van
onze vormelingen en werkzaam bij Natuurpunt. Hij gaf wat meer duiding rond
milieuproblematieken en de klimaatverandering. Verder op de speelplaats werden de
jongens en meisjes dan weer uitgedaagd door een team van superdieren. Ze namen het in
verschillende sportdisciplines op tegen onder andere het jachtluipaard, de mier, de
kangoeroe en de slingeraap. Zo leerden ze spelenderwijs wat voor een wondere schepsels er
op onze planeet rondlopen. Vooral de uitdaging “eet zoveel mogelijk letterkoekjes in één
minuut” tegen de rups, een echte veelvraat, viel goed in de smaak. Derde luik van de
voormiddag was een knutselopdracht waarbij ze een potje voor een theelichtje konden
versieren. Die potjes werden aan het einde van de dag gebruikt bij de afsluitende bezinning
en konden nadien mee naar huis. Na een deugddoende middagpauze was het tijd om aan
het namiddagprogramma te beginnen. Ook nu konden de vormelingen luisteren naar een
gastspreker. Ingrid Vangenechten kwam hen vertellen over haar engagement bij de
welzijnsschakel. Er werd met grote oren én ogen geluisterd naar haar verhaal en er kwamen
ook heel wat verhalen en vragen van de vormelingen. We trokken samen ook op
zwerfvuiltocht waarbij we na een korte ronde om de school twee volle vuilniszakken vol
hadden verzameld. Tenslotte hadden we ook een lading houtblokken voorzien waarmee
onze vormelingen zo’n hoog mogelijke toren moesten bouwen. Eerst mochten ze daarbij
overleggen, daarna mochten ze opnieuw proberen maar dan zonder met elkaar te spreken.
Hierbij werd de symboliek van het bijbelverhaal rond de toren van Babel gebruikt.


Tenslotte staken we de straat over om de dag af te sluiten met een bezinning in de kerk.
Hierbij werd de liefde vergeleken met een zee die ons helemaal wil overspoelen. Als we dat
durven toelaten en ons helemaal doen verdrinken in de liefde, moeten we de dijken
afbreken die we tegen de zee van liefde hebben opgetrokken. Ze werden er zowaar stil van…
Dank aan alle vormelingen voor hun flinke inzet en aandacht.

Petitie : DIT MAG NOOIT VERGETEN WORDEN

OLEN Sint Martinus

“Een golf van verontwaardiging raast doorheen Vlaanderen.”
De media bedienen zich van
niet mis te verstane beelden om te beschrijven wat het programma ‘Godvergeten’ heeft
teweeggebracht. Heel wat mensen willen iets doén. Zo ook het parochieteam van Sint-
Martinus-Olen.
Reacties
Vorige week woensdagmorgen, na de laatste aflevering van de vierdelige documentaire, was
er weer een tsunami aan reacties. Sommige mensen willen zich laten ontdopen, anderen
willen de financiering van de Kerk in vraag stellen, politici roepen om een parlementaire
onderzoekscommissie,… Diaken Cis Marinus: “Op Radio 1 kwam een slachtoffer van
seksueel misbruik aan het woord, die in de serie te zien is samen met zijn broer. De man
vertelde over een idee van zijn broer. Om ervoor te zorgen dat dit nooit vergeten wordt, stelde
die voor om een jaarlijkse herdenkingsdag in het leven te roepen. Als datum koos hij voor 28
december, de dag van de onschuldige kinderen.” Die dag verwijst naar de kindermoord die
koning Herodes beval toen Jezus geboren werd.
Petitie
Vorige week donderdag was er een vergadering van het parochieteam. Marinus: “Inmiddels
hadden we een brief ontvangen vanwege de Vlaamse bisschoppen, met de vraag om die voor
te lezen of te verwerken in de homilie van ‘s zondags. Maar we wilden meer doen dan dat
alleen.” Het parochieteam besloot om een petitie op te starten, waarin gevraagd wordt om van
28 december een jaarlijkse herdenkingsdag te maken voor de slachtoffers van seksueel
misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de Kerk. De petitie draagt de titel: ‘Dit mag
nooit vergeten worden’. Cis Marinus vervolgt: “Ze werd afgelopen zondag ter ondertekening
aangeboden aan de kerkgangers in onze noodkerk en op die manier werden er al ruim 80
handtekeningen verzameld. We hebben bewust gekozen voor een formule op papier en geen
digitale versie, omdat we anders mensen uitsluiten.”

Kruisbeeld
Op de foto zie je hoe Marleen Gebruers en Anneleen Adriaensens, beiden gebedsleiders en lid
van het parochietam, de petitie ondertekenen. De tafel waaraan ze dat doen, staat onder een
kruisbeeld met een gekruisigde Christus. Dat is vervaardigd door Jos Van Olmen en de Sint-
Martinusparochie kreeg het vorige week aangeboden.
Cis Marinus: “Er is evenwel iets bijzonders mee aan de hand. Boven de gekruisigde Jezus staat hier te lezen: R.I.P.. Dat is de afkorting van Requiescat In Pace (rust in vrede). Dat is niet wat er boven Jezus’ hoofd hing op
Golgotha.
Er hing: I.N.R.I., de afkorting van: Jezus van Nazaret, de Koning van de Joden. De
plegers van seksueel misbruik in de Kerk hebben Jezus bij manier van spreken ‘in vrede laten
rusten’ na zijn dood op het kruis. Het lijkt wel of die nooit gehoord hebben van zijn
verrijzenis en van zijn belangrijkste oproep: “Dit is mijn gebod: dat je elkaar liefhebt.”

Vervolg
Wie de petitie wil ondertekenen, kan dat doen in het secretariaat van de Sint-
Martinusparochie, aan de Herentalseweg 1A in Olen-Centrum, tijdens de permanentie-uren:
op woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Marinus: “Het zou natuurlijk mooi zijn indien de petitie verder verspreid zou worden. We
hopen dat er andere groepen ook een dergelijk initiatief nemen.” Het parochieteam is er nog
niet uit naar wie de petitie uiteindelijk zal gestuurd worden. Naar het bisdom, naar de
bisschoppenconferentie, naar de nuntius, naar Rome, naar de politiek? Zo nodig worden er
kopies gestuurd naar elk van deze instanties, zodat de vraag zoveel mogelijk weerklank krijgt.

Vierend het nieuwe schooljaar in

Het schooljaar is begonnen en in heel wat scholen wordt dat met alle leerkrachten en leerlingen samen gevierd in de kerk.

Zo ook in VBS De Wegwijzer in Morkhoven.

De Leerlingen en leerkrachten van de VBS De Wegwijzer openden het nieuwe schooljaar met een mooie Eucharistieviering opgesteld door het 6e leerjaar.
Ze hebben de Heer gevraagd om een vruchtbaar schooljaar en bouwden daarmee aan de toekomst.
Een goed gevulde kerk en verzorgde viering maakte de Eucharistieviering tot een mooi initiatief.

We wensen alle leerkrachten en leerlingen een boeiend en leerzaam schooljaar toe!

Olen Sint Martinus : Begassingswerken onder strenge veiligheidsmaatregelen

De restauratiewerken in de Sint-Martinuskerk van Olen-Centrum gaan een nieuwe fase in. Volgende week staat de begassing van het houtwerk op de planning. Daarbij gelden strenge veiligheidsmaatregelen in en rondom het kerkgebouw.

Wat?

Zoals bekend is het houtwerk van de kerk sterk aangetast door de grote klopkever en door andere houtboorders. Een begassing of fumigatie met sulfurylfluoride is de meest efficiënte manier om deze uit te roeien. Alternatieve behandelingen zijn niet mogelijk omdat de meeste objecten hiervoor niet voldoende afgedicht kunnen worden en omdat er schade kan optreden.

Wie?

De begassing gebeurt door Anticimex uit Melsele. Deze firma is gespecialiseerd in tal van vormen van ongediertebestrijding en biedt de unieke mogelijkheid om cultureel erfgoed, molens, containers, kerken, boten, enzovoorts veilig en volledig ervan te ontdoen. 

Overleg

De inhoud en de planning van de werken zijn grondig overlegd tijdens een werfvergadering. Waren daarbij betrokken (van links naar rechts op de foto): Johan Thielemans (veiligheidscoördinator), Kim Colson (technische dienstverlening gemeente Olen), Philippe Baelus (architect ARAT), Céryl Locht (projectleider AltriTempi), Herman Sanders en Elia Van Hooff (Anticimex). Ontbreekt op de foto: Cis Marinus (kerkfabriek).

Wanneer?

De planning van de werken ziet er als volgt uit.

Maandag 18 september, 9.00 uur tot 16.00 uur: start van het afplakken van de objecten.

Dinsdag 19 september, 9.00 uur tot 16.00 uur: afplakken en ingassen.

Woensdag 20 september, 10.00 uur: nameten en bijdoseren.

Donderdag 21 september, 14.00 uur: start van de ventilatie.

Vrijdag 22 september, 9.00 uur tot 14.00 uur:

gasvrijgave en opruimen.

Hoe?

Het houtwerk wordt in gasdichte bubbles ingepakt. Er zijn er verschillende.

 • Het houtwerk dat verplaatsbaar is (zoals de losgemaakte panelen van de lambrizering) wordt centraal samengebracht en in een gasdicht zeil ingepakt.
 • Rond de drie altaren werd een stelling geplaatst, waardoor een volledige afdichting mogelijk kan gemaakt worden.
 • De preekstoel wordt helemaal ingepakt met behulp van een hoogtewerker.
 • Rondom de vier biechtstoelen wordt een gasdicht zeil aangebracht.
 • De koorbanken zijn van de muur verwijderd en worden ook helemaal ingepakt.
 • De wand van de doopkapel krijgt eveneens een behandeling.

Het gas wordt door middel van injectieleidingen in de te begassen bubbles ingebracht. Elke bubble heeft een eigen injectieleiding en heeft bovendien een eigen meetleiding, tot buiten de kerk. Op deze wijze kan iedere bubble apart gemeten en zo nodig bijgegast worden, zonder dat de kerk moet betreden worden.

Veiligheid

Deze werken dienen te gebeuren in absoluut veilige omstandigheden. Volgende diensten worden daarbij betrokken:

 • FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
 • arbeidsinspectie
 • lokaal bestuur van Olen
 • technische dienstverlening
 • politie
 • brandweer.

Op het hekwerk aan de toegang tot de kerk wordt een duidelijk gemarkeerde box opgehangen. Hierin zitten: het gasplan, een veiligheidsfiche van het gas en een register. In dit register worden alle relevante gegevens van de begassing genoteerd.

Perimeter

De kerk mag tijdens de duur van de begassing door niemand betreden worden. Meer zelfs: er wordt rondom het kerkgebouw een perimeter ingesteld.

 • De toegang langsheen de Processieweg (via de ijzeren poort) wordt afgesloten.
 • De twee toegangen langsheen de Sint-Maartenstraat worden met een hek afgesloten.
 • De twee toegangen tot het kerkhof langsheen de noordkant worden beide afgesloten.

In de loop van volgende week mag het kerkhof niet betreden worden van dinsdag tot en met vrijdag.

Kerstmis is een nieuw licht – 800 jaar Greccio

Kan een oud verhaal ons vandaag inspireren voor het leven van nu?
Mag Kerstmis nog steeds ons hart verwarmen en ons brengen in een nieuw licht?
Hoe kunnen Franciscus en Clara ons inspireren en ons laten delen in hun diepe vreugde?

In het spoor van Sint Franciscus

Franciscus, een heilige man van 800 jaar geleden, blijft mensen inspireren om het evangelie in alle eenvoud en waarachtigheid te beleven. Midden de overvloed en drukte, beleeft hij de vreugde van de armoede en eenvoud. Hij voelt een enorme verbondenheid met de persoon van Jezus. Hij wil deze verbondenheid ook beleven met de mensen rondom hem. 800 jaar geleden brengt hij in Greccio mensen samen rond het kerstverhaal en speelt het verhaal na in een grot. Voor de eerste keer kunnen mensen kijken en meeleven met een levende kerststal. Hij zet daarmee het feest van Kerstmis,   de menswording van Jezus, in een nieuw en helder licht.

We komen samen om ons te laten inspireren door Franciscus en Clara.
Iedereen is van harte welkom.
Meer info en details vind je op het einde van dit bericht.

Franciscus en de Menswording

Woensdag 11 oktober 2023:          Klaas Blijlevens

Franciscus heeft sinds het kruisbeeld in San Damiano tot hem sprak een bijzondere relatie met Jezus opgebouwd. Hij wilde het geheim van de Menswording levend voor zijn bijna blinde ogen ‘zien’. Daarom vierde hij in die nacht Kerstmis in Greccio. Maar het geheim van de Menswording voltrekt zich elke dag in de eucharistieviering. Dan wordt Jezus opnieuw in ons hart geboren. Het maakt mij zielsgelukkig te beseffen en te mogen vieren dat alleen in het christendom en in geen enkele andere godsdienst de ‘Godheid’ zo diep menselijk ons mensen nabij komt..

Clara van Assissi en de Menswording

Woensdag 25 oktober 2023:           Charlotte Reyns

Menswording is een gebeuren in de tijd, in ons hart, in onze gedachten en in ons handelen: het omvat ons leven. Clara, eerste vrouwelijke volgelinge van Franciscus, was zoals Franciscus gefascineerd door het kerstgebeuren, maar vooral door Jezus, de Zoon van God, die mens werd.  Clara is een opmerkelijke vrouw en in haar geschriften en in de bronnen over haar kunnen wij lezen hoe de menswording in haar leven,  in dat van de zusters en de broeders, in de orde en in  de wereld een bijzondere plaats krijgt. Door haar spiritualiteit kreeg Kerstmis voor mij een diepere dimensie..

Het nieuwe licht van Kerstmis

Woensdag 8 november 2023:        Barbara Mertens

Met een Kerststal zonder figuren met alleen maar een os en een ezel, en het kindje Jezus in een voederbak, nodigt Franciscus ons uit zélf deel te nemen aan het heilsgebeuren. We worden tijdgenoten van het Kerstgebeuren, van het moment waarop de Schepper van het universum afdaalt tot de kleinheid van ons mens-zijn om ons nabij te zijn. Het Kerstverhaal doet mij beseffen dat juist in onze menselijke zwakheid en broosheid Gods kracht – die alles schept en transformeert – een weg vindt. Juist daar brengt hij licht in het duisternis en begint hij iets nieuws.

Waar?

in onze kloosterkapel : Kapucijnenstraat 9 2200 Herentals, telkens om 20h

Info en inschrijven

Wie geïnteresseerd is kan zich melden: via email: [email protected]

tel.: 014/22.28.21 (klooster, vraag naar Klaas) / gsm.: 0473/49 40 67 (Heidi)

via de Sint Antonius parochie bij medebroeder Toon

 

Vrede en alle goeds
De kapucijnen van Herentals

Mijn Heer en mijn God : Verslag van een geslaagde Thomasdag

Op 16 april vieren we Beloken Pasen.
Die zondag lezen we evangelie waarin de apostel Thomas als ‘ongelovige’ wordt bestempeld.

Hij is echter veel meer dan dat.

Hij is diegene die als eerste een ‘geloofsbelijdenis’ uitspreekt : ‘Mijn Heer en mijn God!’
Hij is de eerste die Jezus (h)erkent als Heer en God.
Hij is ook de patroonheilige van onze Pastorale Eenheid en daarom vieren we ook telkens op Beloken Pasen onze Thomasdag.

God ontmoeten

Dit jaar kozen we om mensen uit te nodigen om samen een Plechtig Lof te vieren.

In de prachtige Sint Catharina kerk in het Herentalse Begijnhof gingen EH Vic Nijs en EH Gert De Naegel voor geassisteerd door Bieke Verhelst

Voor velen van ons is het Plechtig Lof iets uit een ver verleden en roept het herinneringen op aan een andere tijd.
Voor anderen was een ontdekking van een oude vorm van loven en eren.
Maar iedereen die erbij aanwezig was, werd erdoor geraakt. De gewijde stilte die in de kerk hing, was daarvan het bewijs.

Het Lof werd muzikaal begeleid door Peter De Meyer aan het orgel en enkele leden van het Gregoriaans koor: Johan Leysen, Gert Van de Sande en Guy Van Dijck.

Elkaar ontmoeten

Na de viering begon het tweede deel van deze mooie namiddag.
Het team van de Pastorale Eenheid bood een kleine receptie aan als dank voor al het werk dat onze vele vrijwilligers in de verschillende parochies doen.

Met eerlijke producten uit de Wereldwinkel zorgde het Team van de Pastorale Eenheid ervoor dat er bij een drankje en een knabbeltje kon gebabbeld worden.
Met mensen van je eigen parochie en ook met mensen uit de andere parochies in onze Pastorale Eenheid, met mensen met wie je samen kwam en met mensen die je al een hele tijd niet meer had gezien, men mensen die je al lang kent en met mensen die je hier ontmoette.

Ook dit deel van de namiddag was deugdoend!

Een gemeend dankjewel aan iedereen die meewerkte aan deze mooie namiddag en ook aan iedereen die op onze uitnodiging inging.

Vredeswensen aan Oekraïne

De mensen van de Sint Antonius parochie in Herentals willen de mensen in Oekraïne alle warme en vrede toewensen.

Ze doen dat met deze mooie Pax Christi vredesboom

Vrede en alle goeds

Sint Antonius parochie

Wie zingt er met ons mee ? Sint Pieter in Vorselaar

Na 2 jaren onderbreking (… door covid, natuurlijk !) heeft het Vorselaarse Sint-Ceciliazangkoor al een tijdje de draad weer opgenomen.   Met onze nieuwe dirigent, Rob Meyboom, en  een vijftiental  enthousiaste zangeressen/zangers, verkennen we intussen – meestal vierstemmig – nieuwe  muzikale horizonten.

Maar : hoe meer zielen, hoe meer vreugd !!... En omdat er  in ons dorp  zeker nog vele volwassenen en tieners zijn met een beetje gevoel voor toon en ritme,  en die daarbij ook nog houden van samen zingen,  nodigen we jullie uit :

Op maandagavond 9 januari houden we in onze parochiekerk een “open” repetitie, waar iedereen welkom is.  Al wie zijn/haar “zangdrang” een keertje volop  wil botvieren  of z’n zangtalent graag wil testen,  kan daar naar hartenlust komen  méé-oefenen en -zingen, samen met ons  koor.

Dus : allemaal hartelijk welkom in de kerk op 9 januari,  vanaf 19 u ! Niet twijfelen ! Doen !

 We zullen jullie met open armen ontvangen ! Tot dan !

Wie hierover meer wil weten :

Bert Verdonck (mail: [email protected])

Het Team van onze Pastorale Eenheid Heilige Thomas kijkt naar de toekomst

Op zaterdag 29 oktober werden we verwacht in de abdij van Postel voor een dagje toekomstgericht werken in functie van DE PASTORALE EENHEID H. THOMAS. We werden begeleid door Johan Govaerts, stafmedewerker vicariaat Kempen en onze directe hulp Matthias Baeyens. Matthias is adjunct van de bischoppelijk vicaris van de Zuiderkempen. Met een terugblik op de voorbije jaren kwamen we tot de constatatie dat we toch al heel wat hebben bewerkstelligd: het licht van Betlehem, Thomasdag, onze inzet voor Welzijnszorg en Broederlijk delen, ondersteuning met een mooie kaart tijdens corona, onze affiches bij de grote feestdagen voor iedere parochie en nog zoveel meer…

We haalden onze missie en visie van 2019 weer boven en bekeken ze met een kritische blik. Waar liggen dan nu onze prioriteiten naar de toekomst toe? Na de middag stelden we een toekomstplan op voor het ganse team en hopen we snel een moderator te vinden die onze groep kan leiden en ondersteunen. De contacten met de verschillende parochies zullen we zeker niet uit het oog verliezen. We willen een kerk zijn die luistert, die verwelkomt, die vergezelt en begeleidt maar die ook verder gaat. Het werd een vruchtbare dag met veel hoop op een mooie gezamenlijke toekomst voor de H. Thomas.

Aan het einde van deze vruchtbare dag was een foto dan wel gepast.

vlnr : Gert De Naegel, Bert Verdonck, Karin Lodeweyckx, Diane Van den Bulck, Elly Lauwers, Gerda Trap, Marianne Leysen, Mattias Baeyens.

Feestelijk viering met onze nieuwe gebedsleider Leo Van Loy

Op zaterdag 17 september was het feest in de Sint Niklaaskerk in Morkhoven.

Na een zwaar traject van opleidingen en examens aan het HIGW in Antwerpen werd Leo door onze bisschop Johan Bony officieel gezonden als gebedsleider in onze Pastorale eenheid Heilige Thomas.

Om dat te vieren was er op die zaterdagavond veel volk naar Morkhoven gekomen om samen met Leo in dankbaarheid te vieren : familie en vrienden van Leo, parochianen van Morkhoven en Noorderwijk, leden van het team van de Pastorale eenheid.

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het Morkhovense koor Cum Amore.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd door het kerkfabriek van Morkhoven om het glas te heffen op onze nieuwe gebedsleider, Leo.
De Chiro van Morkhoven zorgde dat iedereen op tijd werd voorzien van een hapje en drankje.

Het was ook een uitgelezen moment om ook enkele andere onbetaalbare vrijwilligers in de Morkhovense parochie in de bloemetjes te zetten.

We zullen Leo regelmatig tegenkomen in de verschillende parochies van onze Pastorale Eenheid en wensen hem veel succes!