Vierend het nieuwe schooljaar in

Het schooljaar is begonnen en in heel wat scholen wordt dat met alle leerkrachten en leerlingen samen gevierd in de kerk.

Zo ook in VBS De Wegwijzer in Morkhoven.

De Leerlingen en leerkrachten van de VBS De Wegwijzer openden het nieuwe schooljaar met een mooie Eucharistieviering opgesteld door het 6e leerjaar.
Ze hebben de Heer gevraagd om een vruchtbaar schooljaar en bouwden daarmee aan de toekomst.
Een goed gevulde kerk en verzorgde viering maakte de Eucharistieviering tot een mooi initiatief.

We wensen alle leerkrachten en leerlingen een boeiend en leerzaam schooljaar toe!

Olen Sint Martinus : Begassingswerken onder strenge veiligheidsmaatregelen

De restauratiewerken in de Sint-Martinuskerk van Olen-Centrum gaan een nieuwe fase in. Volgende week staat de begassing van het houtwerk op de planning. Daarbij gelden strenge veiligheidsmaatregelen in en rondom het kerkgebouw.

Wat?

Zoals bekend is het houtwerk van de kerk sterk aangetast door de grote klopkever en door andere houtboorders. Een begassing of fumigatie met sulfurylfluoride is de meest efficiënte manier om deze uit te roeien. Alternatieve behandelingen zijn niet mogelijk omdat de meeste objecten hiervoor niet voldoende afgedicht kunnen worden en omdat er schade kan optreden.

Wie?

De begassing gebeurt door Anticimex uit Melsele. Deze firma is gespecialiseerd in tal van vormen van ongediertebestrijding en biedt de unieke mogelijkheid om cultureel erfgoed, molens, containers, kerken, boten, enzovoorts veilig en volledig ervan te ontdoen. 

Overleg

De inhoud en de planning van de werken zijn grondig overlegd tijdens een werfvergadering. Waren daarbij betrokken (van links naar rechts op de foto): Johan Thielemans (veiligheidscoördinator), Kim Colson (technische dienstverlening gemeente Olen), Philippe Baelus (architect ARAT), Céryl Locht (projectleider AltriTempi), Herman Sanders en Elia Van Hooff (Anticimex). Ontbreekt op de foto: Cis Marinus (kerkfabriek).

Wanneer?

De planning van de werken ziet er als volgt uit.

Maandag 18 september, 9.00 uur tot 16.00 uur: start van het afplakken van de objecten.

Dinsdag 19 september, 9.00 uur tot 16.00 uur: afplakken en ingassen.

Woensdag 20 september, 10.00 uur: nameten en bijdoseren.

Donderdag 21 september, 14.00 uur: start van de ventilatie.

Vrijdag 22 september, 9.00 uur tot 14.00 uur:

gasvrijgave en opruimen.

Hoe?

Het houtwerk wordt in gasdichte bubbles ingepakt. Er zijn er verschillende.

 • Het houtwerk dat verplaatsbaar is (zoals de losgemaakte panelen van de lambrizering) wordt centraal samengebracht en in een gasdicht zeil ingepakt.
 • Rond de drie altaren werd een stelling geplaatst, waardoor een volledige afdichting mogelijk kan gemaakt worden.
 • De preekstoel wordt helemaal ingepakt met behulp van een hoogtewerker.
 • Rondom de vier biechtstoelen wordt een gasdicht zeil aangebracht.
 • De koorbanken zijn van de muur verwijderd en worden ook helemaal ingepakt.
 • De wand van de doopkapel krijgt eveneens een behandeling.

Het gas wordt door middel van injectieleidingen in de te begassen bubbles ingebracht. Elke bubble heeft een eigen injectieleiding en heeft bovendien een eigen meetleiding, tot buiten de kerk. Op deze wijze kan iedere bubble apart gemeten en zo nodig bijgegast worden, zonder dat de kerk moet betreden worden.

Veiligheid

Deze werken dienen te gebeuren in absoluut veilige omstandigheden. Volgende diensten worden daarbij betrokken:

 • FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
 • arbeidsinspectie
 • lokaal bestuur van Olen
 • technische dienstverlening
 • politie
 • brandweer.

Op het hekwerk aan de toegang tot de kerk wordt een duidelijk gemarkeerde box opgehangen. Hierin zitten: het gasplan, een veiligheidsfiche van het gas en een register. In dit register worden alle relevante gegevens van de begassing genoteerd.

Perimeter

De kerk mag tijdens de duur van de begassing door niemand betreden worden. Meer zelfs: er wordt rondom het kerkgebouw een perimeter ingesteld.

 • De toegang langsheen de Processieweg (via de ijzeren poort) wordt afgesloten.
 • De twee toegangen langsheen de Sint-Maartenstraat worden met een hek afgesloten.
 • De twee toegangen tot het kerkhof langsheen de noordkant worden beide afgesloten.

In de loop van volgende week mag het kerkhof niet betreden worden van dinsdag tot en met vrijdag.

Kerstmis is een nieuw licht – 800 jaar Greccio

Kan een oud verhaal ons vandaag inspireren voor het leven van nu?
Mag Kerstmis nog steeds ons hart verwarmen en ons brengen in een nieuw licht?
Hoe kunnen Franciscus en Clara ons inspireren en ons laten delen in hun diepe vreugde?

In het spoor van Sint Franciscus

Franciscus, een heilige man van 800 jaar geleden, blijft mensen inspireren om het evangelie in alle eenvoud en waarachtigheid te beleven. Midden de overvloed en drukte, beleeft hij de vreugde van de armoede en eenvoud. Hij voelt een enorme verbondenheid met de persoon van Jezus. Hij wil deze verbondenheid ook beleven met de mensen rondom hem. 800 jaar geleden brengt hij in Greccio mensen samen rond het kerstverhaal en speelt het verhaal na in een grot. Voor de eerste keer kunnen mensen kijken en meeleven met een levende kerststal. Hij zet daarmee het feest van Kerstmis,   de menswording van Jezus, in een nieuw en helder licht.

We komen samen om ons te laten inspireren door Franciscus en Clara.
Iedereen is van harte welkom.
Meer info en details vind je op het einde van dit bericht.

Franciscus en de Menswording

Woensdag 11 oktober 2023:          Klaas Blijlevens

Franciscus heeft sinds het kruisbeeld in San Damiano tot hem sprak een bijzondere relatie met Jezus opgebouwd. Hij wilde het geheim van de Menswording levend voor zijn bijna blinde ogen ‘zien’. Daarom vierde hij in die nacht Kerstmis in Greccio. Maar het geheim van de Menswording voltrekt zich elke dag in de eucharistieviering. Dan wordt Jezus opnieuw in ons hart geboren. Het maakt mij zielsgelukkig te beseffen en te mogen vieren dat alleen in het christendom en in geen enkele andere godsdienst de ‘Godheid’ zo diep menselijk ons mensen nabij komt..

Clara van Assissi en de Menswording

Woensdag 25 oktober 2023:           Charlotte Reyns

Menswording is een gebeuren in de tijd, in ons hart, in onze gedachten en in ons handelen: het omvat ons leven. Clara, eerste vrouwelijke volgelinge van Franciscus, was zoals Franciscus gefascineerd door het kerstgebeuren, maar vooral door Jezus, de Zoon van God, die mens werd.  Clara is een opmerkelijke vrouw en in haar geschriften en in de bronnen over haar kunnen wij lezen hoe de menswording in haar leven,  in dat van de zusters en de broeders, in de orde en in  de wereld een bijzondere plaats krijgt. Door haar spiritualiteit kreeg Kerstmis voor mij een diepere dimensie..

Het nieuwe licht van Kerstmis

Woensdag 8 november 2023:        Barbara Mertens

Met een Kerststal zonder figuren met alleen maar een os en een ezel, en het kindje Jezus in een voederbak, nodigt Franciscus ons uit zélf deel te nemen aan het heilsgebeuren. We worden tijdgenoten van het Kerstgebeuren, van het moment waarop de Schepper van het universum afdaalt tot de kleinheid van ons mens-zijn om ons nabij te zijn. Het Kerstverhaal doet mij beseffen dat juist in onze menselijke zwakheid en broosheid Gods kracht – die alles schept en transformeert – een weg vindt. Juist daar brengt hij licht in het duisternis en begint hij iets nieuws.

Waar?

in onze kloosterkapel : Kapucijnenstraat 9 2200 Herentals, telkens om 20h

Info en inschrijven

Wie geïnteresseerd is kan zich melden: via email: [email protected]

tel.: 014/22.28.21 (klooster, vraag naar Klaas) / gsm.: 0473/49 40 67 (Heidi)

via de Sint Antonius parochie bij medebroeder Toon

 

Vrede en alle goeds
De kapucijnen van Herentals