Mijn Heer en mijn God : Verslag van een geslaagde Thomasdag

Op 16 april vieren we Beloken Pasen.
Die zondag lezen we evangelie waarin de apostel Thomas als ‘ongelovige’ wordt bestempeld.

Hij is echter veel meer dan dat.

Hij is diegene die als eerste een ‘geloofsbelijdenis’ uitspreekt : ‘Mijn Heer en mijn God!’
Hij is de eerste die Jezus (h)erkent als Heer en God.
Hij is ook de patroonheilige van onze Pastorale Eenheid en daarom vieren we ook telkens op Beloken Pasen onze Thomasdag.

God ontmoeten

Dit jaar kozen we om mensen uit te nodigen om samen een Plechtig Lof te vieren.

In de prachtige Sint Catharina kerk in het Herentalse Begijnhof gingen EH Vic Nijs en EH Gert De Naegel voor geassisteerd door Bieke Verhelst

Voor velen van ons is het Plechtig Lof iets uit een ver verleden en roept het herinneringen op aan een andere tijd.
Voor anderen was een ontdekking van een oude vorm van loven en eren.
Maar iedereen die erbij aanwezig was, werd erdoor geraakt. De gewijde stilte die in de kerk hing, was daarvan het bewijs.

Het Lof werd muzikaal begeleid door Peter De Meyer aan het orgel en enkele leden van het Gregoriaans koor: Johan Leysen, Gert Van de Sande en Guy Van Dijck.

Elkaar ontmoeten

Na de viering begon het tweede deel van deze mooie namiddag.
Het team van de Pastorale Eenheid bood een kleine receptie aan als dank voor al het werk dat onze vele vrijwilligers in de verschillende parochies doen.

Met eerlijke producten uit de Wereldwinkel zorgde het Team van de Pastorale Eenheid ervoor dat er bij een drankje en een knabbeltje kon gebabbeld worden.
Met mensen van je eigen parochie en ook met mensen uit de andere parochies in onze Pastorale Eenheid, met mensen met wie je samen kwam en met mensen die je al een hele tijd niet meer had gezien, men mensen die je al lang kent en met mensen die je hier ontmoette.

Ook dit deel van de namiddag was deugdoend!

Een gemeend dankjewel aan iedereen die meewerkte aan deze mooie namiddag en ook aan iedereen die op onze uitnodiging inging.